Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Tid for paradigmeskifte?

Mer enn halvparten av legene i USA behandler kronisk borreliose-pasienter med antibiotika i mer enn fire uker. I Norge kan en så langvarig behandling føre til at legen mister autorisasjon til å forskrive antibiotika.

Publisert: 2016-05-09 — 10.37 (Oppdatert: 2016-05-09 — 10.42)

Per Løkken, professor emeritus i farmakologi

EN LEDERARTIKKEL i The British Medical Journal, under tittelen Lyme Disease: Time for a new approach? bør mane til refleksjoner og ettertanke i vårt dogmetro-konvensjonelle medisinske borreliosemiljø og hos norske helseautoriteter.

Tidlig på 1980-tallet viste to australske leger at spiroketen Helicobacter pylori er hovedårsaken til magesår. De dokumenterte at de fleste magesår kureres ved medikamentell utrydding av denne spiroketen. I fem–ti år tviholdt konvensjonelle medisinske miljøer på dogmet om at magesår er en psykosomatisk sykdom. De påførte derved mange mennesker unødige lidelser.

Lederen i BMJ advarer mot konsekvensene av å ignorere funn som strider mot dagens oppfatning om årsaken til en sykdom. Det påpekes at i en æra der pasientsentrert omsorg er hjørnestenen i god og integrert medisinsk behandling, er det utillatelig å gjenta tidligere feil på pasientenes bekostning. Lidelsene til mange berørte pasienter med Lyme-borreliose forplikter oss til å lære mer om borreliose, og det raskt (1).

BORRELIOSE-STRIDEN. Borrelia er som H.pylori en spiroket, men mye smartere og vanskeligere å angripe. Den kan kle seg med vertens proteiner (Stealth pathogen); manipulere vertens immunapparat; omdanne seg til inaktive cyster og andre pleomorfe former (2).

Mange pasienter med kronisk borreliose forteller om bedret, noen om dramatisk forbedret livssituasjon, ved «ikke-konvensjonell» behandling. Gjør mange lignende erfaringer, bør årsakene utredes.

Det er to fløyer i striden om behandling av borreliose: Infectious Disease Society of America (IDSA) og International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS).

ETTERVIRKNINGER. IDSA betegner langvarige symptomer som tretthet og ledd- og muskelsmerter etter mer enn to–fire ukers behandling med antibiotika, som Post-Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS).

IDSA hevder at syndromet ikke er assosiert med en aktiv infeksjon. En antakelse er at symptomene er ettervirkninger av skader i vev og immunsystem under infeksjonen.

Ifølge IDSA er mer enn to–fire ukers antibiotikabehandling utillatelig.

UPÅLITELIG? ILADS hevder at de nåværende laboratorietestene er så upålitelige at diagnosen Lyme-borreliose bør baseres på anamnese, samt kliniske tegn og symptomer. De anser at uten adekvat primær antibiotikabehandling kan det etableres en kronisk infeksjon med vedvarende eller tilbakevendende symptomer som utmattelse, smerter og kognitive problemer.

Urtemedisiner benyttes ofte som alternativ eller supplement til antibiotika.

ERFARINGSBASERT. Ideelt sett bør all behandling baseres på resultater fra kontrollerte kliniske studier. Det er imidlertid vanskelig å gjennomføre slike studier hos pasienter med kronisk borreliose. Dette fordi deres sykdomsforløp er svært varierte og uforutsigbare. Ko-infeksjoner, for eksempel babesiose, bartonellose, ehrlichiose og klamydia, bidrar til enda større variasjon.

For denne pasientgruppen kan det derfor være berettiget å behandle ut ifra erfaringsbasert kunnskap og pasientens behov og ønsker i en gitt situasjon.

MØTES MED SKEPSIS. For pasienter med borreliose er ikke Norge verdens beste land å bo i. Norsk helsevesen fungerer meget bra på mange områder, men denne pasientgruppen blir stemoderlig behandlet. Pasienter som lider av kronisk borreliose, møtes med skepsis og mistro i helsevesenet. På en ofte arrogant måte fortelles de at deres lidelser er psykosomatiske. Det gis ingen offentlig hjelp eller økonomisk støtte til behandling i samsvar med retningslinjene til ILADS.

