Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
VISITT: Lege Benedikte Bratland måler blodtrykket til pasient Roald ved Bergen Røde Kors sykehjem. Foto: Silje Robinson

Vil ha fastlege-penger over til sykehjemmene

Fastleger får penger for sykehjemspasienter, selv om de aldri møter dem. Dette må endres, mener sykehjemsleger og fagsjef.

Publisert: 2016-02-04 — 09.01
Denne artikkelen er over seks år gammel.

– Hei Roald, hvordan har du det? Nå skal jeg måle blodtrykket ditt, sier lege Benedicte Bratland.

Hun er én av fire leger ved Bergen Røde Kors sykehjem. Bratland har ansvaret for hundre pasienter. I løpet av dagen skal hun innom 20 pasienter. Pasientene her møter kun sykehjemslegene og ikke sine fastleger.


Ønsker ny ordning
Avdelingsoverlege Ståle Ofte ved sykehjemmet synes ikke det er en god ordning at pasientene fortsetter å stå på fastlegens liste etter at de har fått langtidsplass.
– Pengene burde vært brukt på sykehjemmene for å bedre legedekningen, sier Ofte.

Han får støtte fra Stein Husebø, tidligere overlege ved Bergen Røde Kors sykehjem og nå fagsjef for Verdighetssenteret.

– Det blir feil om fastlegene skal få betalt for en tjeneste de ikke yter, sier Husebø.


80 prosent har langtidsplass
I Norge er det rundt 40.000 sykehjemsplasser. 80 prosent, eller rundt 32.000, er langtidsplasser. Blant langtidspasientene er det svært få som flytter hjem igjen.

– Nær sagt alle som har langtidsplass, blir værende på sykehjemmet frem til de dør. I løpet av denne tiden har de ikke kontakt med fastlegen sin, men blir fulgt opp av legetjenesten ved sykehjemmet, sier Husebø.

Selv om fastlegen ikke lenger følger opp pasienter som kommer på sykehjem, blir pasientene stående på fastlegens liste. Fastlegen beholder også basistilskuddet for disse pasientene. Dette reagerer Husebø på. Tilskuddet utgjør 427 kroner per pasient. Hvis man bruker anslaget 32.000 langtidspasienter, betyr det at fastlegene får et årlig tilskudd på 13,6 millioner kroner for disse pasientene.

– Pengene som fastlegen får for disse pasientene, bør i stedet bruke til å bedre legekvaliteten og legevaktordninger ved sykehjem, sier Husebø.


Fastlegene sier nei
Allmennlegeforeningen er ikke enig i at basistilskuddet for disse pasientene bør omdisponeres.
– Noen av pasientene på fastlegens liste vil til enhver tid være innlagt på institusjon. Dette ble det tatt høyde for da fastlegeordningen ble innført. Man ønsket å gjøre ordningen så ubyråkratisk som mulig. Hvis sykehjemspasienter ikke skal stå på listen, må man etablere et system der pasienter kan skrives inn og ut. Dette vil bli komplisert, og det vil verken frigjøre penger eller kapasitet hos fastlegen da det allerede er beregnet at noen pasienter er innlagt på institusjon, sier leder Kari Sollien i Allmennlegeforeningen.

– Sykehjemsleger mener fastlegen må miste penger knyttet til sykehjemspasienter, og at disse pengene i stedet bør gå til legetjenesten på sykehjemmet. Hva mener du om det?

– Det bør ikke være ressurskrangel mellom fastleger og sykehjemsleger. Vi mener det absolutt må satses på legetjenesten på sykehjem, men pengene må komme fra kommunene og ikke fastlegene.


Beholder fastlege-rettighet
Sollien mener man ikke får bedre løsninger for befolkningen om man flytter penger mellom tjenester.

– For oss er det viktig at det blir brukt tilstrekkelig ressurser både på fastlegeordningen og legeordningen på sykehjem.

Helsedirektoratet bekrefter at alle sykehjemspasienter blir stående på fastlegens liste.

