Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Kan gi skreddersydd kreftbehandling

Det nyåpnede senteret ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus vil jobbe for at nye avanserte bildemetoder skal bidra til mer skreddersydd kreftbehandling.

Publisert: 2018-01-16 — 05.42
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Kronikk: Ingfrid S. Haldorsen, professor ved Universitetet i Bergen og radiolog/overlege ved Haukeland universitetssjukehus
Renate Grüner, senterleder ved Mohn Medical Imaging and Visualization Centre, Haukeland universitetssjukehus

HVERT ÅR RAMMES over 30.000 nordmenn av kreft. Heldigvis vil seks av ti som får kreft i Norge være i live fem år etter at de har fått kreftdiagnosen. Flertallet vil være varig kurert. Den høye levealderen i Norge gjør at antallet nye krefttilfeller ventes å øke de neste tiårene. Samtidig kommer vi til å nyte godt av en fantastisk teknologiutvikling.

Teknologisk utstyr er nå på plass ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus i Bergen etter at Mohn Medical Imaging and Visualization Centre ble offisielt åpnet før jul.

BIOMARKØRER. I behandlingen av de fleste sykdommer, vil legene støtte seg på biomarkører når de skal vurdere hvilken behandling pasienten er best tjent med. En biomarkør kan være alt fra pasientens symptomer til funn i blod- eller vevsprøver eller bilder.

En biomarkør er viktig for å fortelle legene hvor aggressiv en sykdom er og oddsene for at pasienten blir frisk. Ikke minst kan biomarkører si noe om sannsynligheten for at en gitt behandlingsform virker.

Biomarkører fra blod-/vevsprøver og fra bildeundersøkelser er ofte tett knyttet sammen, og de kan samlet gi mer informasjon om sykdommens forventede forløp og om hvilken behandling som vil være mest effektiv.

BILDEDIAGNOSTIKK. Pasienter med symptomer på kreft vil oftest utredes med ulike former for bildediagnostikk slik som ultralyd, røntgen, computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR) eller positron-emisjonstomografi (PET)-CT for å påvise tegn til kreft og eventuell utbredelse av påvist kreftsykdom.

Teknologiske nyvinninger innen disse bildemetodene har også gjort det mulig å fremstille funksjonelle egenskaper ved svulsten som er sterkt knyttet til dens vekstmønster og evne til spredning. Disse egenskapene har også vist seg å ha betydning for utviklingen av målrettet og effektiv behandling av svulsten.

Informasjonen fra bildeundersøkelsene er derfor avgjørende for å fastslå om det er sannsynlig at pasienten vil kunne ha nytte av en bestemt målrettet terapi. 

AVANSERTE TEKNIKKER. Det nye senteret på Haukeland styrker forskning på medisinsk bildebehandling og bildediagnostikk. Mohn Medical Imaging and Visualization Centre skal jobbe for å frembringe ny kunnskap om nytten av nye avanserte bildeteknikker og sikre at sykehusets avanserte bildedannende utstyr fører til bedre diagnostikk og behandling av pasienter på Vestlandet. Senteret er etablert i samarbeid med Universitetet i Bergen i en felles satsing med Bergen Forskningsstiftelse.

Mange pasienter som er kurert for sin kreftsykdom, lever dessverre med mye plager grunnet seneffekter etter kreftbehandlingen. For mange av dem kan livskvaliteten være svært redusert, og effektive behandlingstilbud for disse plagene finnes ofte ikke. Det er derfor viktig å prøve å begrense omfanget av seneffekter etter fullført kreftbehandling.

BEHANDLING. Hos pasienter med liten svulst uten tegn til spredning, kan skånsom kirurgi uten tilleggsbehandling oftest være tilstrekkelig for å kurere sykdommen.

Pasienter med langtkommen kreftsykdom med tegn til spredning har vanligvis mer aggressiv sykdom. Hos disse pasientene vil omfattende kirurgisk behandling samt tilleggsbehandling der pasienten oftest får store bivirkninger, være eneste muligheten man har for å kunne kurere eller bremse sykdommen.

SKREDDERSYDD. Det er derfor avgjørende at man klarer å skille de mest aggressive svulstene fra de mindre aggressive svulstene slik at man kan skreddersy behandlingsopplegget utfra pasientens risikoprofil og forventede behandlingsrespons.

Mohn Medical Imaging and Visualization Centre vil i årene som kommer jobbe for at nye avanserte bildemetoder kan bidra til mer skreddersydd kreftbehandling. Det er sannsynlig at denne viktige satsingen på medisinsk avbildning og visualisering vil være med på å bidra til bedre pasientoverlevelse og færre seneffekter etter gjennomført kreftbehandling hos pasienter på Vestlandet i fremtiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • pst 23.01.2018 18.33.42

  Kreftbehandlingen i 2018 er fremdeles gjerne "voldsom" og skaper unødig store komplikasjoner og bivirkninger. Personlig så vil jeg si at jeg ikke er så imponert over mye av det man har å tilby innen stråle og cellegiftbehandling. Disse nevnte er rett og slett for lite spesifikk med for store kostnader for omkringliggende vev og organer. I 2018 så hadde jeg vel forventet noe bedre. Dør man ikke av sykdommen så dør man gjerne av behandlingen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!