Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Live Landmark og Lightning Process

Det sies og skrives en del om Lightning Process-kurs, som vi som har hatt positive erfaringer med kurset, ikke kjenner oss igjen i. Det er tid for å presentere noen fakta.

Publisert: 2015-05-20 — 14.30 (Oppdatert: 2015-06-08 — 07.06)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Live Landmark, mental trener og Lightning Process-instruktør

LIGHTNING PROCESS (LP) er et kurs med undervisning i enkel psykologi, basal stressfysiologi og opplæring i en metode for å lære å påvirke automatiserte og ubevisste tankemønstre og kroppslige symptomer. Grunntanken finner du igjen i kognitiv- og positiv psykologi, nevroimmunulogi, samt det viktige elementet nevroplastisitet. Automatiske tanker og ubevisste forventninger kan føre til fysiologiske reaksjoner og påvirke helse og livskvalitet. Fagfolk sammenligner kurset med metakognitiv terapi, adferdsterapi og mental trening.

Les også: Kan LP forsvares som ME-behandling?

I forkant av kurset er det viktig med god forventningsavklaring. LP går over tre dager og har en ramme på 12–15 timer. Denne tiden skal brukes til å tilegne seg kunnskap, sette den i system og få opplæring i metoden. Kursmaterialet har en opphavsrettsbeskyttelse, men kursinnholdet er publisert i bokform, og det er selvsagt lov å dele erfaringer underveis og i etterkant. Under kurset blir spørsmål besvart etter beste evne, men informasjon fra andre deltakere er naturlig nok taushetsbelagt.

MENTALE TEKNIKKER. I kurset undervises det i mentale teknikker for blant annet å påvirke kroppens autonome og immunologiske stressrespons. Jeg lærte å lytte til kroppens signaler på en nyttig måte, samtidig som jeg lærte å unngå å fortolke kroppens signaler. Noen ganger kan vi tro vi er sultne, mens kroppen egentlig er tørst. Det kan kjennes riktig å bli liggende ved ryggsmerter, mens kroppen har best av bevegelse. Vi kan føle for å kle av oss hvis vi holder på å fryse i hjel.

I dag har jeg sluttet å stresse med fysiske signaler og spiller på lag med kroppen, istedenfor å overkjøre den gjennom å ignorere symptomer og presse meg, selv om hodet mitt har lyst til å gjøre akkurat det.

AKTIVT SPRÅK. Vi lærer å bruke en konkret teknikk, som blant annet handler om å sette seg selv i en god sinnstilstand og påvirke fysiologien. Det finnes ingen riktig eller gal måte å gjøre dette på. Det handler om å gå fra en tilstand til en annen, som er noe helt annet enn å ta seg sammen, presse seg og tenke positivt.

I LP bruker vi et aktivt språk der ordet «gjør», inngår. Ordet er valgt for å minne deltakerne på at de kan påvirke egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner. Det betyr ikke at noen er skyld i egne utfordringer eller problemer, ei heller at de skaper sykdom eller symptomer.

EGENINNSATS. Jobben til deltakerne starter altså i etterkant. Jeg bruker fortsatt det jeg lærte i 2007, men ikke lenger på samme måte.

Min egen vei var som følger: Da jeg gikk til kursets første dag, var jeg full av forventning. Fire timer senere ringte jeg barna mine og sa jeg var «frisk». Det betyr ikke at jeg var som før jeg ble syk, eller at alle symptomene var borte, men jeg hadde fått en ny innsikt, en slags aha-opplevelse, der jeg forsto at jeg kunne påvirke meg selv og symptomene mine.

Resten handlet om egeninnsats. Det viktigste var kanskje at jeg endret en sentral virkelighetsoppfatning om symptomene mine, som gjorde at jeg gikk fra en hjelpeløs tilstand til en posisjon der jeg selv kunne gjøre noe.

SNUOPERASJON. Etter kurset var kapasiteten min liten, selv om lysten på livet var veldig stor. Jeg hadde tidvis svingende symptomer og påfølgende frustrasjon og fortvilelse. Dette skjedde flere ganger, og er en naturlig del av læringsprosessen. De første ukene hadde jeg derfor mer enn nok med å gjøre enkle ting som å vaske klær, lufte hunden og lage mat.

