Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Medisiner hjelper, men ikke alene

Et medisinfritt alternativ for behandling av alvorlige psykoser er et tilbakeskritt for de fleste pasienter.

Publisert: 2016-07-19 — 09.40 (Oppdatert: 2016-07-19 — 09.45)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Stein Opjordsmoen Ilner, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

HELSE-OG OMSORGSDEPARTEMENTETS INTIATIV for et medikamentfritt behandlingstilbud i psykiatrien er blitt kommentert gjennom flere innlegg i Dagens Medisin og Aftenposten. Leseren kan lett få inntrykk av en polarisering, der den ene side tror på medikamenter alene og den andre side tror på noe annet som i hvert fall ikke skal innbefatte medisiner. Det er velkjent at leger blir beskyldt for et ukritisk samarbeid med legemiddelindustrien, men mindre kjent at promotering av forskjellige psykososiale behandlingstilbud også kan være beheftet med kommersielle interesser.

DE SOM UTTALER SEG om den medikamentelle behandlings plass har forskjellig ståsted og ulikt kunnskapsgrunnlag samt ulik erfaring med forskning og pasientbehandling. Selv har jeg lang klinisk og forskningsmessig erfaring med behandling og oppfølging av pasienter med psykotiske tilstander. Forløpet kan være episodisk med gjentagende tilbakefall eller mer kontinuerlig. Antipsykotika helbreder ikke, men er med på å endre det nevrokjemiske miljøet i hjernen i gunstig retning slik at symptomene blir mindre forstyrrende og plagsomme. Det gir mulighet for en nærmere bearbeidelse av de psykotiske symptomene, noe som forutsetter en psykologisk prosess som kan ta lang tid. Det er altså ikke snakk om et enten eller, men et både og. Derfor anbefaler internasjonale og vårt Helsedirektorats retningslinjer en slik kombinert behandling.

DE SISTE 20-30 ÅRENE har vi lært mye om bivirkningene av antipsykotika slik at det vanlige i dag er å anvende relativt lave doser. Noen få pasienter kan klare seg godt uten medisiner, men beklageligvis vet vi ikke hvem dette er på forhånd. Mange klarer seg på lav dose, flertallet på middels doser og noen få trenger høyere doser. Hvor lenge medikamentell behandling bør benyttes, er forskningsmessig uavklaret. Den kombinerte behandlingen forutsetter en individuell tilnærming og god kompetanse. I tillegg til medikamentell behandling er i dag støttepsykoterapi og familieintervensjon det som anbefales som basisbehandling. Mange bør også få mer dyptpløyende psykologisk behandling og enkelte har nytte av sosial ferdighetstrening.

EMPIRIEN VISER at det store flertallet av pasientene med langvarig psykose har nytte av antipsykotika. Medisiner reduserer symptomtrykket og er med på å bedre funksjonsnivået og livskvaliteten. Det må anses som etisk betenkelig å frata pasientene denne muligheten, noe som kan skje i kjølvannet av antimedisineringsbølgen. Slike bølger er et tilbakevendende fenomen i de fleste land.

VI SKULLE ALLE ØNSKE at medisiner var unødvendige, men vi må se virkeligheten i øynene. Ellers vil det dessverre gå mest ut over de dårligste av våre pasienter og deres pårørende.   

 Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren har holdt foredrag for leger i regi av legemiddelfirmaene Lundbeck og Otsuka. Han har også mottatt støtte fra de samme selskapene i forbindelse med utgivelsen av boken «Depotbehandling med antipsykotika. Pasienthistorier».

