– Bergland nevnte spesifikt 37 000 sykepleier og 27 000 helsefagarbeidere. Fagforbundet, som har omkring 400.000 medlemmer, er meget skeptiske til Akson, sier Trond Finstad, representant i Fagforbundets politiske ledelse.  Foto: Fagforbundet

– Bergland nevnte spesifikt 37 000 sykepleier og 27 000 helsefagarbeidere. Fagforbundet, som har omkring 400.000 medlemmer, er meget skeptiske til Akson, sier Trond Finstad, representant i Fagforbundets politiske ledelse.

Foto: Fagforbundet

Fagforbundet krever offentlig høring om Akson

Fagforbundet, som har 400.000 medlemmer, krever nå at Akson-prosjektet blir gjenstand for en offentlig høring.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

På sitt landsstyremøte nylig vedtok Fagforbundet at de ønsker en offentlig høring om Akson.
– Regjeringen må få foretatt en ny gjennomgang av Akson-prosjektet, samtidig som man begynner å bygge opp det offentliges egen kompetanse og eierrettigheter for drift og utvikling. Det er viktig at gjennomgangen belyser kommunenes økonomiske risiko ved deltakelse i prosjektet.


De reagerer nå på at Christine Bergland, direktøren for Direktoratet for e-helse, onsdag uttalte at alt helsepersonell i kommunene, unntatt fastlegene, vil ha Akson og gå videre nå.

– Hun nevnte spesifikt 37 000 sykepleiere og 27 000 helsefagarbeidere. Fagforbundet, som har omkring 400.000 medlemmer, er meget skeptiske til Akson. Dette har vi også gjort et landsstyrevedtak på, Trond Finstad, representant i Fagforbundets politiske ledelse, til Dagens Medisin.

Se opptak fra Dagens Medisin Helsedagen her: Legeforeningen om Akson: - Når man tar av sminken, ser det ikke pent ut

  • Akson er den kommunale samhandlings- og journalløsningen som Direktoratet for e-helse foreslår. Prosjektet er omstridt, og har høstet mye kritikk fra aktører som Legeforeningen, IT-forskningsmiljøer, leverandører og også kommuner. Norsk sykepleierforbund er imidlertid positiv.

Fagforbundets landsstyre krever at regjeringen sørger for at den felles kommunale journalløsningen Akson blir kvalitetssikret gjennom en offentlig høring, heter det fra forbundet.

Og videre:

–  Den skisserte løsningen har blitt omfattende, dyr og tidkrevende. Risikoen knyttet til prosjektet er stor, fordi det skal benyttes ett system og én leverandør. Totalprisen på 22 milliarder er høy, særlig fordi gevinsten er uklar og ligger hele ti år fram i tid. Derfor er det helt nødvendig at prosjektet kvalitetssikres gjennom en grundig offentlig høring.

–  Landsstyret i Fagforbundet mener man så raskt som mulig må sikre landets innbyggere en sømløs overføring av helsedata mellom helsepersonell. Det er på høy tid at nødvendig informasjon fra tidligere legebesøk i andre kommuner eller sykehus blir tilgjengelig for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Dagens IT-systemer i helse- og omsorgssektoren tilfredsstiller ikke behovet for effektiv samhandling mellom sykehus, fastleger og kommuner, heter det i vedtaket.

–  Behovet for nye tekniske løsninger i helsesektoren er overmodent. Likevel ser den foreslåtte tekniske løsningen, Akson, foreløpig ut til å være mangelfull. Samtidig er det lagt opp til et svært langvarig prosjekt, og første leveranse ligger langt fram i tid. Fagforbundets landsstyre mener det er fare for at Akson kan bli en ny offentlig IT-skandale. Dette tilsier at man heller bør bygge nye, mer fleksible løsninger hvor man leverer mindre deler steg for steg, og med utskiftbare moduler. Dette vil gjøre at de valgte teknologisk løsningene kan oppdateres når ny teknologi blir utviklet, skriver Fagforbundet.

De peker også på at «et sentralt punkt i Aksons forprosjekt var å etablere samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten».
–  Denne manglende samhandlingen er en av de mest alvorlige manglene i dagens helsetjeneste. Landsstyret i Fagforbundet mener det er en stor svakhet at denne delen av prosjektet skal utsettes til del to. Samtidig er det heller ikke funnet en løsning for pasientens legemiddelliste i første del av prosjektet, noe som tilsier at hele prosjektet bør gjennomgås.

Powered by Labrador CMS