Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Flere burde få ECT-tilbud

En spørreundersøkelse blant landets psykiatriske avdelinger viser store forskjeller i bruken av ECT. - Mange alvorlig deprimerte får ikke tilbudet, sier lege Lindy Jarosch von Schweder.

Publisert: 2008-09-11 — 15.13 (Oppdatert: 2015-05-21 — 20.54)

Hun jobber ved avdeling for forskning og utvikling og har undersøkt bruken av ECT i Norge. Alle psykiatriske avdelinger som utfører ECT, har mottatt spørreundersøkelsen, og det er ECT-ansvarlig som svarer.

Dårlig økonomi, mangel på anestesipersonell og negative holdninger blant helsepersonell ser ut til å bremse bruken av ECT. - Dette er trist. For mange pasienter er elektrostimulering en svært god løsning, sier hun.

Dårlig kapasitet
Undersøkelsen avdekket at kapasiteten er for dårlig ved mange av avdelingene. - Det er mangel på anestesipersonell, og det er mangel på utstyr. Dette fører til at mange alvorlig deprimerte ikke får et tilbud, sier Jarosch von Schweder.

Hun synes dette er bekymringsfullt.

- De pasientene som er aktuelle for elektrostimulering, har oftest ikke funnet medisiner som virker. Da kan ECT være svært effektivt, sier hun.

Mange avdelinger melder også om lange ventelister. - Ventetider på opptil åtte uker er for lenge for så alvorlig syke pasienter. Dette må man gjøre noe med, sier Jarosch von Schweder.

Negative holdninger
Noen av spørsmålene omhandlet hvilke holdninger behandlerne har.

De fleste behandlerne er oppdatert på litteratur og metode og har positive erfaringer med ECT. - Men det er noen som bremser bruken på grunn av negative holdninger. Enkelte tror at det kan gi hjerneskade. Vi ser at holdningene til den enkelte av helsepersonellet har betydning for om pasientene får tilbud om behandlingen, sier hun.

Undersøkelsen viste også at behandlerne har ulike måter å utføre ECT på, men at kvaliteten på behandlingen som gis, likevel er god.

ECT gis til pasienter med alvorlige lidelser, som psykoser, fødselsdepresjoner og aldersdepresjoner. - Det er en rask og effektiv behandling, påpeker Jarosch von Schweder.

Informasjon
Hun mener man må sørge for at informasjon om ECT-behandling kommer ut til behandlerne.

- Det eksisterer fremdeles en del fordommer. Det er også viktig at behandlerne informerer pasientene om at det er lite bivirkninger ved behandlingen, sier hun.

Noen bivirkninger er det imidlertid. - Noen pasienter får hukommelsesproblemer etterpå. Dessuten er effekten kortvarig, dermed må pasientene ha flere behandlinger, sier Lindy Jarosch von Schweder.

Hun kan foreløpig ikke gå inn i detaljer i materialet, ettersom artikkelen ennå ikke er publisert. 

Dagens Medisin 22/08

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!