SAMARBEID: I vurderingen står det blant annet at Ahus har godt etablerte fora og samarbeid med kliniske fagmiljøer, simulering og digital læring.  Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

SAMARBEID: I vurderingen står det blant annet at Ahus har godt etablerte fora og samarbeid med kliniske fagmiljøer, simulering og digital læring. 

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

Ahus blir regionalt senter for digital læring

Helse Sør-Øst planlegger et regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling for ansatte i helseforetakene. Nylig blir det vedtatt at senteret legges til Akershus universitetssykehus.

I begrunnelsen for avgjørelsen står det at satsingene på Akershus universitetssykehus (Ahus) samlet sett gir et svært godt utgangspunkt for å etablere en regional funksjon.

I valget av Ahus er det lagt vekt på at det er de siste 20 årene er satset systematisk på digital læring og tatt i bruk innovative metoder. Det pekes blant annet på etablering av Kompetansebroen og evne til nytenkning og innovasjon. Det skriver Ahus på egen nettside.

Ledende i foretaksgruppen
«Satsingene på Ahus gir samlet sett et svært godt utgangspunkt for å etablere en regional funksjon. Ahus har i dag det høyeste antallet ressurser som jobber med digital læring fordelt per tusen ansatte. Ahus vurderes som ledende i foretaksgruppen innenfor blant annet nytenkning og pedagogisk innovasjon i kompetanseformidling, egen satsning på kompetanseutvikling samt samarbeid og tilgang til etablerte nettverk».

Det står det i prosjektgruppens innstilling til porteføljestyret for IKT-prosjekter, som består av de administrerende direktørene i Helse Sør-Øst.

Fire årsverk fra januar 2023
Senteret skal sikre regional koordinering og bedre utnyttelse av ressurser. Senteret er en del av en større satsing på digital læring i Helse Sør-Øst, en ny teknologisk plattform for digital læring implementeres i hele regionen i løpet av våren 2023, skriver Ahus.

– Det er vedtatt at satsningen på digital læring etableres innenfor en kostnadsramme på 13,3 millioner kroner. Det regionale senteret starter opp med totalt fire årsverk fra januar 2023, i tillegg planlegges ett årsverk i Helse Sør-Øst for å ivareta strategiske regionale oppgaver, står det videre.

Powered by Labrador CMS