Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Avviser at ammestopp fjerner bekkensmerter

Å stoppe å amme fjerner ikke bekkenleddsmerter etter fødsel, snarere tvert imot, viser ny studie. 

Publisert: 2014-10-28 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.43)
TILBAKEVISTE MYTE: Manuellterapeut Elisabeth K. Bjelland fant at amming i stedet kan redusere risiko for bekkenleddsmerter. Foto: Ole Walter Jacobsen

 – Det har vært en myte at noen klinikere sier til sine pasienter at det kan hjelpe å slutte å amme for å få bekkenplager til å gå over. Dette rådet må ikke gis, sier Elisabeth K. Bjelland, manuellterapeut og postdoktor ved Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus Universitetssykehus og Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.  

Studien er en del av en større satsing for å studere svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter, og er utført i samarbeid med prosjektleder og professor Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus, samt forskere ved Oslo universitetssykehus.  

Dataene i denne studien er hentet fra den Norske mor og barn-undersøkelsen. På grunnlag av informasjon fra over 10 000 kvinner som rapporterte om bekkenleddsmerter som vedvarte etter fødsel, fant Bjelland og kollegene ingen sammenheng mellom ammestopp og reduksjon av bekkenleddsmerter. 

Ammestopp øker risiko
– Vi finner ingen evidens for at det lønner seg å slutte å amme. Derimot tyder dataene på at kvinner som ammer mindre enn tre måneder har om lag 30 prosent økt sjanse for å rapportere om bekkenleddsmerter 18 måneder etter fødsel, sammenlignet med kvinner som ammer ett år eller mer. Dette funnet er justert for faktorer som kroppsmasseindeks, røyking, utdanning, samt angst og depresjonssymptomer. 

Hun forklarer at den positive effekten av å amme er relativt liten i denne sammenhengen, men at jo lengre kvinnene ammet, desto mindre bekkenleddsmerter rapporterte de om. 

Forskerne tror at amming kan være forbundet med spesielle faktorer som beskytter mot bekkenleddsmerter. For eksempel kan det være slik at høye nivåer av hormonet oxytocin som utskilles i forbindelse med fødsel og amming, påvirker kvinnens smerteregulering gjennom redusert smertefølsomhet.  

Rammer opp mot tre prosent
Tidligere studier har vist at opp mot to til tre prosent av de som har født har betydelige bekkenplager ett år etter fødsel. Til sammenligning rapporterte totalt 1,2 prosent av alle kvinner i den Norske mor og barn-undersøkelsen om bekkenleddsmerter som medførte at de ofte våknet om natta og eller brukte krykker 18 måneder etter fødsel.

– Myten om at ammeslutt vil redusere eller fjerne bekkenplager eksisterer på helsestasjoner, blant fysioterapeuter og annet helsepersonell. Myten bygger ikke på pålitelig kunnskap. Tidligere studier er basert på små utvalg og har derfor ikke kunnet justere for viktige faktorer som kan ha betydning for sammenhengen mellom ammestopp og bekkenleddsmerter. Vi vil advare mot å gi dette rådet, for det virker ikke, sier Bjelland. 

Myte-forklaring
Hun forklarer at bekkenleddsmerter har et naturlig forløp ved at de oppstår i forbindelse med graviditet og at de oftest forsvinner i løpet av de første månedene etter fødsel. I noen tilfeller kan dette tidspunktet sammenfalle med tidspunktet da ammingen reduseres. Myten om at ammestopp skal kunne redusere bekkenleddsmerter har trolig oppstått fordi man har tenkt at kvinnens hormonnivåer går tilbake til før-gravid nivå etter ammestopp og at bekkenleddene dermed vil normalisere seg. 

– Men vi tror at hormonendringene som har størst betydning for tilfriskningen oppstår allerede de første dagene etter fødsel, og at ammestopp derfor ikke har særlig betydning for varigheten av bekkenleddsmerter. 

Ønsker kvalitetsikrede råd
Bjelland viser til at mange gravide og nybakte mødre er ivrige etter å søke råd, og at det er viktig at helsepersonell gir råd som er kvalitetssikret. 

– Jeg kjenner til tilfeller der kvinner har blitt oppfordret til å slutte å amme for å bli kvitt bekkenplager, og hvor de har ført seg lurt fordi det ikke har hatt effekt på plagene. Vårt råd er at kvinner med bekkenleddsmerter skal gis samme råd om amming som resten av befolkningen. 

Dagens Medisin oktober 2013: Bruk av hormonell prevensjon – har betydning for utvikling bekkensmerter 

Relaterte saker
P-piller gir ikke bekkenløsning

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!