Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsedirektoratet: – Leger bryter loven dersom de skriver helseattest om strømmålere

Leger bryter loven dersom de skriver ut helseattest for at folk skal slippe å få installert nye strømmålere i huset, fastslår Helsedirektoratet.

Annons:
LITE STRÅLING: Maksimal sendeeffekt for strømmålerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene, opplyser Statens strålevern. NVE
Foto: NVE

– Fastleger skal ikke skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. Det fastslår nå Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet viser til Helsepersonellova:

– Helsepersonellova §15 og Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer m.v. har disse kravene til innhold i legeattester: "Den som utsteder attest, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring, o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet".

– Dersom fastlegen skriver ut en attest som sier at pasienten har plager som skyldes en automatisk strømmåler, vil det være i strid med helsepersonellova. 

Som Dagens Medisin har skrevet har legene vært svært frustrerte over at til tross for at Helsedirektoratet sier at det ikke finnes medisinsk grunnlag for å skrive ut legeattest til folk som mener de får helseplager av de nye strømmålerne, krever et annet direktorat – NVE – en slik attest.

For det er bare ved å fremvise legeattest at NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, kan gi folk fritak fra å få installert en slik måler.

Nå fastslår altså Helsedirekoratet at legene ikke skal skrive ut slike attester.

De gir disse rådene til legene og pasienter som frykter stråling:

 •  Den elektromagnetiske strålinga fra automatiske strømmålere er svært svak. Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og så svak stråling.

 •  Strålinga fra strømmålerne ligger langt under grenseverdiene som Statens strålevern har satt.

 •  Fastlegen skal ikke skrive ut helseattest som seier at pasienten har plagar som skuldast stråling fra en automatisk strømmåler.

 • Pasienter som kjem til legen med plager de meiner skyldes stråling eller elektromagnetiske felt, må bli tatt på alvor. Plagene deres kan være reelle, selv om de ikke skyldes elektromagnetiske felt..

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Helga Lunnan-Steidl 16.03.2018 17.41.19

  NVE har ikke krav på diagnosen. Viss legen mener at personen som søker dispensasjon vil bli syk eller eksisterende sykdom forverres må det være rettmessig å skrive ut legeattest. «Etiske regler for leger I. §1 En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn. IV. Regler for legers utstedelse av attester og andre legeerklæringer § 1 En legeerklæring er en uttalelse fra en lege angående en persons helsetilstand. § 4 En legeerklæring skal gi tilstrekkelig informasjon til å fylle sin hensikt .... Erklæringen skal ikke inneholde informasjon som går utover formålet.»

 • Helga Lunnan-Steidl 16.03.2018 17.34.07

  NVE har ikke krav på diagnosen. Viss legen mener at personen som søker dispensasjon vil bli syk eller eksisterende sykdom forverres av AMS må det være rettmessig å skrive attest. Etiske regler for leger I. §1 En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn. IV. Regler for legers utstedelse av attester og andre legeerklæringer § 1 En legeerklæring er en uttalelse fra en lege angående en persons helsetilstand. § 4 En legeerklæring skal gi tilstrekkelig informasjon til å fylle sin hensikt .... Erklæringen skal ikke inneholde informasjon som går utover formålet.

 • Harald Teigen 15.03.2018 19.38.31

  Det er i overstående påstått at det ikke er dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling. Gå da inn på einarflydal.com og les de 70 historiene til folk som virkelig har fått føle plagene på kroppen. Det heter seg at det bare er virkeligheten som virker, de kommenterende nedenfor får synse og mene hva de vil Kjepphøye og arrogante leger kan en iallefall bli syk av om manikke er det fra før.

 • Per Sille 16.03.2018 08.03.48

  https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_flat_Earth_societies

 • Lege nr 100 16.03.2018 08.26.34

  Ingen førnekar plagarna, jag ær bara oenig i din førklaring. Att kalla de som ær oenig med dina synspunkter før arrogant ær en fattig, gammal och utsliten diskussionsteknik.

 • Lege 14.03.2018 22.32.06

  Jeg har en pasient som har en paranoid psykose og er livredd for strålingen. Han hold på å knuse et helt apotek en gang han fikk et generisk legemiddel med en annen farge. Mener Helsedirektoratet at jeg er en forbryter hvis jeg skriver ut en slik attest til ham? Jeg forventer et konkret svar fra Helsedirektoratet.

 • Lege2 15.03.2018 09.36.43

  Det er selvsagt unntak. I dette tilfellet kan du jo skrive nettopp dette. "Min pasient har varig paranoid psykose uten utsikt for forbedring..." etc. I dette tilfellet vil det jo pasienten blir psykisk værre. Det er helt forskjellig fra "min pasient mener at hun/han blir syk av stråling...".

 • tk 14.03.2018 18.02.40

  Og forbrukerne får svi. Det er vel heller ikke så klart at det ikke er skadelig. Hva med føre var? vi omgis av mer og mer stråling og selv om hver duppedings for seg er "under grenseverdier" så blir jo summen temmelig stor. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/02/okande-bevis-att-mobilstralning-och-magnetfalt-skadar-dna-och-orsakar-oxidativ-stress/

 • Lege nr 100 14.03.2018 20.34.59

  Vi kan också preventiv sykmelde hela befolkningen, før sækerhetskull

 • Doktern 14.03.2018 21.17.55

  Men strålingen fra PCen eller mobiltelefonen du skrev det innlegget med er helt greit?

 • Tk 17.03.2018 19.49.09

  Nei egentlig ikke, og bruker det så lite jeg kan utenom jobb,- men det blir jo bare mer og mer som blir trådløst. Og summen av alt , selv om hver dings er under grense verdi , hva vet vi om total belastningen? Jeg ser bare at vi utsettes for mer og mer giftstoffer og stråling, men pytt sann det finnes sikkert en pille mot fatigue, hodepine, utslitt het osv Selv våkner jeg mer utslitt enn jeg er når jeg legger meg, har smerter over alt i kroppen og ingen kan fortelle hvorfor. ( men ikke en sykedag!) man blir skeptisk da ser du!

 • Lege 14.03.2018 16.23.06

  Hvordan skal man i det hele tatt kunne arrestere på noe som ikke har en dokumentert vitenskaplig forklart sammenheng. Dette hører hjemme i samme kurv som vaksinemotstand.

 • Lege nr 100 14.03.2018 20.40.13

  Helt enig. Men det var nok med att vi skrev att pasient menade att han eller hon blev syk av nya målaren, det var orsak till att flera skrev «attest». Pathetisk bussiness spør du mig.

 • Lege 14.03.2018 16.22.33

  Hvordan skal man i det hele tatt kunne arrestere på noe som ikke har en dokumentert vitenskaplig forklart sammenheng. Dette hører hjemme i samme kurv som vaksinemotstand.

 • Realist 14.03.2018 16.05.15

  Sette på pocporn og venter på neste trekk fra NVE, fornuftig trekk fra helsedirektoratet dette. AMS kommer aldri til kunne gli gjort obligatorisk, spent på hva NVE sier nå:-)

 • Realist 14.03.2018 16.05.14

  Sette på pocporn og venter på neste trekk fra NVE, fornuftig trekk fra helsedirektoratet dette. AMS kommer aldri til kunne gli gjort obligatorisk, spent på hva NVE sier nå:-)

 • Lege 14.03.2018 14.33.32

  NVE kan ikke be om attest på noe som ikke kan dokumenteres. Et godt eksempel på feil bruk av legenes tid. Og et eksempel på molbo-logikk. Som selvsagt legene må avvise.

Nyheter fra startsiden

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!