Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Beslutningsforum

Beslutningsforum for nye metoder består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. I tillegg deltar en observatør fra brukerutvalgene. Beslutningsforum tar avgjørelser om hvilke metoder, blant annet legemidler og utstyr, som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten. De møtes vanligvis til månedlige møter, og baserer seg på metoderapporter fra Statens legemiddelverk.

Vis mer