Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helse Vest RHF

Helse Vest RHF har ansvaret for spesialisthelsetjenesten til 1,1 millioner innbyggere i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest eier fem helseforetak og har om lag 25.000 ansatte.