VIL HA UTSATT FRIST: Stavanger kommune vil be departementet om utsatt frist for å signere intensjonserklæringen om Akson.

Foto: Stavanger kommune/ Harald M. Valderhaug

Stavanger ber om utsatt frist for å signere på erklæring om kommunal journal

Stavanger kommune vil ha utsatt frist for å signere intensjonserklæringen om at de støtter den nasjonale kommunale journalløsningen Akson.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Politikerne i Stavanger ønsker utsatt frist for å støtte intensjonserklæringen om Akson.
Under formannskapsmøtet i Stavanger, som er den største kommunen i «Høie-landet» Rogaland, ble det vedtatt at kommunedirektøren skal kontakte Helse- og omsorgsdepartementer (HOD) for å få utsatt fristen for å signere intensjonserklæringen.

Sølvi Ona Gjul (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap, FNB, MDG, Sp og SV:

«Formannskapet tar saken til foreløpig orientering og ber om at saken blir tatt til behandling i kommunestyret 15. juni. Kommunedirektøren bes kontakte HOD mtp å få utsatt fristen for å signere intensjonsavtalen.».

Tidligere har kommunene Oslo, Bodø og Nannestad krevd mer informasjon eller utsettelse av fristen, før de signerer.

  • Akson er tenkt som et spleiselag mellom staten og kommunene; derav intensjonserklæringen: For at staten skal være med å finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk.

Helsminister Bent Høie (H) sendte i april et eget brev til alle kommunene der han sterkt oppfordret dem til å signere.

Tidligere i mai opplyste Stavanger-ordfører Kari Ness Nordtun (Ap) imidlertid til Dagens Medisin at kommunen støtter det videre arbeidet med Akson, og at de vil signere intensjonserklæringen.

Da kommunalutvalget i Stavanger kommune behandlet saken 19. mai, la de til ett punkt:
– Stavanger kommune ber staten vurdere et større bidrag enn 1,4 milliarder. Kommunens utgifter må ikke øke betydelig ut fra det vi i dag bruker på håndtering av pasientjournalsystemer.

Nå krever altså kommunen utsatt frist.

Den 1. juli legger Direktoratet frem en ekstern kvalitetssikring for Akson.

Kvalitetssikringen vil komme med konklusjoner og anbefalinger for hvordan man skal gå videre med prosjektet.

Rapporten fremheves som et svært viktig underlag når Stortinget eventuelt skal fatte en beslutning om hvorvidt staten skal være med videre i 2021.

Den 1. juli er også fristen som helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har satt for når kommunene må gi svar på om de ønsker å være med på prosjektet, ved å signere en intensjonserklæring.

Powered by Labrador CMS