Etter et par måneder var jeg derimot så bra at jeg begynte å studere på deltid. I tiden som fulgte hadde jeg flere mindre tilbakesteg, og jeg ser på kurset som en snuoperasjon.

Perioden etterpå kaller jeg rekonvalesens, opptrening og rehabilitering.

DEN TREDJE DAGEN. En viktig del av kurset skjer på den tredje dagen. Da oppfordres deltakerne til å ta kontakt med instruktøren hvis de får psykiske eller fysiske plager, slik som ved små tilbakefall. Det å ta kontakt med instruktør, kan være avgjørende for veien videre.

Den opprinnelige kursmodellen omfattet en fastsatt samtale etter kurs sammen med oppfordringen om å ta kontakt ved behov. Noen av deltakerne har hatt større utfordringer enn andre, og de har hatt mulighet til tett oppfølging.

OPPFØLGING. Konklusjonen etter de første måneders drift i 2008 var likevel at en del av deltakerne trengte mer enn den ene samtalen. De siste fem–seks årene har alle som ønsker, fått jevnlig oppfølging i flere måneder etter kurs. Dette gjøres gjennom én til én-samtaler, og er inkludert i kursavgiften.

Etter kurs oppfordres deltakerne til å fokusere på relasjoner som vil hjelpe dem til å opprettholde motivasjonen.

KVALITETSSIKRING. Vi anbefaler ikke at kursdeltakere trener andre i metoden, på samme måte som man ikke kvalifiserer til å undervise i dykking selv om man har tatt dykkersertifikat. LP-instruktører er underlagt en intern kvalitetskontroll, men jeg har også jevnlig hatt med fastleger, psykologer og psykiatere som observatører. Dette for å sikre at informasjonen som gis, holder høy standard og ikke strider mot relevant fagkunnskap.

Min tidligere kollega og jeg gjorde et kvalitetssikringstiltak gjennom selvrapportering fra de 226 deltakerne som gikk på kurs hos oss i 2008. De ble kontaktet av eksterne personer fire måneder og fjorten måneder i etterkant av kurs.

196 personer valgte å delta i undersøkelsen. De ble spurt om livskvalitet på en skala fra 1–10, hvor 10 var optimal livskvalitet. De oppga i gjennomsnitt 3,1 ved kursstart og 7,5 etter fire måneder – og 7,1 etter 14 måneder. Denne evalueringen sier kun noe om det totale antallet kursdeltakeres erfaring. Dette innebærer at ni av ti deltakere anbefaler kurset også etter 14 måneder, men vi skulle gjerne ha sett at alle kursdeltakerne våre gjorde dette.

FORSKNING. Norske forskningsmiljøer fattet raskt interesse for LP og det har vært planlagt studier siden 2008. Den første kvalitative studien ble publisert i begynnelsen av 2012, der syv av ni ungdommer med diagnosen CFS/ME fortalte at de ble friske eller bedre i etterkant av kurs. To hadde ingen effekt, og én av dem var skuffet og lei og opplevde derfor situasjonen som verre.

Den andre studien ble publisert litt senere, og den sier noe om opplevelse både hos dem som hadde utbytte av kurset, og dem som ikke hadde det. Tre faktorer skiller deltakerne i de to gruppene; I hvilken grad de hadde en tillitsrelasjon til sin instruktør, i hvilken grad de erfarte å få ny innsikt og forståelse, og i hvilken grad de klarte å ta i bruk metodene fra kurset.

Det er ikke utført noen effektstudie på LP, men det ventes publisering av en randomisert kontrollert studie i England: SMILE study. I Norge tok Folkehelseinstituttet over forskningsballen i 2012 og har nå inngått et samarbeid med forskningsinstitusjonen Uni Helse. Finansieringen av en planlagt studie er ikke avklart ennå.

TRENING. Lightning Process er et treningsprogram. Som ved alle typer trening kreves indre motivasjon, rett kunnskap, rett forståelse og egeninnsats.

Ikke alle klarer å ta de gode valgene, meg selv inkludert. Sånn er det å være menneske.

Interessekonflikter:
Som Lightning Process-instruktør har artikkelforfatteren holdt foredrag og konferanser, og hun har skrevet boken «Vekk meg når det er over».

