KOMMER SENT TIL SYKEHUS: Overlege Karianne Tøsse ved Ahus sier at de ønsker at barn med nyoppdaget type 1-diabetes skal komme til dem så tidlig som mulig. I flere tilfeller de siste månedene har sykehuset opplevd at barna som kommer er veldig syke. – Noen har fått beskjed om at de får videokonsultasjon om noen dager, andre har blitt avvist av legevakten fordi de vil unngå smitte. Noen har blitt bedt om å holde seg hjemme i karantene, sier Tøsse.

Foto: Ahus/Geir Lindhjem

Advarer mot feildiagnostisering av barn under pandemien

Leger ved en av landets største barne- og ungdomsklinikker er bekymret over at alvorlig syke barn med nyoppdaget diabetes kommer sent til sykehuset, og advarer mot feildiagnostisering.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I flere tilfeller de siste månedene har Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fått inn alvorlig syke barn med nyoppdaget type 1-diabetes som har blitt innlagt på et sent tidspunkt.

– Vi har sett at flere barn med nyoppdaget diabetes er veldig syke når de kommer til oss på sykehuset, sykere enn vi er vant til. De pårørende forteller at de gjentatte ganger har vært i kontakt med helsevesenet uten å bli henvist videre til oss. Vi får inntrykk at det er den pågående pandemien er en av grunnene til at de kommer for sent, sier overlege Karianne Tøsse ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus til Dagens Medisin.

Kan forveksles

Syreforgiftning, ketoacidose, skyldes alvorlig insulinmangel, og kan være livstruende. Tilstanden kan innebære magesmerter, oppkast og raskt pust, symptomer som kan forveksles med virusinfeksjon.

Legene ved Ahus har i seks tilfeller fått inn pasienter med familier som oppgir at de har vært i kontakt med AMK, fastlege eller legevakt, men ikke blitt sendt videre.

– Noen har fått beskjed om at de får videokonsultasjon om noen dager, andre har blitt avvist av legevakten fordi de vil unngå smitte. Noen har blitt bedt om å holde seg hjemme i karantene. Foreldrene har inntrykk av at redsel for smitte er en grunn til at barna ikke har blitt undersøkt, sier overlegen.

Det er også barn som har også fått feil diagnose.

OGSÅ BEKYMRET: Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Vidar Sandnes

– Noen av barna har fått astmamedisin og noen har blitt feildiagnostisert med omgangssyke, sier Tøsse.

– Har gått bra

Årlig får 300 barn påvist type 1-diabetes, ifølge statistikk fra Folkehelseinstituttet. Ahus er en av klinikkene i landet som tar imot flest barn med nyoppdaget diabetes.

Tøsse forklarer at det skilles mellom mild, moderat og alvorlig syreforgiftning.

– Vi ser vanligvis den milde og den moderate formen, som krever mindre intensiv behandling fordi de har færre komplikasjoner. Vi ønsker helst at barn skal komme til oss tidlig, helst før de har en syreforgiftning i det hele tatt.

Feildiagnostisering og for sen innleggelse kan få alvorlige følger. Alle de innlagte barna har hatt behov for intensivbehandling i ett eller flere døgn.

– I verste fall kan dette gå veldig galt, men for barna som har vært hos oss har det heldigvis gått bra, sier Tøsse.

Ber leger om å spørre om symptomer

Overlegen oppfordrer legevakt, AMK og fastleger til å være bevisst på at barn kan ha syreforgiftning.

– I disse tider med økt press på helsetjenesten på grunn av covid-19, må vi også huske på de andre diagnosene og passe på at barn kommer til behandling.

Hun peker på at helsepersonell for eksempel kan spørre om barna tisser ofte og mye.

– Det er viktig å fange opp disse barna så tidlig som mulig. Hovedsymptomene ved diabetes er tørste og å tisse ofte og mye. Mindre barn kan begynne å tisse på seg om natten. Disse symptomene er tydelige en god stund før en syreforgiftning, så om en fanger opp disse symptomene, og så får tatt et blodsukker, så kan det forhindre at barn og unge blir veldig syke, sier Tøsse.

Hun legger til at måling av glukose i urinen også er en måte å undersøke.

– Mange av dem er påfallende slappe og har kanskje også gått ned i vekt, sier Tøsse, og legger til:

– Er de i tvil, så er det viktig å fått sett barna.

Deler bekymringen

Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin som organiserer norske fastleger, deler bekymringen til legene ved Ahus.

– Vi er kjent med problemstillingen og har også vært bekymret for forsinket diagnostikk av barn. Vi fått opplysninger fra barneklinikker og fra Norsk barnelegeforening om dette, sier Tangen, og legger til:

– Det er også internasjonale studier som viser det samme.

Tangen hevder at mange fastleger ikke kommer i kontakt med de syke barna i det hele tatt.

– I mange kommuner får personer som har symptomer som kan være covid-19 en kun en time på en teststasjon for å ta en test, så vi er bekymret for at organiseringen av tilbudet gir manglende medisinsk oppfølging. Selv om det er mistanke om covid-19, så må vi være organisert sånn at disse pasientene blir undersøkt av lege når det foreligger grunn til det.

Fastlegelederen oppgir også at foreningen deltar i et arbeid sammen med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet for å se på temaet:

– Vi skal se på hvordan vi kan sikre bedre ivaretagelse av barn med luftveissymptomer.

  – Legene ved Ahus får opplyst fra noen av foreldrene til pasienter som har kommet sent til sykehus, har vært i kontakt med fastlege?

– Jeg kan ikke gå inn i enkelthendelser, uten å ha opplysninger om den konkrete henvendelsen og kunne vurdere den. Men jeg er helt enig i den generelle bekymringen om at barn kan bli diagnostisert for sent dersom man ikke gjør en medisinskfaglig vurdering.

Powered by Labrador CMS