Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Det er fare for at kvinner ikke får godt nok helsetilbud

Arbeiderpartiet er bekymret for at sykdommer og tilstander som rammer kvinner, blir lavere prioritert i helsetjenesten.

Publisert: 2018-03-08 — 16.11

Onsdag, dagen før den internasjonale kvinnedagen, benyttet Arbeiderpartiet spørretimen på Stortinget til å stille helseminister Bent Høie (H) og andre statsråder til veggs om regjeringens håndtering av kvinnehelse.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener regjeringen ikke gjør nok for å utjevne kjønnsforskjellene i helsetjenesten.

– Vi er bekymret for at kvinnehelse og tradisjonelle kvinnesykdommer ikke har samme status i helsetjenesten. Det er en fare for at kvinner ikke får et godt nok helsetilbud, og at forskningsinnsatsen og det vi prioriterer av investeringer for å utvikle helsetjenesten, ikke reflekterer dette godt nok, sier Kjerkol i DMTV-debatten.

Foruten sykdommer som migrene og spiseforstyrrelser, trekker Ap-politikeren frem tilbudet til fødende kvinner. Hun er bekymret for at regjeringens planlegging av nye sykehus fører til at nybakte mødre må sendes hjem for tidlig.

– Satses mer enn noensinne
Stortingspolitiker Marianne Synnes (H) avviser påstanden om at regjeringens politikk svekker barselstilbudet, og peker blant annet på at regjeringen i seneste statsbudsjett øremerket 20 millioner til å styrke jordmortjenesten i kommunene. Synnes mener for øvrig at kvinneperspektivet i helseforskningen er sterkere enn noensinne.

– Det har aldri vært satset så mye på kvinneforskning og kvinneperspektivet som nå – det er bare å spørre Forskningsrådet om hvilke midler som er tildelt og hvilke prosjekter som er satt i gang. Så jeg kjenner meg ikke helt igjen i kritikken fra Arbeiderpartiet. Det er flott hvis de vil gjøre enda mer på området, men det hadde de anledning til i forrige periode, sier Synnes.

Se hele DMTV-debatten i toppen av artikkelen.

Vil fange opp kjønnsforskjeller i registre
Under spørretimedebatten på onsdag påpekte stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) at sykdommer som primært rammer kvinner – som for eksempel fibromyalgi, angst, anoreksi, eggstokkreft og lårhalsbrudd – har lavere status blant leger og brukerorganisasjoner enn sykdommene som primært rammer menn. Gharahkhani avkrevde helseminister Bent Høie svar om hva regjeringen gjør for å bekjempe denne skjevheten.

Helseministeren svarte blant annet at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å sikre at «kjønnsspesifisitet er omtalt i alle faglige retningslinjer og veiledninger der dette er relevant», samt å utvikle en metode for at likestilling i helsetjenesten fanges opp i helseregistrene.

Grillet statsrådene
Her er resten av Ap-politikernes spørsmål om kvinnehelse til Solberg-regjeringens statsråder:

 • Jonas Gahr Støre spurte helseministeren om hva regjeringen vil gjøre for oppnå FNs bærekraftmål om at mødre-dødeligheten innen 2030 skal reduseres til under 70 per 100.000 levendefødte barn på verdensbasis.
 • Torstein Tvedt Solberg ytret bekymring for at det planlagte nye sykehuset i Stavanger vil gi et dårligere barseltilbud. Solberg spurte helseministeren om hva han gjør for å sikre at helsefaglige hensyn kommer foran økonomiske hensyn i barseltilbudet.
 • Ingvild Kjerkol pekte på lange ventetider for personer med spiseforstyrrelser. Hun spurte helseministeren om hvorvidt han er trygg på at disse pasientene får hjelp i tide.
 • Åsmund Aukrust viste til at migrene først og fremst rammer kvinner i arbeiderklassen, og spurte hva helseministeren gjør for å bedre situasjonen for disse pasientene.
 • Zaineb Al-Samarai pekte på at sæddonasjon er tillatt, mens eggdonasjon ikke er det. Hun spurte helseministeren om han mener morens genetiske tilknytning til barnet er viktigere enn farens.
 • Lise Christoffersen viste til varsler om unge sykepleiere som ikke orker å jobbe heltid, ettersom sykehus benytter seg av unntak om arbeidstid og hviletid. Hun spurte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om statsråden vil gå gjennom regler og praksis for å tilrettelegge bedre for heltidsstillinger.
 • Tore Hagebakken spurte om hva eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen gjør for at kvinner ikke blir nødt til å ta større forsørgeransvar enn menn hvis de har pleietrengende personer i familien.
 • Tuva Moflag påpekte at eldreministeren har varslet tøffere turnus i eldreomsorgen, og spurte hva statsråden ville foreta seg for å gi de ansatte en bedre arbeidshverdag og få ned sykefraværet.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • William Jørgen Koren 08.03.2018 22.16.56

  På høy tid å kvitte seg med teflonbelagte helseledere og ditto minister. Norge er i ferd med å bli et u-land på helse. Hadde selv en mor som ble mangelfullt utredet i forbindelse med smerter i maven og som senere ble innlagt på Ullevål med fremskreden ca ventriculi. Livet stod ikke til å redde. Nå vil man altså nedlegge Ullevål ..

 • Gratulerer med kvinnedagen 08.03.2018 18.19.29

  Kvinner som får invalidiserende ryggtilstander, blir ofte bare satt i en bås - som blir kroken på døra for helsen: "diffusitas/smertetilstand" - til tross for at det er mulig å subklassifisere og gi tilpasset trening, bløtdelsbehandling og manipulasjon - med god effekt, f.eks. ved intradiskal disrupsjon osv. Mange ender uføre og får bare tilbud om b-prep til tross for at den konkrete pasietnen har god effekt av meget godt tilrettelagt trening, bløtdelsbehandling og manipulasjon og kunne vært i tilrettelagt jobb. Dette rammer også i stor gra ressurssterke kvinner med høy utdanning og som svært gjerne vil tilbake til jobb, og som gjør alt, inkl. all trening - men hva møter dem: fordommer, stengte dører - hos NAV, behandlere, leger osv. som ofte mangler nødvendig kompetanse tilå subklassifisere osv. Vi har også mange stygge tilfeller hvor kvinner som har lavstatus-sykdommer ikke blir trodd på symptomer på alvorlig sykdom, og blir feid av når de forsøker å beskrive viktige symptomer.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!