Mange norske pasienter har reist til utlandet for å få hjelp; kostbart og krevende. Kun pasienter som finansielt, intellektuelt og på annen måte er ressurssterke, har denne muligheten.

LANG BEHANDLINGSTID. I USA har flere studier vist at over halvparten av legene ikke følger retningslinjene til IDSA, men behandler i lengre tid enn fire uker. Hyppigheten av slik behandling øker signifikant (3–5). I mange stater har legene lovfestet rett til å gjøre dette.

I Norge risikerer en lege som behandler en pasient med kronisk borreliose med antibiotika i en lengre periode enn fire uker, å miste autorisasjon til å forskrive antibiotika. Helsetilsynet er svært dogmetro og godtar kun behandling i samsvar med retningslinjene til IDSA.

Det er nå på tide å revurdere dogmet slik det er presisert i BMJ-lederen: «Tidligere feil på pasientenes bekostning bør ikke gjentas». De medisinske og vitenskapelige miljøene, norske helseautoriteter medregnet, bør ha et åpent sinn.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Litteratur:
1) Borgermans L et al. Editorial. Lyme disease: time for a new approach? More questions than answers. BMJ 2015. Published 3 December 2015
2) Brorson Ø. Borrelia burgdorferi – en unik bakterie. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2114-7.
3) Ziska MH, Donta ST, Demarest FC. Physician preferences in the diagnosis and treatment of Lyme disease in the United States. Infection 1996; 24:182-6
4) Hook SA, Nelson CA, Mead PS. U.S. Public’s experience with ticks and tick-borne diseases: Results from national HealthStyles surveys. Ticks and Tick-borne diseases 2015; 6: 483-8
5) Tseng YJ et al. Incidence and Patterns of Extended-Course Antibiotic Therapy in Patients Evaluated for Lyme Disease. Clin Infect Dis 2015 Nov 15; 61:1536-42

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Vidar Gustad 23.05.2016 22.33.47

  Gjennom en massiv samling av publisert vitenskapelig forskning og offentlige journaldokumenter , gjør SASH en overbevisende sak for Lyme sykdom, ME / CFS, Gulfkrigen Sykdom, Fibromyalgi og autisme deler en felles mekanisme for sopp indusert immunsuppresjon, kjent for National Institutes of Health ( NIH) som «Post sepsis syndrom". de rapporterer at en slik immunsuppresjon fører til kronisk reaktive i sentralnervesystemet av flere virus slik som Epstein Barr-virus, cytomegalovirus og HHV 6, som fører til kreft og en AIDS-lignende sykdom. ramme også andeler bevis på at vekselvirkningen av sopp med svekkede virus i vaksineampuller fører til reaktivering av de virus og til slutt, sykdommene de er ment å forebygge . I lenken under legges det ved en kort intro av det store bildet. I tillegg ligger det faktisk en bok med 8 ulike kapitler som beviser forfalskningene av testene, men som også beskriver sykdomsmekanismer som forener millioner. SASH. http://actionlyme.org/NAVIGATION.htm

 • Ola normann 19.05.2016 21.58.14

  Meget belysende og god kronikk og følgekommentarer. Uunværlig for utviklingen på området her til lands. Takk, Løkken!

 • Ola normann 19.05.2016 21.52.26

  Hva gjør man når flere norske sykehus finner pasienten borreliasyk, men pasienten blir nektet behandling allikevel? Fastlege er og handlingslammet i frykt for represalier. Er dette det Norge vi kan gå god for? Hva gjør en minstetrygded ufør der sykehuset nekter med et oppslagsverk med "unnskyldninger" for hånden? Den beste unnskyldningen hittil var at sykehusets egne laboratorier var så skitne at prøvesvar ikke kunne stoles på. Ikke engang et positivt borrelia svar som er såå vanskelig å finne rett (les. ironisk ment.). Hva gjør en borrelia positiv der det ikke er en familie som kan hjelpe økonomisk for behandling i utland? Født og oppvokst skattebetaler i Norge med rett til behandling. Hva gjør man da med en positiv diagnose der sykehus stiller seg på bakbena og pasientombudet ikke tar ansvar? Hva gjør man? Hvem står da for den svakestes rett i dette landet? Vet forresten helsenorge at en langvarig borreliasyk kan dø av komplikasjoner til denne sykdommen?