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Janne 08.12.2016 15.56.14

  Det er en stor misforståelse at de som blir friske ved hjelp av LP, ikke egentlig hadde ME. Jeg har selv erfart at ME i aller høyeste grad var en fysisk sykdom med klare fysiske symptom. Lå på et mørkt rom i flere år, bena fungerte ikke, og jeg kunne ikke bruke viljen på det. Tålte ikke lys, lyd eller mat. Kunne aldri klart å tenkt meg frisk. Når du har utmattelse i kroppen, vet du veldig godt forskjellen på veldig, veldig sliten/utbrendt og utmattelse, som er noe helt annet. Jeg hadde en klar diagnose fra nevrologisk utredning. Etter LP kurs i 2008, og påfølgende opptrening (man har jo ikke muskler etter å ha ligget så lenge), har jeg vært i full jobb. Det er nå 8 år siden jeg hadde ME. LP var som å skru på bryteren igjen. Det tar 3 dager å forklare hva LP er, men kort sagt er det en teknikk der du påvirker hormoner som har vært med å undertrykke en rekke systemer i kroppen (Søvn, fordøyelse, immunsystem m.m). Jeg ville ikke nølt et sekund med å prøve dette mot ME!

 • Geir Frivold 29.05.2015 08.50.00

  Jeg er selv lege og fant det svært vanskelig å oppleve fortvilelsen som følger med diagnosen kona mi fikk av reumatolog og ME/CFS -spesialist. Berit godtok ikke den dårlige prognosen som ble forespeilet, men etter å ha søkt hjelp i konvensjonell medisinsk behandling og deretter forsøkt alle mulige og 'umulige' alternative behandlingsformer i over 10 år - you name it - she tried it - kom vi tilfeldigvis over the Lightning Process metoden. Det var en investering i reise, kursavgift og tid - og forventningene var ikke store (etter de mange tidligere skuffelsene). Men dette slo til! - utrolig bra for Berit, barna og meg - samt øvrig familie og venner. Jamen glad vi ikke hadde lest alt det negative som skrives om LP - i forkant. Da hadde vi sansyneligvis ikke reist - svært takknemlig for det! Resultatet kan ikke verdsettes i penger. Overgikk alle våre forventninger - utrolig takknemlig til Phil Parker og Heather - instruktøren for deres enasjement of mot! Prinsippene i LP er bunn solide - forankret i kunnskap om psyko-nevro-immunulogi og nevroplastisitet. Veldig trist at ikke mer uhildet forskning er gjort på metoden. Kjenner meg ikke igjen i kritikken jeg leser - virker ikke bunnet i kunnskap, men fordommer. Forstår at ikke alle som tar kurset blir friske, Ingen behandling hjelper alle. Berit er nå en av 2 instruktører i USA - og opplever stor tilfredstillelse over å kunne hjelpe andre, Jeg har selv møtt flere av dem og imponeres stadig over tilbakemeldingene.

 • May Iren 28.05.2015 00.54.00

  Dette sier Landmark selv om LP på Twitter:* "LP er et privat tilbud om hjelp til selvhjelp"* "LP er et mentalt treningsprogram, og ikke noen kur for noen sykdom"* "LP er et treningsprogram"* "LP er undervisning. Psykoeduktativ"* (en person sier: "jeg ser LP som mestringsmetode, og ikke som behandling å bli frisk" Landmark svarer:) "Det er ikke behandling, så du har rett"* "Vi jobber med å oppdage automatiske ubevisste tankemønstre. Og avlære betinget respons. Og hente godfølelse" * "personlig er jeg mest opptatt av mennesker m plager uten klar medisinsk årsak skal få bedre veiledning enn i dag"Kanskje ikke så rart mange ME-pasienter med PEM (immunsykdom?) har blitt sykere av LP?Dette sa Barbara Baumgarten i DM-09: "- Genetiske studier fra Storbritannia viser at man kan skille mellom ulike grupper av ME-pasienter. Hittil har man oppdaget åtte ulike grupper, genetisk sett. ... Dermed ser man forskjeller i genetiske prøver, fremholder hun."http://www.dagensmedisin.no/nyheter/--mange-blir-ikke-friske-med-lp/Vi vet ME også gies over en lav sko. Nå er det på tide å rydde opp! Det er på tide å se på forskning og samtidig høre på de som sier at LP gjør dem sykere.Landmark gir også ME-foreningen skylden, og spør: hvor mange av medlemmene har blitt friske? Da spør jeg:hvor mange av MS-pasientene har blitt friske? Begynn å lytt, og ihvertfall slutt å vinkele ME til at det er mødrene eller helseråd som har skylda. Denne retorikken MÅ ta slutt!

