Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Spesialistutdanning

Spesialistutdanningen for leger er delt opp i tre deler. Den første delen, som tidligere var turnustjenesten, heter LIS1. LIS2 og LIS3 er henholdsvis andre og tredje del av utdanningen.