 • Ola normann 19.05.2016 20.58.43

  En vinkel trenger dagens lys her. Mobbing og trusler mot pasienten. Nesten 20 år har gått siden denne pasienten fikk diagnosen Borreliose fra blodprøver og spinalvæske. Idag våger ikke pasienten spørre hvor behandling blir av for påviste sykdom i frykt for represalier. Sykepleiere, leger og heller ikke overleger er unnskyldt her. Over årene, inneholder nå pasientjournalen mange, mange feilaktigheter. Pasienten karakteriseres som usannferdig, trolig evneveik, misbruker og hypokonder. Samme sykehus har selv påvist pasienten positiv for Borrelia. Flere ganger. Regionssykehus utdypet funn med å påvise B.afzelii og B.garinii. Pasient fikk rettighetsbrev som ble oppfulgt av NAV da fristen utløp, men avvist av sykehuset som "syntes behandling var unødvendig". Ble funnet 100% ufør av NAV. Helt sengeliggende, alene, uten sosial omgang. Uttalige sykehusinnleggelser pga følgessykdommer. Påvist immunsvikt også nå. Men..tør ikke lenger be om hjelp da JEG ikke orker mer mobbing og trusler.

 • Per Løkken 16.05.2016 12.59.52

  Sturla Molden – Kommentar 1. Som du påpeker er det formelt unøyaktig å betegne Helicobacter pylori som en spiroket – Det er imidlertid fortsatt ikke uvanlig at H. pylori betegnes som en spiroket… Et eksempel: Falk P. Helicobacter pylori colonisation of the human stomach – persistence at a price. Eur J Surg 2001; Suppl. 586: 12-23 – Du anser antagelig denne beskrivelsen som mer presis og korrekt (https://en.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori): H. pylori er en spiral/skrue-formet Gram-negativ bakterie ca. 3 μm lang med en diameter på om lag 0.5 μm…Klassifiseres som en buet stav; Ikke som en spiroket. Se Sturla Molden – Kommentar 2.

 • Per Løkken 16.05.2016 12.58.24

  Sturla Molden – Kommentar 2. Blant mange egenskaper Helicobacter pylori har felles med Borrelia burgdorferi er følgende: *Begge utløser lignende inflammatoriske reaksjoner…*Begge er i stand til å danne biofilmer… I biofilm er bakteriene opptil tusen ganger mer resistente mot antibiotika enn planktoniske (fritt-flytende) bakterier…*Begge kan konvertere til pleomorfe former, så som Round bodies (inaktive cyster)… Disse kan persistere i årevis, slik at vi lever med «tikkende bomber»…*Begge benytter Stealth patologi og manipulerer (lurer) vertens immunapparat....*Begge er zoonoser som verden over forårsaker utallige akutte og kroniske infeksjoner hos mennesker og dyr – Jeg håper og tror at vi begge er enige om at – både vitenskapelig og klinisk er disse felles egenskapene mer interessante og viktigere enn formaliteter

 • Sturla Molden 15.05.2016 20.18.45

  Helicobacter pylori er ingen spiroket.

 • Hanne 12.05.2016 09.52.19

  Link virker ikke. Kan du sjekke den?