 • ME-pasient 23.05.2015 10.26.00

  Skjønner ikke at noen uten utdannelse, verken som psykolog, lege eller sykepleier skal ha så innmari mye plass iht mening og oppfatning av ME, og at all forskning fra netopp, leger, forskere og helsepersonell som sitter med masse utdannelse og mange år på skolebenken skal oversees, og hoppes bukk over???? At fagansvarlige dropper å sette seg inn i den senere forskning og hyller en udokumentert og elendig dårlig undersøkt "behandling" som man sikkert også kunne få i kirka, hvis man er troende kristen. Eller hos andre kvakksalvere. Alle fag-folk vet jo at feks en placeboeffekt kan virke en stund. Og nei jeg undervurderer ikke en placeboeffekt. Men det finnes ikke et eneste tall, som sier at LP virker uten grunnløse påstander, og til og med etter selvmord hos både voksne og barn, som faktisk ikke ble bedre og følte seg ennå dårligere, og tok sitt eget liv pga LP.( fordi de trodde det var deres feil at de var syke og deres feil at de ikke ble friiske. Så hylles LP i de faglige kretser. Egentlig ser jeg veldig frem til den dagen man kan begynne en diskusjon om hvordan ME funker og påvirker pasienten, og at man kan begynne å kartlegge hva pasienten tåler og ikke, slik at ME pasientene kan jobbe riktig mot et bedre liv og forhåpentlig en dag frisk. Så lenge vi stanger huet i veggen med kvakksalver behandlinger og feil fokus hos helsepersonell, så kommer ikke vi ME pasientene oss ut i arbeid og livet. Det finnes jo noen som har klart det, hva med å forske på hva gjorde de?

 • Merethe 22.05.2015 16.06.00

  Nei å nei Live Landmark - jaja, du skal jammen ha for pågangsmotet!Jeg synes denne dama fremstår som mer og mer desperat? Vi har en fantastisk ME forening, med lang og bred kunnskap og som til enhver tid er oppdatert på all verdens forskning innenfor denne sykdommen. Vi har en ME forening som sloss for de sykeste i landet vårt, og vi har en statsminister som sier at måten disse pasientene har blitt behandlet på er en skandale.Og så har vi Live Landmark, en journalist uten noen som helst bakgrunn eller utdannelse innen helsesektor, men som uten skrupler har valgt seg ut denne pasientgruppen som sin største inntektskilde. Hun kjører over pårørende, fortvilte mødre, forskingsresultater og snakker denne pasientgruppens forening Nord og Ned. Kjære landsmenn, lytt til hva leger, spesialister, forskere og forskningsresultater sier om hva denne sykdommen handler om. Noen blir friske av LP, men de er ikke representative for ME. Kjære foreldre som hyller Live Landmark etter å oppleve at barna deres blir friske etter et 3-dagers kurs med LP - dere av alle skulle klare å setter dere inn i situasjonen til mødre hvis barn IKKE blir friske av mental trening! Kan dere virkelig støtte Live Landmark i å bruke denne pårørende og pasientgruppen på en slik hjerteskjærende måte? "Du skal ikkje tåle så inderlig vel, den urett som ikkje rammar deg sjølv".

