Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Bestillerforum

Bestillerforum er en del av systemet for nye metoder, som ble opprettet i 2013. Forumet består av de fire dagdirektørene fra de regionale helseforetakene og to representanter fra Helsedirektoratet. Aktørene møtes hver måned og beslutter hvilke metodevarsler som skal gå til nasjonal metodevurdering hos enten Statens legemiddelverk eller Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.