 • Sissel 12.05.2016 09.41.09

  Her er informasjon om siste studie fra Eva Sapi på biofilm fra 2016. NIH has posted Sapis latest paper on Borrelia biofilm. Good news for all patents suffering with persisting infections caused by chronic infections. We hope there will soon be a change is treatment of this disease. Lyme Disease 'Biofilm' Eludes Antibiotics: Report Germ forms slimy layer that makes it up to 1,000 times more resistant than other bacteria, researchers say University of New Haven researchers determined that Lyme disease-causing Borrelia burgdorferi bacteria produces a biofilm that makes it up to 1,000 times more resistant to antibiotics than other bacteria. They reported their findings recently in the European Journal of Microbiology and Immunology. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_157467.html#

 • Sissel 12.05.2016 09.38.44

  Det er veldig mye ny forskning på dette området. Jeg vil trekke frem Eva Sapi sin forskning på biofilm. Forskningen er rykende fersk. Studier på mennesker viser at biofilm gjør behandlingen av borreliose 1.000 ganger mer vanskelig å behandle. Dette kan forklare hvorfor behandling feiler. Studien til Randi Eikeland viset at 50% av pasientene ble ikke friske av en 14 dagers kur. Norvect sin undersøkelse viser at kun 2% ble friske av 14 dager med antibiotika. Dette bør tas med i beregningen når man behandler denne infeksjonen.

 • Hanne 12.05.2016 08.43.43

  En viktig artikkel. Det er farlig å få Borreliose eller Ko-infeksjoner i Norge. Diagnostisering, særlig klinisk er elendig. Tid før man kommer til behandling er alt for lang, og behandling differensieres ikke. Har selv blitt klattebehandlet flere ganger med persistente bakterier og kronisk sykdom som resultat. Det er den første behandlingen som er viktig. Senere blir fet langt vanskeligere å bli kvitt Borrelia spiroketen. Nå må norske myndigheter ta dette alvorlig. De britiske helsemyndighetene tar nå en full gjennomgang av denne problematikken da antall borreliasyke har økt dramatisk. Hvorfor er det ingen fra den såkalte norske ekspertise som går inn og kommenterer her?

 • Per Løkken 12.05.2016 06.16.38

  Først om LAB-TESTER: Synspunkter vedrørende upåliteligheten av dagens norske laboratorietester for påvisning av Borrelia Deretter om NORVECT – Påminnelse om den store landsomfattende spørreundersøkelsen, som pasientorganisasjonen NorVect nylig har publisert (http://norvect.no/kronisk_syk_etter_flattbitt/) I denne heter det innledningsvis: KRONISK SYK ETTER FLÅTTBITT: NorVect har gjennomført en spørreundersøkelse med pasienter fra hele Norge som har blitt langvarig syke etter flåttbitt… Les resultater fra undersøkelsen der 456 pasienter forteller sine historier om *en sykdom som ingen tror på, *en sykdom som leger mangler kunnskap om, *en sykdom som tvinger pasienter til å bli helseflyktninger i utlandet, *en sykdom som ødelegger liv og økonomi til de som er rammet, *en sykdom som mange tror er ufarlig og sjelden, men som i realiteten rammer flere og flere både i Norge, Europa og andre verdensdeler

 • Per Løkken 12.05.2016 06.15.17

  LAB-TESTER Kommentar 1. Resultater fra norske og finske tester for påvisning av Borrelia i blod fra en norsk kvinne – Norge (Western blot desember 2015, Sørlandets sykehus)... Lab-svar: S-Anti-Borrelia IgM: 27* (NEG<18) S-Anti-Borrelia IgG: NEG – Finland (Tester foretatt av Dr. Leona Gilbert’s forskningsgruppe. University of Jyväskylä – I DET FINSKE FORSKNINGSLABORATORIET BLE TRE ARTER AV BORRELIA PÅVIST: B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii og B. afzelii…DE NORSKE RESULTATENE VAR NEGATIVE FOR BORRELIA. Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus har nasjonalt referanselaboratorium for Borrelia.…I et intervju; Bioingeniøren i 2014, uttalte lederen for Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer, at hun mente NORSKE ANTISTOFFTESTER ER BÅDE GODE OG SVÆRT SENSITIVE…Er dette fortsatt den gjeldende oppfatning?...De nåværende testene fanger opp kun ca. halvparten av de som har borreliose…Bør den informasjon som gis til leger og pasienter revideres? Se LAB-TESTER Kommentar 2

