Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vil forkaste Norheim-utvalgets arbeid

Professor Ivar Sønbø Kristiansen mener prioriteringsrapporten er uklar på så mange punkter at en ny utredning er nødvendig.

Publisert: 2015-02-26 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-08 — 14.44)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
Den pensjonerte professoren Ivar Sønbø Kristiansen mener det er merkelig at Prioriteringsutvalgets innstilling var enstemmig på alle punkter. Foto: Rune Thorstein

«Etter min mening bør Helse- og omsorgsdepartementet forkaste Norheim-utvalgets innstilling i sin nåværende form», skriver helseøkonomiprofessor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen til departementet.

Dette er ett av om lag 90 høringssvar til rapporten som Prioriteringsutvalget la frem i november i fjor. Utvalget foreslår her å innføre tre nye kriterier for hvordan helsemidler skal fordeles i fremtiden.

– Vi ønsker at kriteriene om helsegevinst, ressursbruk og helsetap skal brukes på alle nivåer i helsetjenesten, og vi mener de nye kriteriene er mer anvendelige på klinisk nivå, sa leder av Prioriteringsutvalget, professor Ole Frithjof Norheim ved Universitetet i Bergen, da han presenterte rapporten.

Vil ha ny utredning
Kristiansen utelukker ikke at helsetapskriteriet kan være den beste løsningen, men savner en systematisk vurdering av alternative kriterier som mål på alvorlighet.

– Vi har hatt et alvorlighetskriterium siden Lønning II-utvalget. Nå foreslås et helt annet uten at det er utredet hvilke konsekvenser dette vil få for prioritering i praksis. Det er en alvorlig svakhet, sier Kristiansen.

Han mener departementet bør be ett eller flere forskningsmiljøer utenfor Bergen om å foreta en ny utredning av de konkrete konsekvenser av helsetapskriteriet i praktisk prioritering samt alternative alvorlighetskriterier.

Les hele høringssvaret til Kristiansen på DM-bloggen: «Norheimutvalget: Et skritt i feil retning?»

– Snillisme
– Norheim-rapporten er potensielt et skritt i feil retning fordi den er vag på viktige områder. Det er uklart om utvalget foreslår å prioritere basert på kostnad per kvalitetsjustert leveår (QALYs), tatt hensyn til alvorlighet, slik man har gjort i mange år på legemiddelsektoren. Dette har vært en omstridt metode som utvalget skulle vurdere, men jeg savner et klart svar. 

Når det gjelder ressursbruk og helsegevinst-kriteriene, mener han dette i realiteten bare er «unødvendig navneendring» fra dagens kriterier om kostnad og nytte.

– Norheim-utvalgets innstilling er formulert slik at det ikke skal provosere noen, en slags snillisme. Jeg savner at man er mer eksplisitt på hvordan man i praksis skal nedprioritere effektive tiltak som er for kostbare i forhold til effekten, sier Kristiansen.

Høringsrunden viser også at en rekke kommuner, helseforetak og organisasjoner mener kriteriene er «teoretiske størrelser» som er «vanskelig tilgjengelige».

– Praktisk umulig
Helse Vest, Helse Midt-Norge og Kunnskapssenteret er blant aktørene som er i tvil om hvorvidt kriteriene, særlig helsetapskriteriet, er anvendbart i kliniske, pasientnære beslutninger.

«I møtet mellom legen og enkeltpasienten vil det oftest være praktisk umulig å vektlegge og begrunne framtidig behandlingsvalg med eventuelt (manglende) helsetap tidligere i livet», skriver konstituert direktør Daniel Haga i Helse-Midt Norge.

Flere kommuner etterlyser drøftinger av prioriteringsdilemmaer i kommunehelsetjenesten.

– Høringsfristen har nettopp gått ut. Saken er nå til behandling i departementet, og vi vil gå gjennom høringssvarene. NOU-en vil bli fulgt opp med en egen stortingsmelding om prioriteringer i helsesektoren, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Dagens Medisin har ikke lyktes med å få en kommentar fra Ole Frithjof Norheim.

 

 

 

Tone Ikdahl portrett

– De tre hovedkriteriene blir vurdert som gode. Kriteriene oppleves som mer «humane» enn kriteriene fra Lønning II
Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør ved Ahus

 

 

 

Stig Slørdahl portrett

– Utvalget har levert en utredning på et høyt teoretisk og teknisk nivå. Men muligens behøves det også en «Prioritering for dummies»
Stig A. Slørdahl, dekan ved medisinsk fakultet, NTNU

 

 

 

Lasse Hansen portrett– KS vil påpeke at det kommunale perspektivet er fraværende i mandatet, og utredningen synes tilpasset problemstillinger i spesialisthelsetjenesten
Lasse Hansen, administrerende direktør, KS

 

 

 

Thor Willy Ruud Hansen portrett– Terminologien er preget av helseøkonomiske begreper som mange i sykehusene ikke er kjent med
Thor Willy Ruud Hansen, leder av Klinisk Etikk-komité, OUS

 

 

 

 

Tor Levin Hofgaard portrett

– Prioriteringskriteriene er et skritt i riktig retning. De rommer en mer nyansert forståelse av hva behandling er
Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!