ANBEFALER UKE 22: I en høringsuttalelse signert likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon går det fram at ombudet anbefaler selvbestemt grense ved uke 22. Foto: Javad Parsa / NTB

Aborthøring: Likestillingsombudet anbefaler grense ved uke 22

Likestillingsombudet går lenger enn abortutvalget og anbefaler selvbestemt grense ved uke 22.

Publisert

Det går fram av en høringsuttalelse signert likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, skriver Vårt Land. Ombudet inntar altså samme konklusjon som blant annet Landsorganisasjonen i Norge (LO), Human-Etisk Forbund og Kvinnebevegelsens abortutvalg.

– Det vil styrke kvinners rettigheter at grensen for selvbestemt abort økes til uke 22, oppsummerer likestillings- og diskrimineringsombudet.

Abortutvalget har derimot foreslått å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. I dagens abortlov er grensen ved uke 12.

Høringen ble avsluttet fredag 22. mars.

Powered by Labrador CMS