VIKTIGE: De nye resultatene kan bli viktige for fremtidige kliniske vurderinger og utredning av barn som har risiko for ADHD og autisme. Foto: Getty Images

VIKTIGE: De nye resultatene kan bli viktige for fremtidige kliniske vurderinger og utredning av barn som har risiko for ADHD og autisme.

Foto: Getty Images

FHI: Sammenheng mellom genetisk risiko for autisme og ADHD og utviklingsvansker

– Identifisering av tidlige utviklingstrekk kan også bidra til at barnet og familien får nødvendig hjelp og støtte, mener forsker Ragna Bugge Askeland i FHI.

Publisert

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert resultater som viser at barn født med høyere genetisk risiko for ADHD eller autisme også har høyere sannsynlighet for utviklingsvansker enn barn uten slik genetisk sårbarhet, helt fra småbarnsalderen, skriver de i en pressemelding mandag.

– De nye resultatene kan bli viktige for fremtidige kliniske vurderinger og utredning av barn som har risiko for ADHD og autisme, mener forsker Ragna Bugge Askeland i FHI.

Både Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), autismespekter diagnose (autisme) og schizofreni er såkalte nevro-utviklingsforstyrrelser med høy grad av arvelighet.

Bugge Askeland mener det er en fordel med tidlig identifisering av barn med vansker, fordi det da kan settes inn tiltak for å bedre barnas utvikling.

Tiltakene kan for eksempel være knyttet til tilpasset opplæring og trening i sosiale ferdigheter og kommunikasjon, eller foreldreveiledning.

– Identifisering av tidlige utviklingstrekk kan også bidra til at barnet og familien får nødvendig hjelp og støtte, sier forskeren.

Forskerne undersøkte også om det var en slik sammenheng mellom genetisk risiko for schizofreni og utviklingstrekk, uten å finne det.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS