BREDT FORANKRET: De reviderte retningslinjene er basert på oppdaterte kunnskapsbaserte retningslinjer fra Danmark, Sverige, Storbritannia (NICE), Tyskland, USA og den europeiske nevrologforeningen, der også norske forskere har bidratt. Foto: Getty Images

BREDT FORANKRET: De reviderte retningslinjene er basert på oppdaterte kunnskapsbaserte retningslinjer fra Danmark, Sverige, Storbritannia (NICE), Tyskland, USA og den europeiske nevrologforeningen, der også norske forskere har bidratt.

Foto: Getty Images

Reviderte anbefalinger for antibiotikabehandling av borreliainfeksjoner

Tilstander som vanligvis behandles i primærhelsetjenesten er tatt ut av de reviderte anbefalingene. 

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus ved borreliainfeksjoner.

Kapittelet har fått navnet «Borreliainfeksjon» istedenfor «Lyme borreliose» i tråd med moderne navneskikk, og inneholder anbefalinger for borreliainfeksjon i nervesystemet, ledd, hjerte og hud.

De viktigste endringene som er gjort siden første utgave er at tilstander som vanligvis behandles i primærhelsetjenesten er tatt ut, fordi disse er omtalt i retningslinjen for primærhelsetjenesten.

Det er kun gjort små justeringer i valg av antibiotika og dosering for de ulike tilstandene. Tablettbehandling er som tidligere førstevalg ved de fleste tilstandene, mens intravenøs behandling kan vurderes ved alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet. 

– De nye retningslinjene vil både gi bedre behandling for pasienten og redusere miljøbelastning ved uhensiktsmessig antibiotika bruk, sier førsteamanuensis og nevrolog, Randi Eikeland, leder nasjonal kompetansetjeneste flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus og universitetet i Agder ifølge en nyhetsmelding på Helsedirektoratets hjemmesider. 

Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus er mye brukt og består av rundt 160 diagnoser/indikasjoner med flere underliggende anbefalinger. Nå er 12 reviderte kapitler publisert.

Powered by Labrador CMS