 • Per Løkken 12.05.2016 06.13.59

  LAB-TESTER Kommentar 2. I USA lovfester stadig flere stater, at når det utføres laboratorietester for påvisning av Borrelia, skal pasientene informeres om bestemmelsene i «The Lyme disease bill»... Loven inkluderer krav om at pasientene skal gis følgende informasjon – HVIS DU ER TESTET FOR BORRELIA, OG RESULTATENE ER NEGATIVE, BETYR IKKE DETTE NØDVENDIGVIS AT DU IKKE HAR BORRELIOSE – Opplever du fortsatt symptomer, kontakt din lege og spør om hensiktsmessigheten av retesting eller tilleggsbehandling…Legen skal gi detaljerte testresultater til pasienten eller dennes representant – Dagens konvensjonelle norske laboratorietester fanger kun opp om lag halvparten av de som har borreliose…De utelukker ikke tilstedeværelse av Borrelia...Dette bør være utgangspunktet for dialogen mellom lege og pasient… Det er nå på tide at det i Norge innføres forskrifter som krever at legene informerer pasientene om dette. – Hvem kan ha ansvaret for å gjøre dette – Helsetilsynet? Se NORVECT – kommentar 1

 • Per Løkken 12.05.2016 06.12.38

  NORVECT – Kommentar 1. Det er å håpe at Helsetilsynet tar til etterretning resultatene i den landsomfattende spørreundersøkelsen NorVect nylig har publisert...Av de 456 respondentene mente 88% at de ikke ble tatt på alvor i det norske helsevesenet... 57% forteller at deres fastlege er forståelsesfull og prøver å hjelpe til så godt hun/han kan – HOVEDPROBLEMET synes å være at – HELSETILSYNET OG VÅRE «BORRELIOSE-SPESIALISTER» - ADLYDER FORTSATT SLAVISK UTDATERTE RETNINGSLINJER FRA IDSA (Infectious Disease Society of America). Se NORVECT– Kommentar 2

 • Per Løkken 12.05.2016 06.11.07

  NORVECT– Kommentar 2. I den meget leseverdige spørreundersøkelsen refereres mange tankevekkende utsagn og refleksjoner fra pasienter med kronisk borreliose… Avslutningsvis et Gullkorn – ARBEIDSUFØR…Var syk uten diagnose i ca, 30 ÅR… Da jeg skiftet fastlege og i tillegg fikk kontakt med en professor i biomedisin, fikk jeg behandling. Professoren mente JEG LED AV BORRELIOSE, og fastlegen sjekket journalen og sa seg enig – BEHANDLING ble iverksatt med ANTIBIOTIKA, først en 3 ukers kur som hadde litt positiv effekt, og så fortsatte antibiotikakuren i 3-4 mnd…med svært godt resultat – NYTT LIV SOM PENSJONIST … etter å ha «slept» meg rundt i over 30 år. FANTASTISK!

 • Marit 11.05.2016 19.13.39

  Takk for en super artikkel. Ubegripelig at "verdens beste land på helse" ikke tar vare på pasientene.

 • Linn 11.05.2016 16.03.11

  Veldig god og viktig artikkel! Tusen takk. Ligger selv svært syk etter at det tok 10 år å finne ut hva som var den virkelige årsaken. Dessverre har jeg ikke økonomi til å gjøre behandling privat, og situasjonen er vanskelig og urettferdig.

 • Eva 11.05.2016 12.21.33

  Tusen takk Per Løkken for informativ og god artikkel. Helt ufattelig for meg at Norske Helsemyndigheter ikke gjør alt de kan for denne pasientgruppen når det finnes så mye god forskning og erfaring utenfor Norge. Flere og flere blir syke og får livene sine ødelagt. Det er Ikke alle som er i stand til å reise utenlands for å motta riktig og livsviktig behandling da de gjerne er sengebundne og svært alvorlig syke, de ikke har familie/venner som kan følge og bistå på reise, deres økonomi er kjørt i grøfta pga manglende inntekt og/eller de ikke har familie som kan bistå økonomisk. Nå haster det virkelig å snu skuta!

