Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
NOTAT FRA KLUGE: Den juridiske vurderingen fra advokatselskapet Kluge peker på en rekke avvik ved klinikkdriften på Psykologisk institutt. Illustrasjon: Klipp fra Kluges vurdering / UiO.

– Særlig bekymringsverdig at terapi holdes uten veileder i umiddelbar nærhet

Advokatfirmaet Kluge peker på flere mulige avvik i sin juridiske vurdering av klinikkvirksomheten ved Psykologisk institutt.

Publisert: 2017-10-17 — 16.16 (Oppdatert: 2017-10-17 — 16.56)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Den juridiske vurderingen som ble offentliggjort i dag avdekker betydelige avvik fra en rekke lover, skriver Universitetet i Oslo (UiO) i en pressemelding i ettermiddag.

Advokatfirmaet Kluge har avdekket avvik eller mulige avvik fra en rekke lover ifølge pressemeldingen.

Kluge peker på problemer med Helsepersonelloven, Helsetilsynsloven og kvalitetsforbedringsforskriften, Pasient- og brukerrettighetsloven, Pasientjournalloven, Forskrift om IKT-standarder, Forskrift om pasientjournaler, Personopplysningsloven, Helseregisterloven og Helseforskningsloven.

Hele notatet fra Kluge kan du lese her.

– Terapitimer uten umiddelbar nærhet
Under mulige brudd på Helsepersonelloven viser Kluge til at det er bekymringsverdig at terapitimer har forekommet uten at «veileder har vært i umiddelbar nærhet».

«Vår tilrådning er at internklinikkene nå – når en vurdering av avvik fra lov- og forskriftsverk og relevante avbøtende tiltak foreligger – bør gjenåpnes. Forutsetningen er imidlertid at de tiltak vi har pekt på iverksettes. Særlig viktig er at det straks iverksettes tiltak for å unngå at studenter behandler pasienter uten at veileder er tilstede i umiddelbar fysisk nærhet», heter det i den juridiske vurderingen.

Advokatfirmaet viser også til at det må etableres retningslinjer om fastsetting av diagnoser, et helhetlig styringssystem av internklinikken og håndtering av avviksmeldinger. «Ved en eventuell gjenåpning av internklinikkene bør UiO/PSI søke nær dialog med Helsetilsynet», skriver advokatselskapet.

– Nødvendig å stenge
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe ser ifølge pressemeldingen alvorlig på avvikene.

– Det er svært viktig at vi raskt har fått en grundig juridisk gjennomgang av om klinikkene ved Psykologisk institutt er i henhold til lovverket som gjelder for helsetjenester. Forholdene som er avdekket er alvorlige og gjennomgående, og viser etter vår oppfatning at det var nødvendig å stenge denne virksomheten midlertidig ut i fra et føre-var prinsipp for å ivareta helse og sikkerhet for pasienter, studenter og ansatte, sier hun.

Universitetsdirektøren viser til at det er foreslått korrigerende tiltak i den juridiske vurderingen, og hun forteller at Psykologisk institutt har satt til verks omfattende tiltak.

– Nå er det aller viktigste for fakultetet, instituttet og universitetsledelsen å ivareta pasienter og studenter, sier hun.

Bjørneboe fremholder i pressemeldingen at de har meldt inn saken til Helsetilsynet, Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

TAR KRITIKKEN: – Vi tar til etterretning at praksisen vår må skjerpes, sier klinikkleder Siri Erika Gullestad. Foto: Ola Sæther / UiO

Klinikkleder: – Tar det til etterretning
– Vi tar til etterretning at praksisen vår må skjerpes. Men det ligger en ordentlig faglig vurdering til grunn for måten vi har drevet klinikken, dette er ikke hodeløst, sier klinikkleder Siri Erika Gullestad, som har drevet en av klinikkene ved Psykologisk institutt på UiO til Dagens Medisin.

Gullestad forteller at terapiene ordinært har vært gjennomført mens enten veileder eller klinikkleder har vært tilstede, i arbeidstiden.

– Det ligger grundige skjønnsmessige vurderinger til grunn dersom noen har fått en time utenfor alminnelig tidspunkt og vi har tenkt at dette er forsvarlig, sier Gullestad og viser til at de ikke har behandlet utfordrende pasienter uten en veileder i rommet ved siden av.

– Ekskluderte utfordrende pasienter
Hun mener også at det er paragrafer i Helsepersonelloven som gjør at en leder skjønnsmessig kan vurdere hvilke medhjelpere som kan gjøre en oppgave selvstendig og legger til:

– Pasientene er nøye selekterte med tanke på risikovurderinger og andre psykiske lidelser, som vi ekskluderer slik at problematikken til pasientene ikke skulle være for utfordrende.

– Vi ekskluderer for eksempel pasienter som sliter med voldsrisiko, alvorlig rus, alkohol, psykose, suicidale, og dem som har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi behandler lavterskelproblematikk, som for eksempel pasienter med dårlig selvbilde eller relasjoner og livskriser.

UiO avholdt i ettermiddag et informasjonsmøte på UiO om den juridiske vurderingen. Universitetet skriver i pressemeldingen at «Allmøtet er åpent for alle, men det vil ikke være anledning for pressen til å stille spørsmål på møtet».

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • lege 20.10.2017 13.48.56

  Hva om Kluge går gjennom psykiatrien i Helse Sør Øst med samme metoder? Hvor mange er det ikke der som ikke er og heller ikke ønsker å bli psykolog som sitter med stort ansvar overfor pasienter? Nei, dette er mye annet enn å stoppe ulovlig virksomhet. Dette er maktmisbruk. Staten - største lovbryteren i landet.

 • Mye feil 19.10.2017 18.18.00

  Utredningen kan nok ikke brukes til noe annet enn et utgangspunkt for diskusjon. Mange feil i hvordan lovene brukes.

 • Reidar Schwebs 19.10.2017 10.04.09

  Kluges notat til universitetsledelsen kan anvendes på to måter. Det kan brukes som arbeidsdokument for gjenåpning av klinikken så raskt som mulig under ivaretagelse av pasientenes interesser. Det inneholder imidlertid også nok detaljer som kan brukes til å eliminere hele studentpoliklinikken. Det virker i den sammenheng for mye forlangt at spesialisthelsetjenesten i tillegg til alt annet også skal påta seg ansvar for videreføring av drift av opplæringsklinikker. I begge tilfelle er det Universitetets øverste myndighet som har makten og ansvaret.

 • Pasientsikkerhet. 17.10.2017 18.08.07

  Den norske modellen med profesjonsutdanning i psykologi må bringes inn i lovlige former på linje med psykologiutdanningen fra blant annet ELTE universitetet i Budapest. Svært alvorlig at det avdekkes ulovlig praksis i profesjonsutdanning i psykologi i Norge. Gjelder denne praksisen ved de tre andre universitetene som har profesjonsutdanning i psykologi også? Her har universitetenes revisjonsselskaper og Helsedirektoratet virkelig noe å gripe fatt i.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!