Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjon fra systemet. Bildet viser hvordan det matematiske rammeverket integrerer data.

Illustrasjon fra systemet. Bildet viser hvordan det matematiske rammeverket integrerer data.

Samvalgsverktøy skal teste alternativ til kunstig intelligens

Pasientens egne erfaringer og ønsker skal vektlegges når verktøyet foreslår behandling.

Annons:
Spesialist i psykiatri ved Folkehelseinstituttet, Øystein Eiring, har vært med på å utvikle plattformen.
Foto: Privat

En ny type samhandlingsverktøy som er utviklet av fag- og forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, skal teste alternativer til kunstig intelligens.

Samhandlingsverktøyet, som har fått navnet Decide, kombinerer beslutningsanalyse med algoritmer som trekker inn pasientenes erfaringer og personlige prioriteringer.

Pasienten legger selv inn sine ønsker og prioriteringer i en app på telefonen. Gjennom bruk av verktøyet skal deretter legen og pasienten finne frem til beste behandling og dosering sammen.

– Ved mange behandlingsvalg er datamengdene så store at leger og pasienter er helt avhengige av maskinhjelp dersom valgene også skal passe med pasientens prioriteringer. Den tiden da vi kun ved egen tankekraft kunne sammenligne behandlinger, er forbi, sier spesialist i psykiatri Øystein Eiring ved Folkehelseinstituttet. 

Flere sykdommer
Han har sammen med internasjonale og norske forskningsmiljøer utviklet den forskningsbaserte plattformen for systemene. Leverandør av elektronisk pasientjournal, DIPS, har vært ansvarlig for å utvikle programvaren, mens miljøer i Helse Sør-Øst har laget innhold. 

Verktøyet for pasienter med bipolar lidelse er foreløpig det mest avanserte. Fra nyttår skal systemet testes ut blant pasienter i Oppland, samtidig med Hawaii og Singapore.

I tillegg er et system for hjertepasienter som har gjennomgått PCI planlagt som del av et PhD-arbeid der OUS og LHL samarbeider. Et tredje verktøy er laget for HIV-pasienter, utviklet av miljøer ved Sørlandet sykehus og OUS, og skal presenteres på EHIN-konferansen i november. Også for krefttilstander og som ledd i rehabilitering er det laget verktøy, og flere er på vei inn, forteller Eiring.

Praktisk testing
Morten Juell er avdelingsoverlege ved Sykehuset Innlandet, og er prosjektleder for testing av verktøyet for bipolar lidelse.

– I første omgang skal vi sette i gang en forundersøkelse der vi ser på hvor praktisk det er å gjennomføre bruken av samhandlingsverktøyet med pasienter. Jeg tror verktøyet kan være svært nyttig i behandling av bipolar lidelse med tanke på langsiktige medikamentstrategier, sier Juell til Dagens Medisin.

Han mener det vil være fordelaktig for leger å kunne være involvert i en dialog med pasienten som er mer nyansert enn det som til nå har vært vanlig.

– Når man får opp pasientenes prioriteringer på en så visuell måte, vil det sannsynligvis slå ut på valget. For bipolar lidelse kan det tenkes at pasientene ikke vil vektlegge de akutte hendelsene like mye som det legen ville gjort, sier Juell.

Han understreker at forstudien ikke vil si noe om en eventuell forbedring av behandling av bipolar lidelse, men skal si noe om hvor fornøyde brukerne er.

– I første omgang handler det om å finne ut om verktøyet kan brukes i ordinær klinikk der tiden allerede er presset. Hvis det skal tas i bruk, må det være nok ansatte som vil prioritere og sette av tid til det, påpeker Juell.

Systematiske målinger
Den nye teknologien skiller ikke mellom pasienten og legens system. I stedet jobber de to på samme plattform, og har tilgang til akkurat samme informasjon. Det er pasienten som inviterer legen til sitt system, ikke omvendt. 

Pasienten kan invitere pårørende og annet helsepersonell inn, og styrer så rettighetene til hver enkelt.

– Skal vi finne ut hva som styrker og hva som skader helsen til enkeltpasienten trenger vi bedre informasjon om hvordan pasienten selv opplever effektene av behandlinger. Og vi må måle disse resultatene systematisk heller enn å stole på inntrykk fra en kort konsultasjon, avslutter Eiring.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

AVGÅTT UNN-DIREKTØR FORTSETTER MED MILLIONLØNN

Krever nye regler for sykehusledernes arbeidsavtaler6

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!