Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset i Vestfold HF

Overlege i palliasjon, Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF

Publisert 2023-01-25 14.03
Søknadsfrist: 2023-02-12

imageey2t.png
Sykehuset i Vestfold har ledig fast stilling som overlege ved Senter for kreft og blodsykdommer.

Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) er organisert i Medisinsk klinikk, og dekker tilbudet innen onkologi, hematologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser.

Seksjonen har totalt 14 overlegestillinger og 7 LIS-stillinger. Den palliative driften har to overlegestillinger, og en spesialist i allmennmedisin eller LiS Onkologi i rotasjon. Hematologiske og onkologiske overleger har felles 8-delt vaktordning med tilstedevakt til kl.19 på hverdager og kl.16 i helg. Utenom disse tidene betjenes hjemmevaktordning. Hvis søker tilhører en av disse spesialitetene, er det aktuelt å delta i vaktordningen. 

Den palliative driften har ansvar for og disponerer 6-8 senger i eget team i sengeposten. De har polikliniske konsultasjoner, og ambulerer til pasientens hjem eller institusjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten. I tillegg tilser de pasienter med ikke-malign sykdom på andre seksjoner.

Vi har ett godt samarbeid med smertepoliklinikken som er organisert i Avdeling for anestesi. 

En stor andel av sykepleierne har spesialutdanning i onkologi eller palliasjon. Det er faste sykepleiere både i sengepost, poliklinikk og ambulant team. Alle kommuner i Vestfold har lindrende senger på sykehjem og egne kreftkoordinatorer. Flere kommuner har leger med kompetanse og bred erfaring i palliativ medisin. Det palliative teamet samarbeider tett med disse om enkeltpasienter og familie, og har da i vesentlig grad konsulentfunksjon. 

Tverrfaglighet er i fokus, og seksjonen har ansatt sosionom som bistår pasienter som gjelder spørsmål om rettigheter i arbeidsliv, arv, gjeld etc. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til Senter for kreft og blodsykdommer, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. Videre er klinisk farmasøyt i tett samarbeid med både lege og sykepleietjenesten.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer. 

Kvalifikasjoner

 • Kompetanseområde i palliasjon eller relevant erfaring innenfor palliasjon
 • Spesialist i onkologi, anestesi, indremedisin, spesialist i allmennmedisin. Andre spesialiteter kan være aktuelle
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk for forsvarlig yrkesutførelse
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning og inneha norsk arbeidstillatelse
 • Autorisasjon/fagbrev/utdanning 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen
 • Evne til å håndtere kompliserte kliniske situasjoner
 • Interesse for supervisjon og veiledning av LIS
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • Flotte lokaler i nytt sykehusbygg
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. For mer info les klp.no
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid kommer frem av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4611141476

Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3103 Tønsberg, Norge

Map

Kontaktinformasjon

Nina Cecilie Firing

Senterleder

412 85393imagei9w34.png

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.imagen898m.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset i Vestfold HF

 • Sted

  Tønsberg

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2023-02-12

 • Publiseringsdato

  2023-01-25

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!