 • Marie 22.05.2015 16.01.00

  Akkurat slik opplevde mitt barn, og jeg som observatør, vår prosess med LP. Etter år med anstrengelsesutløst utmattelse, smerter, svimmelhet og en masse andre symptomer og null skolegang, stilte vi ganske så usikre på LP-kurs. Han var definitivt ikke psykisk syk. Hvordan skulle LP kunne hjelpe? Han er i dag helt frisk. Hva skjedde? LP-kurset endret ham fra å være en passiv pasient til aktivt å kunne gjøre noe med situasjonen. Et hav av forskjell. Han fikk en teknikk han kunne bruke når "payback" etter for mye aktivitet satte inn. Han merket at det virket, og at aktivitet etterhvert ble mulig. Sakte men sikkert kom kreftene tilbake. Jeg ser på ME som en alvorlig fysisk sykdom. Men noen blir faktisk friske. Jeg tenker at mange av kroppens systemer er ute av balanse. Og at det skal mye til å rette opp denne ubalansen.Men at tanker som påvirker følelser og kroppslige reaksjoner faktisk kan starte en snuoperasjon. For meg i dag virker dette som sunn fornuft. Og står ikke i noen motsetning til at f.eks. Rituximab kan virke. Jeg skjønner at LP ikke vil virke for alle. En må faktisk være overbevist for å få det til. Sånn er det nå engang med mental trening. Hvis en er tvilende og i tillegg ikke merker noen bedring og begynner å bebreide seg selv og pålegger seg skyld, ja da kan det selvfølgelig gå dårlig. Men det sier kanskje også noe om at hvordan vi tenker gjør noe med følelser og også fysiske prosesser? Dette er vår historie. Vi er Live Landmark evig takknemlig.

 • Inger 21.05.2015 19.36.00

  Ellen, Jeg vet ikke hvor lenge barna dine var virussyke, og om de hadde blitt friske også uten LP-kurs, slik de fleste barn med virusinfeksjoner blir.Jeg skjønner din glede og lettelse over at de ble friske, særlig hvis de var langvarig syke, og diagnostiserte med ME etter de strenge kriteriene som da skal brukes.Det er ikke problemer med å forstå at hjernen samspiller med resten av kroppen, som gjør så mange negative til at LP fremholdes som en mirakelkur mot ME. Hadde det bare vært så vel! Hvis endring av tanker får kroppen til å kvitte seg med virussykdom, kan vel metoden også brukes til å helbrede alle infeksjoner, HIV f.eks.Hvis barna dine hadde blitt (mye) sykere av LP-kurset, som over 50% har rapportert at de blir (ME-Foreningens brukerundersøkelse). Hadde du ikke skjønt skepsisen da heller? Skal en tåle så inderlig vel, den urett som ikke......?

 • J.A 21.05.2015 14.18.00

  Dette var en ny vinkling fra deg LL, igjen så fremstiller du selv som et offer, " tenk at de ikke godtar at jeg har løsningen og de er så slemme mot meg holdningen"Jeg forstår at du gjør alt du kan for å fremme dette men, hvorfor lar du ikke de som spør etter dokumentasjon få et innblikk i et slik kurs. Du kommer med fakta i tidligere innlegg om at folk som har barn som er sengeliggende, sondefores, og trenger hjelp til å snus, etter 3 dager på kurs er blitt friske og kan gå tur, vel vis til dette, det fungerer ikke slik.Jeg gikk et kurs , LP kurs hos en av dine kollegiar og måtte skrive under på at jeg var blit frisk, selv om jeg holdt på å svime av. Jeg hadde med meg min egen fastlege som observatør og hun måtte gå i sinne, da kursleder påsto at man ved hjelp av denne teknikken kunne tenke seg frisk fra selv hjerte infarkt og problemer. Jeg ble sykere etter kurset og henvendte meg til kursleder men fikk ikke videre hjelp. Du endrer synet ditt og vinklene etter hvem du snakker om. Ingen vil være syke. Og min datter gjorde gjentatte selvmordsforsøk etter at hun ble sykere etter kurset ,hun gikk. Legg frem bedre dokumentasjon og vær ærlig . DU har IKKE behandlingen for folk med fysiske lidelser men ja Psykiske lidelser og vanlig utbrenthet, eller møtt veggen

