Nå bygger vi hovedstadens digitale helsefremtid

Vi har planlagt og ventet lenge nok på staten. Nå er vi i gang og utvikler teknologien «mens vi går» – parallelt med at Europas største og mest moderne legevakt tar form på Aker.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Robert Steen
Robert Steen

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune


REGJERINGEN TRAKK
nylig tilbake sitt forslag om nye e-helselov. Dette var klokt, for forslaget kunne ha tvunget oss til å betale i dyre dommer for systemer vi i liten grad kan tilpasse behov som innbyggerne våre vil ha i fremtiden.

Det finnes et utrykk som sier at enten sitter du ved bordet, eller så er du på menyen. Her i Oslo vil vi sitte til bords i vår egen stue, men vi inviterer gjerne inn alle som kan bidra og som tenker som oss: At de beste journal- og samhandlingsløsningene er dem som alltid er i utvikling.

PULSÅRE FOR HELSE. Den 4. mars i år tok vi det første spadestikket for den nye storbylegevakta på Aker. I dag er området fullt av kraner og maskiner. Her bygger vi grunnmuren for fremtidens helsevesen i Oslo. Våren 2022 skal gulv, vegger og tak være på plass. Høsten 2022 starter vi med testing og opplæring, og i april 2023 tar vi imot de første pasientene

Den nye storbylegevakta blir hovedpulsåren for byens helseberedskap. Det blir Europas største og mest moderne legevakt med et likeverdig tilbud til alle byens innbyggere.

SØMLØS SAMHANDLING. Når du som pasient oppsøker den nye legevakta, skal du gå inn døra uten å tenke på annet enn å bli frisk, og uten å frykte at riktig informasjon ikke kommer frem til rett person til rett tid, at noen har sendt røntgenbildene dine i taxi eller at journalen har blitt borte i posten. Derfor fester vi grepet om digitalsatsingen, som følger det fysiske bygget.

Tankegangen er ikke ny: Løsninger med sømløs samhandling og «rett informasjon til rett behandler til rett tid» i Helse-Norge lå også til grunn i Stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» fra helse og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i 2012.

Storbylegevakta i Oslo får en digital dør – i tillegg til den fysiske. Når du entrer bygningen, skal du få det du trenger uavhengig av hvordan offentlig sektor har valgt å organisere seg. Skadelegevakta, primærhelsetjenesten, fastleger og spesialisthelsetjenesten skal jobbe sammen – side om side – uten at du merker grensegangene. Storbylegevaktas digitale hjerte skal være fleksibelt og åpne for nye funksjoner og nye typer samarbeid – som gir deg tryggere og bedre helsetjenester enn de vi har i dag.

Blir vi ferdig med vår journal før regjeringen er ferdig med å planlegge Akson?

MÅ STARTE LOKALT. Utviklingen av digitale tjenester, som Oslo og andre kommuner skal igjennom, må starte nedenfra; den må starte lokalt. Det er der behovene oppstår, og vi som er tett på, vet hvor skoen trykker.

Da pandemien traff Oslo i mars, var vi på plass med digital smittesporing, nettløsninger og avstandsoppfølging av pasienter gjennom norske Dignio sin app på iPad. Slik frigjorde vi dyrebar tid for våre ansatte. Målet er å gi helsearbeideren tiden tilbake og la teknologien ta seg av de administrative byrdene. Det skal bli mindre frustrasjon over manuelle registreringer, papirarbeid og faksing av medisinlister.

VÅRT VEIVALG. Teknologi er allerede en del av kjernevirksomheten i helsesektoren. Vi vil derfor lage en fleksibel plattform som det kan bygges videre på. Innbyggerne og behandlerne våre må få slippe å holde styr på egne og andres epikriser og medisinlister – og lappe sammen sin egen pasienthistorie «herfra og derfra».

Vi må bort fra tanken om at det kun dreier seg om å kjøpe et ferdiglaget program eller verktøy. Dette er et kontinuerlig utviklingsarbeid som ikke vil ha en slutt. Vi inviterer derfor Norges teknologinæring, og andre som ønsker å bidra til å hjelpe oss, til å iverksette et lærings- og utviklingsløp i Oslo som er basert på en fleksibel arkitektur med åpne standarder og grensesnitt. Løsningene og kompetansen vår deler vi mer enn gjerne med andre, men alltid til fellesskapets beste.

MIN DIGITALE VISJON. Reisen vi skal ut på, vil handle om å skape, teste, lytte, lære og justere. Slik bygger vi fremtidens digitale helsetjeneste bit for bit, stykke for stykke, i nærkontakt med oppgavene vi skal løse.

Vi må bruke dagens kunnskap til å sette retning og ikke til å velge en spesifikk løsning. Det har ingen hensikt å detaljplanlegge nå for en fremtid vi ikke kjenner. Tiden er overmoden for handling. Vi har vært tverrpolitisk enig om hva som trengs i ti år. I ti år har vi planlagt og utredet – nå kan ikke vente lenger og må starte selve jobben.

Blir vi ferdig med vår journal før regjeringen er ferdig med å planlegge Akson?

Dagens Medisin 18/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

Powered by Labrador CMS