Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er positiv til at det nå blir mulig å starte opp med produksjon av antibiotika i Norge. – Studien viser at det er realistisk, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Foto: Vidar Sandnes

Studie: – Mulig å produsere antibiotika i Norge

Helsedirektoratet har gjennomført en mulighetsstudie og konkluderer med at det er realistisk å produsere antibiotika i Norge. 

– Dette er ikke noe som kan gjøres over natten, men studien viser at det er realistisk, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet, i en nyhetsmelding på direktoratets hjemmesider.

Studien er gjennomført i samarbeid med en ekspertgruppe med representanter fra Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, Sykehusinnkjøp, Sintef og The Life Science Cluster.

Bakgrunnen for studien er beredskap og forsyningssikkerhet og at det de senere år har vært økende antall mangler på enkelte antibiotikavarianter og andre viktige legemidler. Under pandemien ble Norge minnet om behovet for å sikre tilgang på legemidler.

Milliardprosjekt

En fullskala produksjon av ett eller flere antibiotika fra råvarer til ferdige legemidler med markedsføringstillatelse krever et stort produksjonsanlegg med kostnader som i prosjektet er beregnet til milliardbeløp.

– I denne mulighetsstudien skisseres en alternativ tilnærming med trinnvis etablering, der antibiotika og andre viktige legemidler uten markedsføringstillatelse vil kunne produseres og være tilgjengelige til beredskapsformål, sier Guldvog.

– Det å sikre den norske befolkningen tilgang til antibiotika er av avgjørende betydning – både av beredskapshensyn og mulig mangel internasjonalt. I Hurdalsplattformen fremkommer det at regjeringen vil utrede et statlig farmasiselskap. Denne mulighetsstudien er et viktig kunnskapsgrunnlag inn i det arbeidet, kommenterer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i nyhetsmeldingen.

Privat-offetntlig samarbeid

Anskaffelse av produksjonskapasitet gjennom anbudsprosesser og ulike former for privat-offentlig samarbeid kan være et aktuelt alternativ til etablering av et nytt produksjonsanlegg og må vurderes før endelig beslutning om etablering av produksjon fattes, heter det i meldingen. 

Den trinnvise etableringen kan skisseres slik: 

  • I første trinn etableres ferdigvareproduksjon.
  • I trinn to etableres produksjon av virkestoffer
  • I et eventuelt trinn tre gjennomføres en oppskalering av anlegget med tanke på å konkurrere i et internasjonalt marked.
Powered by Labrador CMS