Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Overbehandling

Behandling som gir liten eller ingen effekt på en sykdom man prøver å behandle. I noen tilfeller kan det være slik at sykdommen ville gått over av seg selv, eller at nytten av behandling er mindre enn ulempene den medfører for pasienten.