LIS-anbud: – Anslått besparelse på 100 millioner kroner

Nytt anbud og anbefalinger på legemidler mot betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm er klare. – Avtalen gir ytterligere besparelser, og er denne gangen anslått til å være rundt 100 millioner kroner over tolv måneder, sier Eirik Sverrisson, prosjektleder Sykehusinnkjøp HF.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

YTTERLIGERE BESPARELSER: – Det er særs positivt og frigjør midler til å behandle flere eller andre pasienter, sier Eirik Sverrisson, prosjektleder Sykehusinnkjøp HF. Foto: Privat

– Det er særs positivt og frigjør midler til å behandle flere eller andre pasienter, sier Sverrisson.

– Målet er at antallet pasienter som behandles skal økes år til år, dette bidrar til at man etterlever dette. I denne avtalen har vi også inntatt andre kriterier enn pris for den delen av avtalen som gjelder biotilsvarende legemidler.

Helseforetakenes innkjøpsavtale på legemidlene er delt i to, med en avtale for Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF sammen, og en for Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF.

Anbefalingene for Helse Midt-Norge og Helse Vest

Anbefalingene for Helse Sør-Øst og Helse Nord

I anbefalingene er legemidler som er godkjent per indikasjon, rangert etter en to-års kostnad.

– Noen legemidler har titrering og kostnad i forbindelse med at man må innom sykehus for infusjon, derfor stilles dette opp som en toårig kostnad og ikke pakning mot pakning eller 1 års kostnad.

Førsterangert legemiddel skal forskrives til pasienter med mindre det er kontraindikasjoner eller medisinske årsaker dokumenter i pasientens journal som medfører at pasient ikke kan stå på legemiddelet.

Marte Schrumpf Heiberg, overlege Diakonhjemmet sykehus og medlem i spesialistgruppen som har jobbet med anbefalingene. Foto: Diakonhjemmet sykehus

Legemiddel under særlig overvåkning
I anbudet er det flere legemidler som er under særlig overvåkning, blant annet tofacitinib (Xeljanz), som Dagens Medisin tidligere har omtalt.

– Legemidler som er satt på listen for særlig overvåkning vurderes av Statens Legemiddelverk. Ved behov sender Statens Legemiddelverk ut helsepersonellbrev knyttet til disse legemidlene. All den tid dette legemiddelet benyttes av spesialisthelsetjenesten må kjøpes inn etter reglene i anskaffelsesregelverket, svarer Sverrisson på spørsmål om hvorfor tofacitinib står på listen når det er under overvåkning.

Hva det betyr når legemiddelverket merker et legemiddel med svart trekant kan man lese mer om her.

Her kan man se EMAs overvåkningsliste.

– De medisinske vurderinger knyttet til bruken er det forskrivende lege som må vurdere opp mot den enkelte pasient innenfor de rammene av anbefalingene som spesialistgruppen har utarbeidet i etterkant av anskaffelsen.

Når det gjelder tofacitinib sier Sverrisson at Legemiddelverket råder leger og helsepersonell til at pasienter med risikofaktor for hjerte- og karsykdom eller kreft ikke skal bruke tofacitinib dersom annen egnet behandling er tilgjengelig.

– I anbud er det vanskelig å få med alt rundt det medisinske, det ligger som sagt hos legen for vurdering. Det er også grunnen til at anbudsvinner aldri blir en slik «winner takes it all», det finnes mange medisinske unntak og bivirkninger som gjør at pasient tar i bruk andre legemidler enn de som er listet øverst i avtalen.

– Generelt står omtrent 75 prosent på de rimeligste substansene der hvor det er biotilsvarende konkurranse, og cirka 25 prosent på øvrige i TNF BIO anbudet, sier Sverrisson.

– Bør være kjent
Marte Schrumpf Heiberg, overlege Diakonhjemmet sykehus og medlem i spesialistgruppen som har jobbet med anbefalingene sier at det at tofacitinib, som er inne som nummer seks og syv for revmatoid artritt, er under særlig overvåkning bør være kjent blant forskrivende leger.

– Dette bør være godt kjent blant forskrivende leger. Det er tidligere sendt ut informasjonsskriv om dette.

– Forskrivende lege må uansett gjøre en medisinsk vurdering av den enkelte pasient og undersøke for kontraindikasjoner for å se om en pasient kan stå på et legemiddel.

Hun forteller at det er diskutert om det skal inkluderes fotnote i anbefalingene.

– Men det er kommet frem til at dette ikke er sted for å inkludere denne informasjonen.

– På generelt grunnlag er det jo slik at hvis det er medisinske grunner til å velge et annet legemiddel enn det som er anbudsvinner, så står man fritt til det, sier Heiberg.

Powered by Labrador CMS