 • Pasient med strenge kriterier 21.05.2015 11.14.00

  Dette sier mye om Landmarks tilstand:"Min egen vei var som følger: Da jeg gikk til kursets første dag, var jeg full av forventning. Fire timer senere ringte jeg barna mine og sa jeg var «frisk». Det betyr ikke at jeg var som før jeg ble syk, eller at alle symptomene var borte, men jeg hadde fått en ny innsikt, en slags aha-opplevelse, der jeg forsto at jeg kunne påvirke meg selv og symptomene mine. Resten handlet om egeninnsats..."Hvor mange sykdommer holder det med å ha en "aha-opplevelse", og resten en "egeninnsats" for å bli frisk?Spørsørsmålet er: Hva er ME? Landmark betegner ME som en tilstand, og det er tydelig at hun ikke skiller mellom utmattelse, depresjon og ME. Hun sier selv at et skille ikke er nødvendig. Fluge og Mella mener ME er immunologisk og diagnotiserer pas i sine studier med strenge kriterier. Dette viser grunnleggende uenigheter om årsak. Hvem vil LP virke for?Så ang de 226 deltagerne som har deltatt på hennes LP kurs, var de spesifikk diagnostiserte ME-pasienter? Eller kun deltagere med 'utfordringer'?Landmark sier hun har et genuint ønske om å hjelpe ME-pasienter,men hvorfor er hun da ikke ærlig på at mange av ME-personene hun har på kursene sine faktisk blir sykere? Jeg har sett henne si i mot ME-pasienter som har sagt at de ble sykere etter LP-kurset. Hun sier de lyver, og har ingenting mer å si til dem enn å rette opp eget image. Hvorfor oppfører hun seg slik? Landmark er flink til å hjelpe, så lenge det ikke går utover egen bedrift

 • Janne 21.05.2015 10.26.00

  Hvorfor er ikke studien på LP som har vært planlagt siden 2008 gjennomført?

 • Renate 21.05.2015 09.42.00

  Jeg må si jeg er veldig glad for at fastlegen min frarådet meg LP kurs, og sa det kunne være skadelig, da dette ble foreslått av NAV...

 • Siv Karlsen 21.05.2015 02.43.00

  Hvilen del av , vi vil ikkje ha nokke med deg å gjøre er det du ikke forstår ? Jeg er av de som har brukt mange tusen for sjøl å fortelle meg at dett er jeg som forårsaker ME. Etter 31 år der eg har hevda ME er fysisk må eg få Gratulerer deg som har blitt psykisk frisk av en fysisk sykdom (sjønnt de lærde strides om mitt siste utsagn ) bak off pengekassa er tom hos ME syke finn deg nokke troverdig å jobbe med.

 • mh 21.05.2015 02.11.00

  Landmark tror neppe på dette selv. Hun har fått rikelig tilbakemelding over mange år og må vite bedre.Her er det vridning på ord for å gi inntrykk av at LP-kurs er noe annet enn det er, kanskje for å tone ned det som har vist seg å gjøre skade. Undersøkelsene sier ingenting,. Hennes sykdomshistorie og erfaring med LP er irrelevant, hennes tankegang er irrelevant.Dette gjelder en forretningsvirksomhet hun driver, der hun tar seg klekkelig betalt for en behandlingsform. Hun påstår den virker for ME-pasienter, pasientene sier noe annet.Det eneste relevante er erfaringen til mennesker som til sammen har betalt henne enorme summer forå bli friske fra ME. Ikke nok med at det ikke virker, mange er også blitt mye sykere.Hva kaller man slikt?

 • Inger 21.05.2015 01.32.00

  " Det er tid for å presentere noen fakta...", skriver Live Landmark. Mener hun å påstå at det vi som har deltatt på kurs skriver, IKKE er fakta? Og hvordan vil hun begrunne all sjikaneringen av ME-pasientene og ME-foreningen, som hun har bedrevet? Fordi vi har sagt fra at LP ikke er noen brukbar metode for de fleste med ME-diagnose, harselerer hun med uttrykk som ME-aktivister, Me-talibanere, og legger skylden for barnas sykdom på mødrene. Får seg til å skrive offentlig at hadde de bare tatt imot veiledning ( fra henne), så ville barna bli friske ganske raskt. Landmark VET at mange har blitt til dels mye sykere av aktivitetsøkningen et LP-kurs krever. Hvorfor tier hun om det? Hun har tidligere sagt hun ble frisk av LP. Her beskriver hun mer en aktivitetsavpasning og mestring av sin tilstand. Det har skapt bedring hos svært mange, uten LP-kurs. ME-foreningen anbefaler dette.Grundig utredet ME er ingen psykisk sykd.tilstand. Hvilke andre fysiske sykdommer anbefaler L L å kurere ved å putte de i en eske og sende på havet?Hvorfor skal behandlingen av de Me-syke i Norge bestå i råd fra en forhenværende journalist, hypnoterapeut og mentaltrener???

