REGJERINGEN VIL BE OM MER INFO: Direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, presenterte «Sentralt styringsdokument» for Akson-prosjektet i mars i år. Nå vil regjeringen ha et oppdatert styringsdokument, kommer det frem i forslag til statsbudsjett for 2021. Dette er en av tre føringer regjeringen foreslår å legge til grunn for videre statlig finansiering.  Foto: Vidar Sandnes

REGJERINGEN VIL BE OM MER INFO: Direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, presenterte «Sentralt styringsdokument» for Akson-prosjektet i mars i år. Nå vil regjeringen ha et oppdatert styringsdokument, kommer det frem i forslag til statsbudsjett for 2021. Dette er en av tre føringer regjeringen foreslår å legge til grunn for videre statlig finansiering.

Foto: Vidar Sandnes

Regjeringen med krav til Akson – ber om ny kvalitetssikring

For at staten skal bidra til å finansiere det kommunale journal- og samhandlingsprosjektet Akson, stiller den nå nye betingelser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette kommer frem i forslaget til neste års statsbudsjett, som ble lagt frem onsdag.

I budsjettforslaget foreslås det at arbeidet med den omstridte kommunale journal- og samhandlingsløsningen Akson får 93 millioner kroner i 2021, og 185 millioner i 2022.

Til grunn for statens finansieringsbidrag til felles kommunal journalløsning stiller regjeringen nå krav følgende krav, dersom staten skal finansiere Akson utover 2021- og 22:

Oppdatert styringsdokument: Den forberedende styringsgruppen, og senere selskapet med kommunalt majoritetseierskap, skal utarbeide et oppdatert styringsdokument for felles kommunal journalløsning, heter det fra regjeringen i budsjettet.

Ny kvalitetssikring: Styringsdokumentet skal underlegges kvalitetssikring, men det stilles ikke krav om bruk av statens kvalitetssikringsordning (KS2)

Kommunene må forplikte seg til å delta: Før kunngjøring av anskaffelse skal det være forpliktende deltagelse fra kommuner som representerer minst 55 pst. av kommunene utenfor helseregion Midt-Norge.

Dagens Medisins artikler om Akson og Én innbygger, én journal er samlet her

Statens finansiering av programaktiviteter utover 2021 og 2022 forutsetter at disse betingelsene er oppfylt, heter det i budsjettet.
Videre heter det at regjeringen tar sikte på, når disse tre punktene oppfylt, å «fremme forslag for Stortinget om tilsagnsramme for hele statens bidrag til programaktivitene i Akson journal».

Powered by Labrador CMS