 • Trine Dahlman 11.05.2016 11.09.21

  Tusen takk til Per Løkken for en flott kronikk. Det er uforståelig hvordan tenåringer med kviser kan få opptil et år med doxylin, mens pasienter som er lamme av borreliose, som trenger samme behandling, får beskjed om å "gå" hjem og tenke positivt. IDSAs retningslinjer for behandling av borreliose ble nylig fjernet fra National Guideline Clearinghouse i USA, mens ILADS retningslinjer er tatt inn i varmen. Verden går videre, mens Norge klamrer seg fast til en illusjon om at Norge kun har problemer med akutt nevroborreliose. Når skal norske helsemyndigheter ta innover seg at flåttbårne infeksjoner også omfatter persisterende bakterier, biofilm og andre mikrober? For borreliosepasienter er ikke Norge verdens beste land å bo i. Kilder: - http://www.arizonaadvancedmedicine.com/Articles/2016/February/IDSA-2006-Lyme-disease-treatment-guidelines-remo.aspx - https://www.guideline.gov/content.aspx?id=49320

 • anne-bi mathiesen 11.05.2016 08.01.33

  Tusen takk. En flott artikkel. Vi er så mange som ikke får behandling her i Norge.

 • Per Løkken 11.05.2016 06.07.57

  «To søstre» BABESIA – kommentar 1. Mange mennesker i Norge kan være smittet med Babesia, men det finnes ingen pålitelige estimater for hvor mange… En artikkel i Dagbladet 21. juni 2015 – «Ny flåttsyke kan gi feber lik malaria – oppsiktsvekkende forskningsfunn i Sverige» – gir grunn til å spørre om norsk medisinsk forskning er akterutseilt på dette området… I artikkelen fortelles at svenske forskere har funnet at flått kan være bærer av malarialignende smitte (Babesia), en blodparasitt som kan utløse alvorlig, malarialignende feber og bloduttredelser hos mennesker. Artikkelen forteller også at til høsten starter et stort forskningsprosjekt under ledelse fra flåttsenteret ved Sørlandet sykehus for å finne ut om borreliosepasienter som har vært syke i flere år kan være smittet av Babesia og andre flåttbårne infeksjoner…Det kan stilles spørsmålstegn om berettigelsen av og flåttsenterets kvalifikasjoner for å utføre dette prosjektet. Se BABESIA – Kommentar 2

 • Per Løkken 11.05.2016 06.06.26

  «To søstre» BABESIA – kommentar 2. Allerede for 20 år siden viste en studie i USA at 11 % av 240 pasienter med borreliose var ko-infisert med Babesia (Krause PJ et al. Concurrent Lyme Disease and Babesiosis. Evidence for Increased Severity and Duration of Illness. JAMA 1996; 275:1657-60)… At slike ko-infeksjoner er vanlig viser mange rapporter, for eksempel denne fra 1985 om dødelig pankreatitt hos en pasient infisert med Borrelia og Babesia (Marcus LC et al. Fatal Pancarditis in a Patient with Coexistent Lyme Disease and Babesiosis (Ann Intern Med 1985; 103: 374-6)… Det første tilfelle av human babesiose ble diagnostisert i 1956…Verden over infiseres stadig flere mennesker – I USA er Babesia microti blitt det infeksiøse agens som hyppigst overføres ved blodgivning – Det er sannsynlig at også blodoverføring i Norge medfører risiko for infeksjon med Babesia

 • Per Løkken 11.05.2016 06.04.57

  «To søstre» BARTONELLA – Kommentar 1. Bakterieslekten Bartonella er kanskje viktigst av alle fremmarsjerende infeksjoner (emerging diseases)...Infeksjoner er med Bartonella mye mer krevende å diagnostisere og behandle enn infeksjoner med Borrelia. Kun noen utvikler kronisk bartonellose når de blir smittet. Fortrinnsvis pasienter med svekket immunsystem. Lidelsene ved kronisk bartonellose kan være store. Bakterien er lite patogen for katter – høy prevalens av symptomfri infeksjon. Mengden av Bartonella i blodet til en katt er 1000-10 000 x høyere enn i en hund. Isolering av Bartonella fra en katt er uproblematisk. Isolering av Bartonella fra en hund er meget vanskelig. Isolering av Bartonella fra et menneske er enda vanskeligere. Det finnes det minst 30 forskjellige arter av Bartonella – 13 kan infisere mennesket. Av alle dyrearter testet, er hunden (menneskets beste venn), den art som utvikler lignende immunsvar og sykdoms-symptomer/-tegn som menneske…Se BARTONELLA – Kommentar 2

