– Det å sammenligne denne saken med eldre og betaling på sykehjem er mildt sagt urimelig, sier Tove Gundersen. 

Foto: Arkivfoto

Ut mot forskjellsbehandling av psykisk syke: – En skam

– Det er fullstendig blottet for likeverd å straffe med økonomiske sanksjoner, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Det er jo helt utrolig at dette ikke er ordnet opp i for lenge siden, sier Gundersen.

Hun sier hun reagerer sterkt på at praksisen med at personer som er innlagt mer enn fire måneder på en rus- eller psykiatrisk behandlingsinstitusjon, får redusert uføretrygd, fortsatt pågår. Dette skjer ikke med pasienter som er innlagt på et somatisk sykehus.

Som Dagens Medisin skriver fremmet SV i forrige uke et representantforslag der de ber om endringer i Lov om folketrygd, for å få slutt på denne praksisen.

For to år siden lovet daværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) å vurdere disse reglene.

På spørsmål til Arbeids- og sosialdepartementet om hva de konkret har gjort i denne saken siden den gang, svarer statssekretær Saida Roshni Begum (H) at de er «enige i at forskjellsbehandlingen mellom somatiske og psykiatriske pasienter er vanskelig, og det virker urimelig».
Videre sier Begum de jobber med saken, og at de skal svare Stortinget om dette.

Og videre:
– Jeg synes det er gode argumenter for å behandle de to pasientgruppene likt, men det betyr ikke automatisk at vi skal ha full utbetaling av ytelser under opphold. Det kan bli urimelig med tanke på en del andre grupper i samfunnet, for eksempel eldre som betaler for sykehjemsplass, sier Begum til Dagens Medisin.

Tove Gundersen og Rådet for psykisk helse, krevde for to år siden en øyeblikkelig stans i praksisen med å redusere uføretrygden til psykisk syke. Nå sier hun at hun reagerer sterkt på statssekretærens argumentasjon:  

– Det er en skam at dette ikke er ryddet opp i for lenge siden. Diskriminerende behandling kan ikke vente i måneder eller år på behandling. Det å sammenligne denne saken med eldre og betaling på sykehjem er mildt sagt urimelig. Her burde staten etterbetale de det gjelder for penger som er trukket, samt at dagens praksis umiddelbart endres. 

– Rådet for psykisk helse stiller seg spørsmålet om det hekter seg en moralisme ved tilnærmingen til psykiske lidelser man ikke har i somatikken? Det er fullstendig blottet for likeverd å straffe med økonomiske sanksjoner.

–  En utrygg økonomisk situasjon er ikke helsebringende for noen, og er en dimensjon vi ikke kan se bort fra i en tilfriskningsprosess, sier Gundersen til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS