Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus H

Overlege - gastroenterologisk kirurgi, Kirurgisk avdeling, Arendal, Sørlandet sykehus H

Publisert 2023-01-19 14.58
Søknadsfrist: 2023-02-07

image0y0a.pngSørlandet sykehus Arendal (SSA) er en del av Sørlandet sykehus HF (SSHF), og er akuttsykehus med traumefunksjon for en befolkning på 115 000 innbyggere. Sykehuset har regionsfunksjon i Agder fylke for både PCI, bariatrisk kirurgi, plastikkirurgi og Oftalmologi.

Kirurgisk avdeling består av seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi og plastikk kirurgi. Det er totalt ansatt 38 leger, fordelt på disse 3 seksjonene med både overleger og LIS.

Avdelingen har per dags dato daVinci Si, men vil gå over til daVinci X i løpet av året.

Avdelingen har ambisjoner om å videreutvikle tilbudet til pasienten i regionen og ønsker på sikt å utvikle utdanningssenter for robotkirurgi.

Deler av tarmkirurgien er funksjonsfordelt til Sørlandet sykehus Kristiansand, men sykehusene har et faglig samarbeid på tvers. 

Sørlandet sykehus Arendal (SSA) har gjennom de siste årene utviklet et meget godt tilbud innen fedmekirurgi. Vi utfører 120-140 primærinngrep/år (Gastric bypass og Sleeve). Tilbudet dekker hele Agders ca. 300 000 innbyggere. 

LIS2-sjiktet går for tiden 12-delt vakt og dekker uro, gastro og plastikk.

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege - spesialist i gastroenterologisk kirurgi.

Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver vil bestå av operasjoner, poliklinikk og postarbeid.
 • Seksjonert, 6-delt vakt bak lege i spesialisering. 
 • Systematisk videreutvikling av avdelingen og opplæring av LIS.

Krav til søkere

 • Vi søker spesialist i gastroenterologisk kirurgi, event. kirurg som forventes å få spesialistgodkjenning innen ett år.
 • Norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 
 • Personlig egnethet

Forventninger til søker

 • Villighet til å utvikle faglig samarbeid, både innen seksjonen og innen SSHF
 • Tilstrebe både personlig fagutvikling og kompetansedeling innad i seksjonen
 • Være med på å utvikle fremtidige tilbud i regionen, både for pasienter og for helsepersonell under utdanning (robot opplæringssenter)
 • Skape et lærende miljø i alle aspekter av daglig drift 

Muligheter

 • Arbeide i et utfordrende og variert miljø, med kort vei mellom ledelse og kliniker.
 • Meget godt arbeidsmiljø.
 • SSHF har uttalt ønske om å øke forskningsaktiviteten ved foretaket, og tilrettelegger for dette.
 • Lønnsbetingelser etter avtale 

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4607329280

Sykehusveien 1, 4838 Arendal, Norge

Map

Kontaktinformasjon

Jan Torkild Haukvik

Avdelingssjef

416 74 247

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgereimage2o71j.png- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

imagehmx4k.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus H

 • Sted

  Arendal

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2023-02-07

 • Publiseringsdato

  2023-01-19

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!