Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt -Norge RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Foretaket har fire helseforetak med cirka 14 000 ansatte.

Vis mer