Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Utsetter overgangsordningen for legevakt-leger

– Det er nok nødvendig med noe mer tid for de kommunene som sliter mest med å få dette på plass, sier leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

 

Annons:
STYRKING AV FASTELEGEORDNINGEN: – Det er nødvendig med en større stabilitet og bedre rekruttering av fastleger for å kunne innfri kompetansekravene på legevakt, sier Jesper Blinkenberg, leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Foto: Arngeir Berge

Den 1. mai i år var den opprinnelige fristen for overgangsordningen knyttet til oppfyllelse av nye kompetansekrav for legevaktleger og bakvakter.

Overgangsordningen ble vedtatt for å gi kommunene tid til å innfri de skjerpede kravene til kompetanse i akuttmedisinforskriften, som trådte i kraft i 2015.

melder NRK at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bestemt å forlenge overgangsordningen frem til 1. januar 2020.

– Evalueringen viser at for mange kommuner har utfordringer enda. derfor velger vi å utsette ordningen. Vi er også i en situasjon hvor mange kommuner har utfordringer med å rekruttere fastleger, og vi var redd for at dette ville forsterke problemet, uttaler helseminister Bent Høie til NRK.

Bakgrunnen for det er Helsedirektoratets rapport som viser at mange kommuner er langt fra å innfri kompetansekravene per 1. mai i år. Helsedirektoratet rådet departementet til å forlenge overgangsordningen for vaktkompetanse hos legevaktleger med minimum ett år.

 Les saken: 4 av 10 legevaktleger manglet kvalifisert bakvakt

Ifølge rapporten ble det anslått at drøyt syv av ti leger tilknyttet legevakt ville innfri kompetansekravene for å ha selvstendig legevakt uten kvalifisert bakvakt innen 1. mai i år. Andelen varierte imidlertid svært mye, og ved 11 av legevaktene var andelen lavere enn 40 prosent.

Håper på styrking
Jesper Blinkenberg, leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er glad for at HOD har forlenget overgangsordningen.

– Jeg mener dette er fornuftig. Det er nok nødvendig med noe mer tid for de kommunene som sliter mest med å få dette på plass. Men vi må også huske at 80 prosent av legevaktene har tilstrekkelig vaktkompetente leger til å få en bakvaktordning på plass, sier Blinkenberg til Dagens Medisin og tilføyer:

– Jeg håper også at fastlegeordningen blir styrket i denne perioden, fordi det er nødvendig med en større stabilitet og bedre rekruttering av fastleger for å kunne innfri kompetansekravene på legevakt. For eksempel vil tiltak som utdanningstillinger for allmennleger være nødvendig.

Blinkeberg har tidligere uttalt at Nklm mener det trengs økte krav til kompetanse på legevakt.

– Frykter du at HOD i mellomtiden vil lempe på kompetansekravene?

– Saken er til høring nå, og vi må avvente behandling hos HOD. Vi mener kompetansekravene ikke er strenge og at det er nødvendig med økt faglig støtte til de nyutdannede legene. Det er også i utgangspunktet andre endringer i akuttmedisinforskriften som har vært ute på høring, ikke å lempe på kompetansekravene, poengterer Blinkenberg.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • ERNST HORGEN 14.02.2018 18.43.35

  Det var et stort fremskritt i sykehusene at man har bestemt at det skal være kompetanse i mottakene og at man i økende grad utvikler egne mottaksenheter. Det "kryr" av kompetent bemanning i de fleste sykehusene alle den tid nesten all legeressurs har blitt kanalisert dit. Det er et like stort fremskritt at man begynner å stille kompetansekrav i legevaktsystemet, men man starter litt i feil ende. Dels ved at her ikke er den legeressursen utenfor sykehusene, dels ved at fastlegeordningen har vært systematisk underprioritert og dels ved at kravene beskrives i for stor grad i form av lovtekst som ikke alltid er like lett å lese og i for liten grad hva som reelt ligger i forskriften. Man kunne i tillegg lage en veileder som i større grad forteller: 1) I norsk tekst hva som ligger i kompetansekravet 2) I norsk tekst hva som ligger i å kunne rykke ut 3) I norsk tekst fortelle hva man forventer ved en legevakt med ulik geografi, ulik størrelse og ulik avstand 4) Utstyr og hjelpepersonell

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!