Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsedata

Data som genereres av at helsevesenet behandler pasienter, og registrerer hva de gjør. Helsedata kan være informasjon som er lagret i pasientregistre eller kvalitetsregistre.