Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Akershus universitetssykehus HF

Vi søker etter spesialist i psykiatri! Divisjon psykisk helsevern, DPK døgn Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF

Publisert 2022-11-23 21.14
Søknadsfrist: 2022-12-20

image3e56i.pngDøgnseksjonen ved Distriktspsykiatrisk senter på Kongsvinger har ledig fast overlegestilling fra 1 mars 2023.

Vi søker etter spesialist i psykiatri.

Stillingen er administrativt underlagt seksjonsleder ved døgnseksjonen og faglig underlagt medisinskfaglig rådgiver.

DPS Kongsvinger er en liten avdeling og har et svært godt samarbeid på tvers av seksjoner. Døgnseksjonen er samlokalisert med DPS Kongsvinger poliklinikk, ARA Kongsvinger og Kongsvinger sykehus. Døgnseksjonen har etablert et godt samarbeid med ambulant akutt-team (AAT). Det forventes fleksibilitet og det må påberegne arbeidsoppgaver på tvers av seksjoner innen avdelingen. Totalt har DPS Kongsvinger 6 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger.

Døgnseksjonen har en overlegestilling, en LIS stilling og en psykologspesialist som samarbeider tett om pasientbehandlingen. Avdelingen har 14 senger. Døgnseksjonen er tverrfaglig sammensatt, og miljøterapien er i utvikling. Døgnseksjonen er i behov for en psykiater som ønsker å bidra inn i et engasjerende fagmiljø. Døgnseksjonen kan tilby godt arbeidsmiljø, gode muligheter for egenutvikling og en høy faglig standard. 

Det er seks kommuner som ligger innenfor opptaksområdet.  

Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst. DPS Kongsvinger ligger kun én times kjøring fra Oslo og det er god togforbindelse mellom Kongsvinger og Asker, og under en time fra Värmland i Sverige. Vil du vite mer om mulighetene i Kongsvinger så trykk her

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver

 • Vi søker deg som ønsker å ta del i arbeidet med å videreutvikle behandlingstilbudet ved seksjonen. Det innebærer blant annet at du har ansvaret for:
 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering, utredning og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer.
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i møte med et tverrfaglig miljø
 • Deltagelse i intern og ekstern undervisning/veiledning inkl. veiledning til LIS
 • Å forholde deg til gjeldende føringer fra divisjonen 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege. Spesialist i psykiatri
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
 • Det er en fordel med erfaring fra behandling av målgruppen psykoseproblematikk/almen psykiatri og erfaring med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn.

Personlige egenskaper

 • Ha engasjement til å prege utviklingen av avdelingen som helhet
 • Være fleksibel og ha vilje til et godt samarbeid på alle nivåer
 • Ha evnen til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team 

Vi tilbyr

 • Godt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for tilrettelegging for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Dagarbeidstid, ingen vaktbelastning
 • Ukentlige legemøter
 • Tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet.
 • Ahus/Kongsvinger har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Kongsvinger og nærkommunene satser på tilrettelegging av arbeidsplasser, barnehagetilbud, skole- og fritidsordninger, rimelige boliger etc.
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4565525125

Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger, Norge

Map

Kontaktinformasjon

Renate Mikkelsen

Seksjonsleder (sykepl./jordmor)

948 33 134imageeoh2.pngAkershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

imagepc16.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Spesialist i psykiatri

 • Arbeidsgiver

  Akershus universitetssykehus HF

 • Sted

  Kongsvinger

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2022-12-20

 • Publiseringsdato

  2022-11-23

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!