VIL VENTE: Rådmannens innstilling om å signere intensjonserklæring om Akson falt. Aps forslag om å avvente mer informasjon ble vedtatt i Skien bystyre torsdag. 

Foto: skjermbilde

Heller ikke Skien vil signere intensjonserklæring om Akson nå

Skien kommune vil ha mer informasjon før de eventuelt signerer en intensjonserklæring om Akson. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det ble klart da bystyret møttes torsdag. Rådmannen innstilte på å signere intensjonserklæringen, men innstillingen fikk bare 18 stemmer og falt dermed. Rødts alternative forslag om å verken støtte Akson eller signere noen intensjonserklæring fikk bare ni stemmer, mens Aps alternative forslag ble vedtatt mot 17 stemmer. Vedtaket lyder: 

«Skien kommune mener at de økte kostnadene som vil påløpe til investeringer og drift må dekkes i langt større grad fra statens side. Samtidig bør det utredes hva en eventuell deltagelse vil føre til av reduserte kostnader/ effektivisering i kommunene og hvilke konsekvenser for personvernet som utfordres. Før dette er nærmere belyst vil Skien kommune ikke underskrive intensjonsavtalen nå».

Skien kommune mener at de økte kostnadene som vil påløpe til investeringer og drift må dekkes i langt større grad fra statens side. fra bystyrevedtak om Akson i Skien kommune

Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson er samlet her.

Som Dagens Medisin skriver, er «foregangskommunene» Oslo og Bodø også blant dem som er bekymret for å skulle signere en intensjonserklæring om Akson før de har fått svar på en del spørsmål om prosjektet, som har en nåverdiberegnet totalkostnad på 22 milliarder kroner.

Akson er tenkt som et spleiselag mellom staten og kommunene; derav intensjonserklæringen: For at staten skal finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk. Men flere kommuner reagerer altså på at de ikke vet hva det det er de blir bedt om å gi sin støtte til. 

Ifølge KS sin oversikt har nå 47 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen. Det er 13,38 prosent av innbyggerne utenfor Midt-Norge. For at staten skal gå videre med Akson, må minst halvparten av kommunene, målt i innbyggertall, signere.

Powered by Labrador CMS