BEKYMRET: – Vi får stadig flere bekymringsmeldinger fra kommuner og statsforvaltere om utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger, uttaler Bjørn Guldvog. Her avbildet i en annen sammenheng.

Foto: Vidar Sandnes

Presset på allmennlegetjenesten øker

Kapasiteten i fastlegeordningen fortsatte å gå ned i fjerde kvartal i 2021.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det mangler plasser på fastlegers lister og fastleger til å betjene lister i hele landet, det viser Helsedirektoratets Oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 – Kvartalsrapport 4. kvartal 2021.

Samtidig var det 493 flere som i 2021 som ville inngå avtale om å bli allmennlege i spesialisering, enn i 2020.

Bekymringsmeldinger fra kommuner
Antall innbyggere uten fastlege økte i fjerde kvartal 2021 med 19 847, til 138 453 listeinnbyggere.

Samtidig synker antall ledige plasser på liste med fastlege til 75 558. Det gjør det vanskeligere å bytte fastlege, skriver Helsedirektoratet. Per 1. februar 2022 stod 150 000 innbyggere uten fast lege.

– Fastlegeordningen er en nasjonal ordning som skal sikre gode og likeverdige legetjenester til hele befolkningen uavhengig av bosted. Rapporten slår blant annet fast at kostnaden ved ikke å tilføre allmennlegetjenesten tilstrekkelige og kraftfulle tiltak, på sikt kan bli høyere for samfunnet som helhet og ikke minst for den enkelte pasient, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet skriver at veksten i antallet fastleger er for lav, og i tillegg at tallene for siste kvartal viser en svak nedgang i andelen ubesatte lister med en vikar som dekker opp. Direktoratet skriver at det kan være en tilfeldighet, men at det også kan være en indikasjon på at redusert tilgjengelighet til vikarer er en økende utfordring.

– Vi får stadig flere bekymringsmeldinger fra kommuner og statsforvaltere om utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. Vi fortsetter arbeidet med forsterket innsats og opplevelse av hast, uttaler Guldvog.

Oppmuntrende vekst
Det er økt interesse for å inngå avtaler om å bli allmennlege i spesialisering (ALIS). Direktoratet skriver at i tillegg til tilskudd gitt via ALIS-Vest og ALIS-Nord prosjektene, har antall utbetalte tilskudd til ALIS-avtale økt fra 71 tilskudd i 2020 til 564 tilskudd i 2021.

– Det er svært gledelig at flere kommuner engasjerer seg i og tilrettelegger for allmennleger i spesialisering. Sammen med andre tiltak kan dette gi gode rammer rundt det å starte opp som fastlege. Vi må raskt finne løsninger, som sikrer at befolkningen også i fremtiden har en god og velfungerende allmennlegetjeneste i framtiden, uttaler Guldvog.

Powered by Labrador CMS