– Nå under pandemien har vi sett hvor viktig det var å få på plass en nasjonal løsning for prøvesvar, uttaler Hans Løwe Larsen, fungerende divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse. I dag er det kun den behandleren som har bestilt røntgenundersøkelsen  eller laboratorieprøven som får svaret. Men neste år kan svaret bli tilgjengelig også for pasienten selv og andre behandlere - som da slipper å be om det via et brev i posten, eller ringe.  Foto:

– Nå under pandemien har vi sett hvor viktig det var å få på plass en nasjonal løsning for prøvesvar, uttaler Hans Løwe Larsen, fungerende divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse. I dag er det kun den behandleren som har bestilt røntgenundersøkelsen  eller laboratorieprøven som får svaret. Men neste år kan svaret bli tilgjengelig også for pasienten selv og andre behandlere - som da slipper å be om det via et brev i posten, eller ringe. 

Foto:

Planlegger å ha nasjonal løsning for prøvesvar klar neste år

Helsepersonell og pasienter skal få tilgang til alle typer lab- og røntgensvar, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført, mot slutten av 2022.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dette er planen til Direktoratet for e-helse.

I høst ble det omstridte nasjonale kommunale journal -og samhandlingsprosjektet Akson delt i to: Selve den planlagte journalløsningen omtales nå som Akson, og den delen som handler om samhandling er nå det såkalte program Helhetlig samhandling.

Nå konkretiserer direktoratet mer hva som ligger i sistnevnte: Blant det som prioriteres å få på plass er en løsning som skal gi helsepersonell og pasienter trygg og sikker tilgang til alle typer lab- og røntgensvar, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført. 

I dag er det kun den som har bestilt undersøkelsen som får svaret, og andre behandlere må kontakte vedkommende via brev eller telefon for å få svaret.

Denne nye løsningen, NILAR (Nasjonal informasjonstjeneste for laboratorie- og røntgensvar), har som mål å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for helsepersonell i kjernejournal og for pasient på helsenorge.no.

–  Nå under pandemien har vi sett hvor viktig det var å få på plass en nasjonal løsning for prøvesvar, uttaler Hans Løwe Larsen, fungerende divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse.

– Raskere tilgang til koronaprøvesvar gir blant annet bedre smittevern i den daglige håndteringen av pandemien. Ved å avklare mistenkelige funn, eller oppdage trender i prøvesvarene som kan tyde på sykdom, vil en nasjonal tjeneste for lab- og røntgensvar bidra til raskere diagnostisering, sier Løwe Larsen, ifølge direktoratets nettsider.

Om prøvesvarene inneholder alvorlige resultater, vil helsepersonellet likevel få mulighet til å kontakte pasienten først. Helsepersonell kan sammenligne prøvesvar med tilsvarende undersøkelser, gjennomført på et tidligere tidspunkt og i en annen del av helsetjenesten. I tillegg vil det legges til rette for at journalløsninger kan snakke direkte med NILAR, slik at disse prøvesvarene på sikt fremstår som en del av pasientjournalen, heter det fra Direktoratet for e-helse.

Planen er at NILAR tilgjengeliggjøres mot slutten av 2022.

Stortinget  bevilget 189 millioner kroner til jobben med digitale samhandlingsløsninger i helse- og omsorgssektoren i 2021.

Powered by Labrador CMS