Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helseøkonomi

Samfunnsøkonomisk retning som undersøker fordeling av ressurser i helsetjenesten og analyserer effekten av inngrep og incentivordninger rettet inn mot helsetjenesten.

 

Vis mer