Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
STRIDENS KJERNE: Legeforeningen ønsker setningen markert i rødt inn i avtalen med Spekter, noe Spekter nekter. Bildet er hentet fra Legeforeningens dokument om krav i forhandlingene.

Dette er setningen de krangler om

Legene krever at «rullerende arbeidsplan» skal tariffestes.

Publisert: 2016-09-15 — 06.00
Denne artikkelen er over seks år gammel.

I dagens avtale mellom Spekter og Den norske legeforening er ikke «rullerende arbeidsplan» nevnt med et ord. Dette ønsker Legeforeningen nå å endre.

I kapittelet om «vernebestemmelser» i den 46 sider lange overenskomsten krever Legeforeningen at denne setningen tas inn: «Arbeidsplanen skal settes opp og rullere etter et fast mønster basert på antall leger i vaktsjiktet».

Trapper opp streiken
Disse 16 ordene er dermed kjernen i hele konflikten, som har resultert i legestreik som foreløpig har vart i over en uke. Partene har ikke nærmet seg hverandre, så ingenting tyder på at konflikten vil løse seg med det første. I løpet av uken vil til sammen 498 medlemmer av Akademikerne helse ved 12 sykehus være i streik.

Spekter har avvist kravet fra legene, og vil videreføre avtalen slik den er i dag. De mener dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden må flere måter, og vil ikke snevre inn denne muligheten. De viser til at økende krav fra pasienter og myndigheter medfører behov for å planlegge legenes arbeidstid på andre måter enn rullerende planer.

Vil ikke stevne Spekter
Dersom legenes streik ikke skulle føre frem, har Legeforeningen mulighet til å ta saken til arbeidsretten. Retten vil da ta stilling til om ordlyden i dagens avtale åpner for andre vaktplaner, slik som blant annet er innført ved Østfold sykehus.

– Vurderer dere å ta saken til arbeidsretten?

– Vi har vurdert å ta dette inn i forhandlingene, og mener man her burde kunne bruke partssamarbeidet for å bli enige. Når partene er enige om noe, er det et mye bedre utgangspunktet enn at noen har tapt i retten, sier Marit Hermansen, president i Den norske legeforening.

– Betyr det at dere ikke vil ta saken til retten, at dere har en dårlig sak?

– Det er ikke vurderingen, men vi mener det er mye bedre hvis partene kan bli enige. Alle sykehusstreiker har hittil vært løst ved at partene møtes i forhandlinger, og det er vårt mål også nå. Intensjonen da teksten ble laget var rullerende planer, og det ønsker vi nå å tariffeste. Erfaringene fra stedene hvor man har prøvd noe annet viser at det avstedkommer mange utfordringer som partene ikke har tenkt på, blant annet ujevn fordeling av vakter, mangel på langsiktighet og vanskeligheter for tillitsvalgte med å vurdere om avtalene overholdes, sier Hermansen.

Les brevvekslingen mellom OUS-tillitsvalgt Christian Grimsgaard og Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ung lege 17.09.2016 20.21.47

  Hei, Undrende Hva er det du mener? Linken du har lagt ved er vel knappest relevant for spørsmålet om retten til rullerende tjenseplaner. Rullerende planer var en implisitt forutsetning for tariffavtalen, før Spekter valgte en helt ny tolkning som svekket arbeiderenes rettigheter, og uthuler den norske modellen.

 • Roar Hansen 17.09.2016 11.29.32

  Konflikten handler ikke om denne setningen men om at Spekter endrer praksis og driver grov utnyttelse av leger ved norske sykehus. Derfor må det presiseringer i avtalen, men det er omvendt. Spekter kan ikke si ja takk til avtalen om arbeidsmiljøloven ikke skal gjelde og en avtale med Legeforeningen om det som skal gjelde, for så å misbruke unntaket for å slippe å bruke vikarer og anisette nok leger. Hvem tjener på dette? Ingen. Høyesterett har selvfølgelig ikke ment noe som at leger skal jobbe inn egne ferier, men det har arbeidsretten. Pinlig sak for Spekter å gå til retten og overbevise retten om at dette er praksis, Alle som jobber i sykehus vet at det ikke er sant.

 • Undrende 16.09.2016 21.19.09

  Hei. Jeg trodde endringen i legers tjenesteplaner slik at man øker vaktbelastning om sommeren i hjelpeplaner var trygt definert av høyesterett? Når man sier at arbeidsgiver har endret praksis er vel det med hjemmel i domsavsigelsen av 22 april 2013? Er det ikke det Østfold sykehus nå har gått lengst i å anvende? Ønsker Akademikerne at forsvarlig tilstedeværelse av leger på norske sykehus skal sikres av frivillighet og overtidsvakter? Legger med link som omtaler dommen: http://legeforeningen.no/Arbeidsliv-og-jus/Ansatte-leger/Generelle-rammer-for-arbeidsforholdet/Ferie/Ferieavvikling-og-forholdet-til-eksisterende-tjenesteplaner/

 • Feil 16.09.2016 16.33.32

  Partene krangler igjen og igjen om endring av langvarig praksis etter tariffavtalen, uten at det inngås ny avtale. Denne teksten er symptomet på at samarbeidet ikke fungerer og på at det ikke bør inngås tariffavtaler. Arbeidsmiljølovens bestemmelser må benyttes. Da får de ansatte forutsigbarhet.

 • jokkum 16.09.2016 09.14.08

  Selv uten bestemmelsen, før Sykehsuet Østfolds nye planer, har man praktisert rullerende vaktplaner i over 30 år. Uforutsigbare planer er altså en nytolkning siste året. På tide å få rullerende vaktplan på plass.

 • Lege 15.09.2016 10.22.18

  Det ser ut til at legeforeningen ønsker likefordeling av vaktbelastninger og forutsigbarhet for legene og deres familier om fritid. Dette er ikke spesiellt overraskende eller urimelig, og gjelder nok de fleste yrkesgrupper som går i vaktsystemer.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!