Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
SUBKUTANT: TNF-hemmerne Humira og Cimzia gis som injeksjon. I en sammenlignende studie hadde cirka én av tre pasienter som fikk en av medisinene lav sykdomsaktivitet etter to år. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fant ikke forskjell mellom revma-medisiner

Den første såkalte head-to-headstudien av TNF-hemmere blant pasienter med revmatoid artritt, fant ingen signifikant forskjell i effekt mellom to ulike legemidler med ulik pris.

Publisert: 2016-04-27 — 09.21
BEKREFTER: – LIS-anbefalingene forutsetter at de ulike TNF-hemmerne på gruppenivå er likeverdige, noe den nye studien bekrefter, sier UiO-professor og avdelingssjef Tore K. Kvien ved Diakonhjemmet sykehus. Arkivfoto

Legemiddelselskapet UCB offentliggjorde nylig hovedfunnene fra deres Exxelerate-studie, hvor Cimzia (certolizumab pegol) og metotreksat er sammenlignet med Humira (adalimumab) og metotreksat blant 951 voksne pasienter med moderat til alvorlig grad av revmatoid artritt og som ikke har hatt god nok effekt av metotreksat alene.

Den randomiserte studien er UCB-finansiert. Resultatene viser at de primære endepunktene ikke var signifikant forskjellig mellom de to legemidlene. Andelen pasienter som oppnådde ACR20-respons etter tre måneders behandling var 69,2 prosent på Cimzia og 71,4 prosent på Humira.

ACR-respons omfatter reduksjon av hovne og ømme ledd samt bedring i minst tre av følgende fem parametere: smerte, pasientens egenvurdering, legens totalvurdering, fysisk funksjon og senkning/CRP.

Andelen pasienter som oppnådde LDA – lav sykdomsaktivitet – etter to år var 35,5 prosent for Cimzia og 33,5 prosent på Humira.

– Begrenset verdi
Humira markedsføres av AbbVie. Medisinsk direktør Steinar Thoresen mener studien ikke kan si så mye om eventuelle forskjeller.

– Dette er en fase 4-studie uten dobbeltblinding og dermed med begrenset vitenskapelig verdi. Studien viser at de primære endepunktene ikke er nådd med hensyn til signifikant bedre effekt av certolizumab pegol versus adalimumab.

– Siden designet er en såkalt superior-study og studien ikke nådde sine endepunkter, er det ikke mulig å si noe om såkalte sammenlignbare effekter. AbbVie mener det er viktig ved valg av terapi å ta hensyn til den enkelte pasients sykehistorie og behov, da pasientene ofte har sammensatte plager som er relatert til grunnsykdommen, sier Thoresen til Dagens Medisin.

AbbVie mener det er viktig ved valg av terapi å ta hensyn til den enkelte pasients sykehistorie og behov
Steinar Thoresen, medisinsk direktør i AbbVie,

Selskapet UCB markedsfører Cimzia, og Chief Medical Officer og Executive Vice President Iris Loew-Friedrich viser i pressemeldingen til at studien også gir verdifull informasjon om pasienter som ikke responderer på TNF-hemmere.

– Dette kan potensielt føre til en bedre forståelse av hvordan kliniske parametre og biomarkører kan bidra til å identifisere det rette behandlingsvalget for disse pasientene, sier Loew-Friedrich.

Første TNF-sammenligning
Ifølge UiO-professor og avdelingssjef Tore K. Kvien ved Diakonhjemmet sykehus, er dette den første studien som direkte sammenligner to ulike TNF-hemmere ved tidlig revmatoid artritt.

– At effekten ikke ser ut til å være forskjellig ved en direkte sammenligning av to ulike TNF-hemmere er et viktig funn for pasientbehandlingen. UCB sin hypotese var nok at Cimizia skulle være bedre, og kanskje var det også det man ville ha forvente fordi Cimzia har en mer intensivert oppstartsbehandling. Men dette bekreftes altså ikke av studien, sier Tore K. Kvien til Dagens Medisin.

Andre studier
Tidligere har det også vært gjennomført sammenlignende studie av abatacept (Orencia) og Humira i kombinasjon med metotreksat – i den såkalte Ample-studien.

– Her fant man heller ikke forskjell mellom behandlingsgruppene.

I en tredje studie, ble monoterapi Humira sammenlignet med monoterapi tocilizumab (RoActembra).

– Denne Adacta-studien var designet for å vise at sistnevnte var bedre – og alle klinikere vet at Humira virker best i kombinasjon med metotreksat. Det var derfor ingen overraskelse at RoActemra viste bedre effekt i denne studien, sier Kvien.

LIS-anbudene
Humira ligger høyere i pris enn Cimzia. I LIS-anbudene for 2016, ble Cimzia det billigste alternativet blant likeverdige, pasientadministrerte (injeksjon) legemidler for behandling av pasienter med revmatoid artritt.

LIS-anbefalingene innebærer derfor at hos nye pasienter og ved medisinske begrunnet skifte av behandling, skal Cimzia i utgangspunktet være førstevalg når pasientene ikke kan behandles med Inflectra (biotilsvarende infliximab). Anbefalingene trådte i kraft 1. mars.

Kostnaden for første og andre behandlingsår ved revmatoid artritt er av LIS beregnet til 110.848 kroner for Cimzia og til 260.034 kroner for Humira.

I fjor solgte Cimzia for 123,8 millioner kroner, mens Humira hadde et salg (AIP) på cirka 390 millioner kroner. Pr. 1. april i år hadde Cimzia solgt for 30,6 millioner kroner og Humira for omtrent tre ganger så mye, med 90,6 millioner kroner. Det viser tall Dagens Medisin har innhentet fra Farmastat.

Kvien mener den nye studien understøtter prinsippene til LIS-systemet.

– LIS-anbefalingene forutsetter at de ulike TNF-hemmerne på gruppenivå er likeverdige, noe den nye studien bekrefter, kommenterer Kvien.

Bivirkninger
Ifølge pressemeldingen fra UCB viser en foreløpig sikkerhetsanalyse at alvorlige bivirkninger og alvorlige infeksjoner, var sammenlignbare for de to alternativene.

Pasienter som ikke responderte på den startbehandlingen etter tre måneder, ble umiddelbart satt på behandling med det andre alternativet uten en såkalt «wash-out» periode.

Det ble ikke registrert noen alvorlige infeksjoner blant deltakerne som byttet behandling. Det var strenge kliniske studieprosedyrer og anmodning om grundig screening for å hindre re-aktivering av tuberkulose (TB). Det ble registrert ett tilfelle av TB-infeksjon i løpet av den to år lange studien, ifølge UCB.

Fulgt opp i to år
Kvien synes det er bra at pasientene i studien er fulgt over to år.

– Og prinsippet om målstyrt behandling ble fulgt, ved at behandlingen ble justert hvis predefinert nivå av inflammasjon ikke ble oppnådd med den medisinen de ble behandlet med. Umiddelbart skifte fra Cimzia til Humira og vise versa syntes ikke å gi problemer av betydning, bemerker Kvien.

Resultatene er foreløpig upubliserte og vil bli lagt frem på kongresser i nær fremtid.

Oppgitte interessekonflikter: Tore K. Kvien har mottatt honorar som rådgiver og foreleser for mange legemiddelfirmaer, inkludert UCB og AbbVie.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!