NY EIK-UTSETTELSE:– Det blir selvfølgelig dyrere å kjøre et prosjekt over så mye lengre tid, men oppfattelsen er fortsatt at apotekene sitter på en god «business case», sier Difa-leder Ingar Dahl om den siste utsettelsen av apotekenes kommende og nye bransjesystem Eik. 

Foto: Apotekforeningen

Apotekenes nye bransjesystem blir utsatt igjen

Innføringen av Eik, som skal erstatte apotekenes nåværende bransjesystem FarmaPro, skulle opprinnelig være klart i 2019. Nå vil det etter planen ikke bli klart før i 2021. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Dette har vært et stort, omfattende og langvarig prosjekt, der rammebetingelser har endret seg underveis, og der vi har hatt mye læring underveis i prosjektperioden, sier Ingar Dahl, daglig leder i Difa, som er et datterselskap av Apotekforeningen.

Kostnad på flere hundre millioner kroner
Eik er navnet på en kommende felles IT-løsning som skal håndtere resepter, refusjon, dokumentasjon, journalføring, rapportering og statistikk i norske apotek. Selskapet Capgemini signerte i 2017 en kontrakt med DIFA om utvikling av det nye bransjesystemet verdt 430 millioner kroner over en tiårsperiode.

Da Apotekforeningen i november 2017 annonserte den endelige kontrakten med Capgemini, ble det presisert i en artikkel på Apotekforeningens nettside at «Apotekene skal innen september 2019 få et helt nytt it-system som skal ta hånd om all digital kommunikasjon med offentlige systemer, som e-resept, Helfo og helseforetakene. Systemet skal også sørge for rapportering tilbake til det offentlige, og skal gjøre det lettere for apotekene å overholde lover og regelverk. Systemet skal i tillegg bl.a. legge til rette for at apotekene kan gi enda bedre råd og pasientinformasjon».

– Mer komplekst enn forventet
Men slik gikk det ikke. Siden den gang har prosjektet gjennomgått flere utsettelser og forsinkelser. I mai 2019 skrev Apotekforeningen på sine egne nettsider at utviklingen av Eik ville ta lenger tid enn først estimert. Det nye bransjesystemet ville ifølge dem selv bli klart til å tas i bruk i apotekene fra januar 2021.

­ – Det er et stort og krevende prosjekt. Gjennom arbeidet med detaljspesifisering og design av løsningen viser det seg at prosjektet er mer komplekst enn forventet. I tillegg gir det noen ekstra utfordringer i et slikt prosjekt at det er flere store aktører som skal samordnes og bli enige om hva som er de beste løsningene, sa Per T. Lund, administrerende direktør Apotekforeningen, den gangen.

23. juni i år opplyste foreningen om en ny utsettelse.

«Tiden som er satt av til akseptansetesting og pilotering er økt fra opprinnelig fire til seks måneder i det reviderte planverket. Som en følge av det, er EIK klart til utbredelse i apotek fra 1. april 2021. Om og hvordan dette påvirker tidspunkt for når alle apotek har tatt i bruk Eik og avvikling av FarmaPro, er foreløpig ikke klarlagt», skrev Apotekforeningen.

Vil ikke kommentere nytt budsjett
– Hvor stor blir budsjettsprekken på dette prosjektet totalt sett?

– Det blir naturlig nok dyrere, men konkrete tall om budsjettet for dette prosjektet vil bli en sak mellom oss, våre medlemmer og utvikleren Capgemini, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, i en kort uttalelse til Dagens Medisin.

– Jeg tror realitetene er at når vi skal koordinere så mange interne og eksterne aktører, og samtidig ikke fire på kvaliteten, er det mer realistisk å forholde seg til disse nye fristene. Det blir selvfølgelig dyrere å kjøre et prosjekt over så mye lengre tid, men oppfattelsen er fortsatt at apotekene sitter på en god «business case». Alternativkostnaden ved å ikke gjennomføre EIK-prosjektet, sett i forhold til tidsperioden man skal bruke EIK i, ville vært mye høyere, sier Dahl i Difa.

Ingen negativ korona-effekt
– Har koronasituasjonen påvirket prosjektet negativt?

– Nei, det har nok vært snakk om andre faktorer. Jeg vil heller si at vi har hatt en effektvitetsboost ved å sette alle på hjemmekontor. Vi har opplevd mer kontrollert styring, med daglige morgenmøter og rask gjennomgang.

– På hvilken måte har innføringen av endringer som følge av EUs forfalskningsdirektiv påvirket prosjektet?

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har medført omfattende merarbeid for apotekene, men det har ikke ført til direkte problemer for prosjektet. Dette har nok i større grad blitt løst ved å øke ressursbruken, og at man har godtatt en større kostnad, sier Dahl.

Powered by Labrador CMS