 • ME-pasient 21.05.2015 00.02.00

  Må si de tallene som kommer frem her er i sterk kontrast til ME-foreningen sin undersøkelse med over 1000 deltagere. Nå har jeg sett at det har her i forumet blitt hevdet oppfølging av deltagerne etter kurset, noe de få jeg kjenner som har tatt det sier de ikke har fått og andre som sier det samme. Hvis dere hadde en god oppfølging av deltagerne i etter kant, vil jeg tro dere ville hatt litt tydeligere svar enn fra 196 personer. Og siden kurset er så "fantastisk" med så mye motstand syntes jeg det er litt rart, at LP ikke er mer interessert i bedre tall og undersøkelser...... Hilsen ei som faktisk ble bedre når hun begynte å akseptere sykdommen og ta hensyn til at den er der.......

 • Aina 20.05.2015 23.56.00

  LP er sikkert kjempebra for mennesker med depresjoner og andre psykiske-IKKEfysiske lidelser...mentaltrening! Jeg er ikke utdannet lege eller journalist...men er utdannet i helsevesen/helsevern. Jeg har antakelig bedre kvalifikasjoner til å uttale meg ang helse enn Live Landmark...jeg burde kanskje ta kurs i å bli livsstilscoach og ta 16 000 kr for 3 dagerskurs jeg også og kurere mennesker-siden vi ikke har kvakksalverbeskyttelse i Norge...å nei-vent litt..jeg har samvittighet! Så det blir neppe aktuelt. Mine autorisasjoner sier at jeg skal hjelpe mennesker ut fra de forutsetningene de har...ikke prakke på dem saker som antakelig ikke hjelper...jeg er så leinav LP og kurene de påstår er korrekte. Og jeg tror at pga endel sykdommer som leger før har kunnet lite om-har blitt brukt som "dumpingsdiagnoser" er det mange med feile diagnoser som LP sikkert har kunnet kurert...ME kan forveksles med utmattelse, utbrenthet og kraftig depresjon. Jeg ville ikke vært så skråsikker mht kurering av ME ved hjelp av LP...men begynner å bli lei av å gjenta meg selv hver gang noen skriver så varmt om LP...det finnes ikke et eneste konkret medisinsk fakta som sier at LP er tingen! Så kan ikke helsemagasiner etc slutte å slippe slike eventyr til i deres medium? Vær så snill? Ta iallefall med alle som har prøvd selvmord etter LP kurs...og de som ikke har blitt friske i samme statistikken...hvorfor forteller ikke Live og co om dem???

 • Kari 20.05.2015 23.30.00

  Jeg vet med sikkerhet at en av øvelsene på dette kurset består i å tenke sykdommen sin ned i en eske, legge et lokk på esken og sende den ut på havet mens du ber den om å aldri komme tilbake :) Det er så morsomt at dette blir publisert på et nettsted som heter "dagens medisin"Helsenorge på sitt aller aller beste.

 • Stein (Lege) 20.05.2015 22.41.00

  Kanskje litt som å skyte spurv med kanoner, men ettersom kvakksalverloven ikke eksisterer:http://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2015/02/10/chronic-fatigue-syndrome-is-a-real-condition-not-a-psychological-illness-expert-panel-says/

 • Tone Tonheim 20.05.2015 21.22.00

  Så bra forklart! Og akkurat slik som vi og vår datter har oppfattet at kurset fungerer! Lp var redningen for vår datter, da hun i 2010 fikk diagnosen ME. Hun har nå bare ett år igjen på Politihøyskolen, så er hun ferdig utdannet politibetjent! En drøm hun trodde måtte glemmes da hun var så syk at hun ikke klarte annet enn å ligge i sengen. LP ble redningen, det var verktøyet hun trengte for å bli frisk igjen :D Vi er evig takknemlig for jobben du gjør Live!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!