Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvar for å tilby nødvendig helsetjenester til innbyggerne sine. Fastlegeordningen bygger på at fastlegene er selvstendig næringsdrivende og jobber på avtale med en kommune.

Vis mer