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Walter Keim 01.08.2016 18.30.38

  Hvilken "EMPIRIEN VISER at det store flertallet av pasientene med langvarig psykose har nytte av antipsykotika"? Martin Harrows langtidsforsøk viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke (bare) en effekt av lidelsen.» Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene. Etter 7 år oppnår 40.4% recovery uten og 17.6%. med antipsykotika. Det er denne virkligheten pasientene møter: 95% av pasientene oppnår ikke "recovery". Å ta bort medisinene 10-dobbler recovery (tilfriskning/bedring). Finland Open Dialogue er tilbakeholdende med medisinbruk. Resultatene viser ca. 80% recovery. http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_MRA.html

 • Merete Nesset 24.07.2016 10.42.02

  Det er forunderlig å observere hvordan fagfolk som er skeptiske til medisinfrie behandlingsforløp, trekker feilaktige slutninger. Stein Opjordsmoen Ilner (med flere) framstiller det som om introduksjonen av behandlingsenheter med minimal eller ingen medikamentell behandling skal frata pasienter som har nytte av legemidler, virksom behandling. De tar fullstendig feil. Det gavner ingen å bedrive skremselspropaganda med et spøkelse som ikke finnes: Ingen skal frata noen som helst behandling de har nytte av; det er snakk om å innføre et reelt alternativ for de av oss som IKKE har nytte av medikamentell behandling. Det er vanskelig å forstå hvorfor dette provoserer så mange fagfolk. Tidligere har valget for mange av oss stått mellom medikamenter (i verste fall på tvang) eller ingen behandling. At det nå blir mulig å søke seg til behandlingsplasser der hovedbehandlingen består i noe annet enn medikamenter, er et framskritt, og ikke et tilbakeskritt, slik professoren framstiller det.

 • Feil 21.07.2016 01.37.04

  Dessverre er det medisinene som er årsaken til at det går svært dårlig med mange psykiatriske pasienter. Og ikke motsatt som enda en professor, professor Ilner denne gang, påstår her....

 • Anne Kathrine Eckbo-Fangan 21.07.2016 00.54.12

  I 15 år torturerte psykiatere i SI Reinsvoll, Sanderud og DPS Gjøvik min psykisk syke ektemann, før de klarte å drive ham inn i døden 28.7 i fjor. De siste 4 årene forsøkte vi desperat å få de til å forstå at de hadde gitt feil diagnose, feil behandling, og at alt de hadde gjort hadde ført til enda større skade. Men de nektet å høre, og da vi klaget og fylkeslegen ga oss medhold i at det de gjorde var LIVSFARLIG, kom hevnaksjonene på løpende bånd. Ikke bare påsto de at min mann var "samtykkekompetent" når han i dissosiasjon ødela alt for seg selv og meg, men de brukte ham på de styggeste måter for å skille ham fra meg for å stoppe min klage- og innsynsrett. De skrev også løgner i HANS journal om at jeg var suicidal og selvskader, noe jeg aldri har vært. De proppet ham med piller og kastet ham ut, noe terapi for relasjons-og traumeskader etter omfattende vold og overgrep nektet de å gi ham. Helvetet er beskrevet i trilogien vi skrev før han døde, og bok 1 er nå i salg. Så får alle lese.

 • Carl pfeiffer 20.07.2016 05.54.48

  Tøvprat! Det er samme mølet som jeg ble servert. Jeg sparket vedkommende kvakksalver (psykiater) på flekken og begynte å spise kosttilskudd. Som var en revolusjon. Med litt hjelp fikk jeg også tatt et sett med blodprøver som fortalte hva som var galt (i motsetning til kvakksalveriet psykiatri som aldri vet, men TROR veldig mye). Takket være det har man overlevd og til og med vært svært så aktiv. Det kommer selvfølgelig ikke fram noen plass. For om det er rapportert noen plass, er det rapportert som en fiasko. Satans helsevesen er selvforsterkende i sin iver etter å rapportere hvor flinke de er, mens jeg som faktisk har utrettet noe, hører du ingenting om. Resepten har variert opp gjennom årene men megadoser niacin, pyridoksin, vit d, c, e og a, samt et utvalg mineraler og aminosyrer er den beste medisinen jeg har fått noen sinne. https://www.madinamerica.com/2015/12/timberrr-psychiatrys-evidence-base-for-antipsychotics-comes-crashing-to-the-ground/

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!