Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ja, vi ønsker flere bivirkningsmeldinger

Legemiddelverket er smertelig klar over problemene, og vi fortsetter jobben med å utvikle en nasjonal løsning som kan benyttes av alle.

Publisert: 2015-06-01 — 11.58

Pernille Harg, seniorrådgiver i Statens legemiddelverk
Hilde Samdal, seniorrådgiver i Statens legemiddelverk
Karen Ulshagen, seksjonssjef, Seksjon for legemiddelovervåking, Statens legemiddelverk

ROAR DYRKORN spør i en kronikk i Dagens Medisin (8/2015) om Legemiddelverket ønsker flere bivirkningsmeldinger. Det er selvsagt et enkelt svar på det spørsmålet:-Ja, det gjør vi.

Vi er helt avhengige av at helsepersonell melder uønskede effekter av legemidler – slik at vi så raskt som mulig kan avdekke signaler om nye bivirkninger. Imidlertid er vi smertelig klar over problemene Roar Dyrkorn beskriver.

HÅPLØST UTDATERT. Dagens meldesystem, basert på «elektronisk papir» hvor helsepersonell må kopiere ned skjemaer fra nettet, skrive inn bivirkningsinformasjon og journalopplysninger på nytt for så å ta en utskrift som sendes Regionale legemiddelinformasjonssentre (Relis), er håpløst utdatert.

Legemiddelverket har i flere år jobbet med å få til et lavterskel-meldesystem, integrert i pasientjournal- og kurvesystemer. Målet er at melderen, ved et tastetrykk, kan samle bivirkningsopplysninger og relevant informasjon fra journalen til en bivirkningsmelding som overføres på sikker måte til Relis.

MELLOMLØSNING. Forsøket har så langt strandet på at vi ikke har fått prioritet i køen av nasjonale meldeordninger som ønsker integrering i journalsystemene. Utfordringer rundt nasjonal koordinering og diskusjoner rundt arkitekturen i de nasjonale helserelaterte IKT-systemene har ført til ytterligere problemer.

Mens vi jobber videre med den ideelle løsningen, innser vi nå at vi må få på plass noen mellomløsninger.  Dyrkorns forslag i nyhetsoppslaget om bivirkningsmelding i Dagens Medisins nettavis 5. mai 2015 er interessant, og vi vil se nærmere på dette.

BEDRE FOR ALLE. Vi har også fått informasjon om at Universitetssykehuset Nord-Norge – Tromsø, Narvik og Harstad – vil lage et system som gjør at bivirkningsmeldinger kan sendes direkte til Relis via journalsystemet DIPS. Dette vil gjøre det mye lettere for helsepersonell ved disse sykehusene å melde.

Vi håper flere helseforetak og journalsystemleverandører vil finne tilsvarende løsninger som kan lette jobben med å melde bivirkninger, mens vi i Legemiddelverket selvsagt skal fortsette jobben med å lage en nasjonal løsning som kan benyttes av alle.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 10/2015

Relaterte saker
Ønsker Legemiddelverket flere bivirkningsmeldinger?

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!