Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

LITE BRUKT: Ordningen Fritt Behandlingsvalg er innført, men det er ikke mange som har benyttet seg av den. Arkivfoto: Øyvind Bosnes Engen

LITE BRUKT: Ordningen Fritt Behandlingsvalg er innført, men det er ikke mange som har benyttet seg av den. Arkivfoto: Øyvind Bosnes Engen

Rus og psykiatri dominerer Fritt behandlingsvalg

Rus og psykiatri står for størstedelen av utbetalingene fra Fritt behandlingsvalg.

Annons:

Den første såkalte «følge-med»-rapporten for Fritt behandlingsvalg (FBV) – etter at ordningen ble innført 1. november 2015 – er nå klar.

55,5 millioner
Ved utgangen av november 2016 var det utbetalt 55,5 millioner kroner i ordningen.

Nærmere 60 prosent av utbetalingene er tilknyttet aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

FRTT BEHANLDINGSVALG

Ordningen ble etablert i november 2015 og omfatter også de eksisterende ordningene Fritt sykehusvalg og tiltak (økt bruk av anbud og avvikling av aktivitetsbestillingen).

Gjør det mulig for private tilbydere uten avtale med RHF å utføre tjenester finansiert av det offentlige gjennom Godkjenningsordningen.

Målene er: Reduserte ventetider, økt valgfrihet for pasientene samt å stimulere til økt effektivitet i offentlige sykehus.

– Psykisk helsevern og rus i godkjenningsordningen er knyttet til døgnvirksomhet, og man får finansiert for hvert døgn pasienten er til behandling. Ettersom døgnbehandling normalt er mer ressurskrevende, har pasientene gjerne flere ukers behandlingsopphold. Derfor blir andelen så høy, sier avdelingsdirektør Lars Rønningen i Helsedirektoratet. 

Psykisk helsevern
Psykisk helsevern for voksne sto for rundt 35 prosent av utbetalingene, mens somatiske tjenester kun sto for fem prosent av utbetalingene.

– Når det kommer til somatikken, er det største volumet der tilknyttet utredninger, sier Rønningen. 

1295 pasienter har benyttet seg av ordningen. Det har vært 14.751 opphold, eller oppholdsdøgn. Siden ordningen ble startet, har det kommet inn 55 søknader for å bli godkjent leverandør i Fritt behandlingsvalg. 

Dagens Medisin har tidligere omtalt at flere private aktører ikke ønsker å være med i Fritt behandlingsvalg fordi de mener at nivået på betalingen, som fastsettes av Helsedirektoratet, er for lavt.

Mer fornøyd?
Helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt til Dagens Medisin at han mener det er flere årsaker til at ordningen blir så lite brukt, blant annet at det kan være et tegn på at pasientene er mer fornøyd med tilbudet de får i det offentlige.

«Følge-med»-rapporten skal fra nå komme to ganger i året, og dataene forventes å bli mer komplette etter hvert, opplyser Lars Rønningen til Dagens Medisin.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

IT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Setter milliardprosjekt på vent13

Undersøkelse fra Forbrukerrådet

Ber om prøvetime hos fastlegen15

Ny rapport om åpenhet i helsevesenet

– Åpenhet kan gi målingene for stor betydning1

NYE TALL FRA HELSEDIREKTORATET

Kommunene ansetter flere psykologer2

IT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Revurderer omstridt milliardavtale13

Helse- og omsorgsdepartementet

Han er Høies nye kommunikasjonssjef1

HØIE SNUR OM RHF-NEDLEGGELSE

Høie: – Grovt angrep fra Toppe8

Høie snur om RHF-nedleggelse

– Skuffet over kursendring4

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!