KORONAGENERASJONEN: Ingvild Kjerkol (Ap) vil ha en særskilt satsing på psykisk helse for de unge, for å foreygge at de får dårligere psykisk helse etter pandemien. Foto:

KORONAGENERASJONEN: Ingvild Kjerkol (Ap) vil ha en særskilt satsing på psykisk helse for de unge, for å foreygge at de får dårligere psykisk helse etter pandemien.

Foto:

Ap med helseløfte: Ingen skal avvises i psykiatrien

Arbeiderpartiet (Ap) lover at alle barn og unge skal få rask psykisk helsehjelp, og at ingen skal avvises når de søker hjelp.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

–  Alle som henvises skal vurderes, og ingen henvisninger skal avvises, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, til Dagens Medisin.

Fra Ap heter det at de vil «plassere spesialistene i front, slik at erfarne spesialister vurderer alle henvisninger og henter alle inn til en vurderingssamtale». Ap avholder sitt landsmøte denne uken, der også partiets helsepolitikk spikres.

Kjerkol sier satsingen dreier seg om å sikre at barn og unge får hjelp tidligst mulig.

– Det er ikke sikkert at det er spesialisert behandling som trengs for hver ungdom.. Men vi ønsker at spesialistene her skal stå i front når barn og unge blir henvist. Kvaliteten må opp.

– Koronakommisjonens rapport trekker frem at barn unge vil kunne få påført erfaringer og skader som følge av pandemien som kan følge dem i livet videre. Derfor vil vi ha en særskilt satsing for denne generasjonen slik at problemene ikke forverrer seg.

Ap vil også at alle kommuner skal innføre ordninger som sikrer rask psykisk helsehjelp, og peker på det eksisterende lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp.
Dette er etablert eller under etablering i over 40 kommuner.
– Denne ordningen får prosjektstøtte, men er ikke sikret varig finansiering. Vi vil ha et lavterskel psykisk helsehjelptilbud i alle kommuner, men det må ikke nødvendigvis være akkurat dette. Dette skal finansieres og lovfestes.

– Hvordan er dette tenkt finansiert?

– Dette skal finansieres både gjennom økte rammer til kommunene og statlige tilskuddsordninger. 

Arbeiderpartiets landsmøte, som startet torsdag og avsuttes lørdag, skal blant annet vedta partiets stortingsvalgprogram 2021-2025.

Powered by Labrador CMS