 • Per Løkken 11.05.2016 06.03.32

  «To søstre» BARTONELLA – Kommentar 2. En økende mengde forskningsresultater knytter Bartonella til kroniske sykdommer, f. eks. migrene, endokarditt og revmatoid sykdom. Dette hevder Edward B. Breitschwerdt, professor i medisin og infeksjonssykdommer ved North Carolina State University of Veterinary Medicine. Associate professor i medisin ved Duke University. I over 20 år har han og hans forskningsteam bidratt med banebrytende forskning på bartonellose hos dyr og mennesker, mer enn 300 artikler i vitenskapelige tidsskrifter. Hans laboratorium er antagelig verdens best kvalifiserte på Bartonella testing. Under NorVect’s internasjonale konferanse i Oslo i 2014 om vektorbårne sykdommer, foreleste Breitschwerdt om: Bartonellosis. Norske infeksjonsmedisinere glimret ved sitt fravær. Det er bemerkelsesverdig at norske leger hittil utvist liten eller ingen interesse for diagnostikk og behandling av kroniske infeksjoner med mikrober som Bartonella og Babesia.

 • Angelica Johansson 10.05.2016 23.08.17

  Tack Per Lokken. Angelica Johansson, Ordförande Borrelia & TBE föreningen Sverige

 • Maureen 10.05.2016 20.00.55

  Viktig sak. Mørketallene som ingen vil snakke om eller "se" De lider mer en ord kan beskrive,,

 • To søstre 10.05.2016 18.04.30

  I kronikken nevnes ko-infeksjoner som babesiose og bartonellose. Vi er to søstre som har fått diagnostisert både borreliose, babesiose og bartonellose i Tyskland. Norske leger sier imidlertid at slike utenlandske diagnoser er upålitelige og hevder babesiose og bartonellose ikke er noe problem i Norge. Er babesiose og bartonellose vanlige infeksjoner i Norge?

 • Katrine Forfang 10.05.2016 16.44.57

  En viktig artikkel! Godt skrevet!

 • Sissel Davidsson 10.05.2016 16.22.22

  Veldig flott artikkel som beskriver kompleksiteten rundt disse sykdommene. Les denne pasient undersøkelsen, den forteller om pasientenes hverdag og den er ikke lett. Noe bør gjøres for å øke kunnskapen blant spesialister så de er mer oppdatert på co infeksjoner, persisterende former av bakterien og biofilm. http://norvect.no/kronisk_syk_etter_flattbitt/

 • Per Løkken 10.05.2016 15.12.33

  BORRELIOSE OG FLÅTT er tema i en nylig 6-siders populærvitenskapelig artikkel i Illustrert Vitenskap (nr. 6, 2016) om «NORDENS FARLIGSTE DYR…Er du redd for ulver og bjørner? Glem dem! …Den to millimeter lange flåtten er mye farligere….», skrevet av den danske freelancejournalisten, veterinæren og forskeren Lise Tønner (DMV, PhD)……Ta en titt på denne poengterte og informative bloggen til Trine Dahlman koffiehart.blogg.no/1459683662_nordens_farligste_dyr.html – der det skrives: «Tommel opp for Illustrert Vitenskap, utgave 6-2016»… Endelig en journalist som tør å gå i dybden på flåtten og mikrobene den er bærer av… Bloggen gir et utmerket, illustrert og lettfattelig referat av artikkelen i Illustrert Vitenskap… Artikkelen gis terningkast fem av seks oppnåelige…Hvorfor ikke seks – det fortelles i bloggen

 • Lasse Moe, redaksjonen 10.05.2016 14.41.13

  På grunn av en oppgradering av våre nettsider har kommentarfunksjonen vært ute av drift. Problemet er nå løst og det er mulig å kommentere i saker på våre sider.

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!