Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Lov og rett

MENER KOMMUNENE HINDRER SALG AV LEGEHJEMMEL

Tar fastlegetvist til retten5

21 KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER FEILAKTIG

Fylkeslegen: OUS har opptrådt medisinsk uforsvarlig - har brutt flere lover

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GIKK AV SOM DIREKTØR - LEIES INN SOM KONSULENT

Helsepolitikere ber Norsk Helsenett rydde opp8

HELSEMYNDIGHETENE LEIER INN AVGÅTT DIREKTØR SOM KONSULENT

Jurister: – Klanderverdig og svært betenkelig3

Vis mer

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter