KRAV: ALIS-ene har tydelige beskjeder til politikerne: – Sikre ALIS-kontorene og -tilskuddet og sørge for en gjenkjøpsgaranti slik at også fastleger har mulighet til å skifte jobb og gi mulighet til fast ansettelse for dem som vil. Til høyre sitter veileder Hans Høvik. Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Foto:

ALIS-ene: – Fastlønn var avgjørende

For ALIS-ene i prosjektet var det å bli fast ansatt i spesialiseringen, helt avgjørende for at de valgte allmennmedisinen som karrierevei. Likevel ser de fleste for seg næringsdrift på sikt.

GRIEGHALLEN, BERGEN (Dagens Medisin): ALIS Vest-prosjektet er nå formelt avsluttet, men ALIS som rekrutteringstiltak lever videre over hele landet. 

Syv unge leger, helt i innspurten av sitt spesialiseringsløp, fortalte om sine erfaringer med ALIS-ordningen i forbindelse med avslutningskonferansen for ALIS Vest-prosjektet i Bergen forrige uke.

For Brita Wesenlund Hjønnevåg, allmennlege under spesialisering i Gulen kommune, var fastlønnsavtalen i ALIS-ordningen helt avgjørende for at hun valgte en spesialisering i allmennmedisin – og like avgjørende for at hun fortsatt er fastlege:

– I Gulen har vi en veldig høy gjennomsnittsalder, vi har mange «tunge» pasienter som det er mye jobb med, men ikke jobb som nødvendigvis gir inntekt fordi det er mye oppfølging. For meg, i min kommune, hadde jeg måtte jobbe veldig mye mer for å oppnå en høyere inntekt med næringsdrift, sier hun.

«En liste er ikke en liste»

Dette kjenner Grishant Paramsothy, ALIS i Sørfold kommune, seg godt igjen i.

– En liste på 800 pasienter er ikke bare en liste. En liste kan ha 800 unge friske pasienter, mens en annen kan være dominert av eldre syke, sier han.

Legestudenter kommer gjerne ut av medisinstudiet med 500.000–600.000 kroner i studielån. Da er terskelen høy for å skulle investere en million i en fastlegepraksis – med 56 timers arbeidsuke og en konstant frykt for å skulle bli syk – eller få et sykt barn.

– Man blir jo tryggere i rollen, og tryggere med takstingen med tiden. Og jeg kjenner jo til kolleger som har en høyere inntekt enn jeg har med næringsdrift. Samtidig har ikke de den tryggheten en fast ansettelse gir når det gjelder sykedager og pensjoner. Det er ikke helt tilfeldig at de fleste av oss har valgt å stifte familie og få barn under ALIS-utdanningen. Samtidig setter i alle fall jeg mer og mer pris på fritid, kanskje enda mer enn rene penger.

Vil ha normal arbeidsuke

– Det fremstilles ofte som et problem at det kreves 1,6 fast ansatte leger per næringsdrivende. Det er ikke så rart når næringsdrivende jobber 56 timers arbeidsuker. Det burde ikke komme som noen overraskelse på politikerne at leger ønsker en arbeidsuke på 37,5 timer, supplerer Hjønnevåg.

Det burde ikke komme som noen overraskelse at leger ønsker en arbeidsuke på 37,5 timer. Brita Wesenlund Hjønnevåg

Argumentet om at fastleger på fastlønn er dyrt for kommunene, er heller ikke noe godt argument, ifølge ALIS-ene.

– Det er jo ikke sånn at det står hundrevis av søkere i kø for å gå inn i næringsdrift. Det reelle alternativet er jo vikarer, som koster betydelig mer, og med alle konsekvensene det har med flere sykmeldinger, dødelighet og så videre, tilføyer ALIS Sandra Langedal i Bergen kommune.

Diversitet

Men selv om alle disse ALIS-ene er enige om at fastlønn var viktig som inngangsport til yrket, understreker de at de kjenner til andre som er godt fornøyde med å gå rett inn i næringsdrift.

Næringsdrift er også det de fleste av ALIS-ene Dagens Medisin snakket med i Bergen, ser for seg på sikt.

– Men vi må ha løsninger som treffer diversiteten blant norske leger. Fastlegeordningen har vært den rimeligste modellen, og det beste som har skjedd innen helsevesenet. Samtidig forsvinner flere og flere fastleger ut av ordningen, og flere og flere studenter velger bort allmennmedisin, argumenterer de.

I innspurten til regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023 har ALIS-ene noen tydelige beskjeder til politikerne.

– Sikre ALIS-kontorene og -tilskuddet, sørge for en gjenkjøpsgaranti slik at også fastleger har mulighet til å skifte jobb – og gi mulighet til fast ansettelse for dem som vil.

Powered by Labrador CMS