Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
IKKE TILSTREKKELIG: Én av fem kvinner i studien hadde for høyt nivå av visceralt fett, bukfett. En tredel av disse ble ikke oppdaget med vanlig målebånd. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Skjult fedme hos kvinner med bulimi og overspising

Mange kvinner med bulimi eller overspising har uheldig kroppssammensetning. Men de har ikke nødvendigvis for høy BMI.

Publisert: 2018-03-08 — 06.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Studien er en del av et norsk prosjekt der forskerne ønsker å finne ut om en satsning på veiledet trening og kostholdsterapi kan være til hjelp for kvinner med bulimi og overspising.

I denne studien har de også undersøkt hvilken fysisk form disse kvinnene er i.

– Det er lite kunnskap om fysisk helse hos kvinner med bulimi eller overspising, sier doktorgradsstipendiat Therese Fostervold Mathisen.

Prosjektet, som ledes av professor Jorunn Sundgot-Borgen, er gjennomført ved seksjon for idrettsmedisin, Norges idrettshøgskole. Stipendiatstillingen er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fanges ikke opp
Hun påpeker at kvinner med disse spiseforstyrrelsene ikke så lett oppdages i helsevesenet.

Veiledet bruk av fysisk aktivitet i kombinasjon med kostholdstiltak vil være et viktig i behandling virkemiddel for både bulimikere og overspisere.
Therese Fostervold Mathisen, doktorgradsstipendiat

– En ting er at de sjeldent søker hjelp for sin spiseforstyrrelse. En annen ting er at de ofte er i kategorien normalvektig eller overvektig, og er vanskeligere å oppdage enn kvinner med anoreksi, sier hun.

156 kvinner er med i studien, som nå er publisert i International Journal of Eating Disorders. Alle har fått målt blodtrykk, maksimalt oksygenopptak, og kroppssammensetning ved hjelp av Dexa – som er et røntgenbilde av kroppen. De har også gått med en avansert form for skritteller.

– Vi fant at én av åtte av kvinnene hadde skjult fedme. Det vil si at deres BMI var normal, men de hadde mer fett på kroppen enn tilrådelig, sier Mathisen.

Dexa-scanning
Det viste seg også at én av fem av kvinnene hadde for høyt nivå av visceralt fett – bukfett. En tredel av disse ble ikke oppdaget med vanlig målebånd, det var nødvendig med en Dexa-scanning for å avdekke dette.

– Vi mener at det er viktig å bruke Dexa for å vurdere kroppssammensetningen hos disse kvinnene, det holder ikke med en BMI-måling. Økt fettmengde på kroppen, og spesielt sentral fedme, knyttes til ugunstige metabolske forhold i kroppen som bør avdekkes, sier Mathisen.

Overraskende
Noen få av kvinnene hadde også lav bentetthet.

– Dette var for oss, overraskende nok hovedsakelig blant kvinner som overspiste. Årsaken til at enkelte i denne gruppen får lav bentetthet vet vi ikke sikkert, sier Mathisen. Normalt knyttes lav bentetthet til lav vekt, lite aktivitet, samt enkelte medikamenter.

I gruppen med overspising hadde gjennomsnittet for dårlig oksygenopptak. Dette er et viktig funn, da oksygenopptaket er nært knyttet til økt morbiditet og mortalitet.

Samtidig viser studien at selv om kvinnene i gjennomsnitt var mer aktive enn gjennomsnittet i befolkningen på samme alder, var de mindre aktive enn Helsedirektoratets anbefalinger på 150 minutter i uken.

Har gitt restriksjoner
Generelt har helsevesenet ofte gitt restriksjoner på trening overfor personer med spiseforstyrrelser, siden mange bruker trening for å regulere vekta eller har en negativ tvang knyttet til trening for å regulere uro.

– Vi mener veiledet bruk av fysisk aktivitet i kombinasjon med kostholdstiltak vil være et viktig i behandling virkemiddel for både bulimikere og overspisere, sier Mathisen.

Hun er nå i gang med å se på resultatene fra prosjektet der forskerne har testet ut en slik kombinasjon på denne gruppen kvinner.

– Når resultatene er klare vil vi se om dette faktisk fungerer som behandling for primærlidelsen; spiseforstyrrelsen, sier hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!