– Tilstanden på langtidsplass kan endre seg slik at pasienten flytter hjem eller til annen boform. Det er derfor viktig at de beholder sin fastlege som sikrer kontinuitet. Her behandles hjemmeboende med store behov og pasienter med langtidsplass i sykehjem likt. Det er en innbyggerrett å velge sin fastlege. Den beholder sykehjemspasientene, sier Rolf Windspoll, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

– Er det vurdert en ordning der sykehjemspasienter blir fjernet fra fastlegen sin liste?

– Ja, det er vurdert, men vi har ikke funnet at det er hensiktsmessig av årsakene som er nevnt her, sier Windspoll.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Oddmund Suhrke 31.05.2016 14.21.21

  Det er vel ikke grunnlovsfestet at alle skal kunne velge fastlege hvor som helst i landet og uavhengig av omsorgsbehov? I andre land må man velge fastlege i egen kommune eller i en viss avstand fra der man bor. Det er ikke til pasientens beste å ha en fastlege som man sjelden kan benytte (hvis avstand til legekontoret er mange mil). Helfo dekker heller ikke pasientreise til fastlege i andre kommuner enn der man bor. Og når det gjelder sykehjemspasienter er det uhyre sjelden at noen flytter hjem. Jeg ser da bort fra planlagte korttidsopphold.

 • Bente Randal 14.02.2016 23.53.45

  Er helt enig med at sykehj.pasienter bør fjernes fra fastlegelisten ,i hvertfall etter ett års tid. Da de aller færreste flytter hjem igjen.De som får permanent opphold på sykehj.blir jo værende. Dere nevner at det er pas.rett til og velge lege.De færreste er ikke istand til og oppsøke fastlegen sin på egenhånd.Og hvem skal da følge de til legen .helsepersonell,på sykehjem.De som er underbemannet fra før av Mangen demente vet ikke engang hvem fastlegen er og mangen på sykehj har ikke i brukt fastlegen sin etter at de fikk sykehj.plass. De fleste er fornøyd med sykehj.legen,men det er nødvendig med mye hyppigere tilsyn og bedre tid til pasientene.En gang i uken og 5 min per pas holder ikke mål. Hilsen en tidligere hj.pl. Pengene skal komme den syke til gode ikke fastlegen som aldri ser sykehj pasientene.

 • pst 07.02.2016 01.56.24

  Hva med å se på kvalitet og moral hos tilsynslegene, mye slabedask og uheldige holdninger hos disse i forhold til den aktuelle pasientgruppen.

 • Lege 05.02.2016 08.34.40

  Hukommelse er en sjelden vare. Manns minne er ca 3 uker.

 • Fastlege Niels Saaby Hansen, Bergen 04.02.2016 22.50.39

  Jeg ser at akkurat samme feiloppfatning er i pressen som i 2007. Da var det et innlegg i Bergens Tidende. Og den gangen kom det en rask pressemelding med følgende korreksjon, som ligger på http://legeforeningen.no/nyheter/2007/fastleger-og-pasienter-i-sykehjem-/ “ Det ble beregnet et gjennomsnittstall sykehjemspasienter som til enhver tid står på fastlegens liste og dette ble fratrukket fra de totale midler til fordeling av basistilskudd til fastlegene. Det er med andre ord tale om en teknisk beregning som er foretatt.” Det ble altså trukket ca. 13 mill. kr. fra fastlegene før det ble beregnet hvor mye fastlegene skulle ha per pasient på listen. Mvh Niels Saaby Hansen, fastlege i Bergen

 • Fastlege 04.02.2016 19.53.35

  Ikke nå igjen.... Denne greia kommer opp med noen års mellomrom. Dette tenkte man på allerede da fastlegeordningen ble innført. Som anført er det jo noen som flytter hjem - skal de da miste fastlegen sin? Hovedproblemet er allikevel at det ikke finnes noen nasjonal oversikt over sykehjemsbeboere som kan kobles mot fastlegeregisteret. Kostnadene ved å opprette og vedlikeholde et slikt register er høyere enn de kronene man potensielt kan spare ved å trekke inn basistilskuddet for de pasientene det gjelder.

 • lege 04.02.2016 17.20.23

  Intressant tankegång men så blir det ænnu mindre intressant att ha en praksis med genomsnitt gamla patienter

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!