Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ny abortklagenemnd

Assisterende fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen leder den nye gruppen som skal si ja eller nei til senaborter.

Publisert: 2014-02-10 — 13.40 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.10)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag oppnevnt ny sentral abortklagenemnd. Medlemmene er:

 • Ass. fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen, Kristiansand (leder)
 • Privatpraktiserende gynekolog Nahid Heydarpanah, Bærum
 • Advokat Gorm A. Grammeltvedt, Oslo
 • Sosionom Bjørg Norli, Oslo
 • Professor og gynekolog Ole Erik Iversen, Bergen

Britt Ingjerd Nesheim har ledet den sentrale abortklagenemnda de siste fire årene. Den nye nemnda blir sittende til 15. februar 2018.

Dersom noen vil ta abort etter 12. svangerskapsuke i Norge, må man søke en lokal primærnemnd om lov. Den sentrale abortklagenemnda behandler saker der kvinnen har fått avslag på begjæring om svangerskapsavbrudd i primærnemnd.

Store forskjeller
I 2012 ble det kjent at den sentrale abortklagenemnda hadde tillatt aborter etter 22. svangerskapsuke. Helsedirektoratets mente denne praksisen var i strid med loven, og nemda endret deretter sin praksis.

Samtidig utnevnte Helse- og omsorgsdepartementet en ekspertgruppe som skulle gjennomgå abortregelverket og praksis.

Forbud etter uke 22
I rapporten, som ble levert i fjor, kom det frem at det var store uklarheter i hvordan loven forstås og praktiseres. Gruppen anbefalte at den absolutt siste dagen et foster kan bli abortert, er etter 21 uker og seks dager i mors liv.

I januar i år opplyste Helse- og omsorgsdepartementet at de følger anbefalingen og at de nå jobber med en ny lovforskrift som innebærer et absolutt forbud mot abort etter uke 22.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!